Powrót na poprzednią stronę

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego. Komplet 4 tomów komentarzy do Ewangelii

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego. Komplet 4 tomów komentarzy do Ewangelii

Brent Curtis, Pablo T. Gadenz, Mary Healy, Edward Sri

Wydawnictwo W drodze Poznań

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego (seria)
stron: 1798, oprawa: miękka

INDEKS: WDR0942B54737

Promocja: 220,60 zł 209,00 złdodaję do koszyka

Przystępna, praktyczna, rzetelna seria Katolicki Komentarz do Pisma Świętego obejmuje 17 tomów komentarzy do każdego zdania Nowego Testamentu. Jej adresatami są zarówno duszpasterze, jak również osoby szukające pomocy w osobistej lekturze Słowa.
O unikalności serii stanowi po pierwsze fakt przytaczania przez autorów osiągnięć biblistów. Nie zagłębiają się oni w dyskusję, ale prezentują wnioski, które są najbardziej uzasadnione i dość powszechnie akceptowane przez biblistów. Po drugie, wskazują na użycie tekstu w tradycji Kościoła. Obficie odwołują się do Ojców Kościoła, Katechizmu i dogmatów. Po trzecie, wyjaśniają tekst tak, by łatwo można było przełożyć go na praktykę życia i modlitwy. Dzięki temu czytelnik nie musi być studentem biblistyki ani teologiem, księdzem czy katechetą, żeby oprzeć się na przystępnej i rzetelnej interpretacji Biblii przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi Soboru Watykańskiego II.
Oprócz bogactwa merytorycznego poszczególne tomy serii to także przyjazny format, oprawa, skład oraz dwukolorowe wnętrze, pozwalające wyróżnić wybrane elementy dzieła

Ewangelia według św. Mateusza. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego
Ewangelia według św. Łukasza. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego
Ewangelia według św. Marka. Katolicki komentarz do Pisma Świętego
Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego

 

Kategorie

Książki / Pismo Święte / Opracowania (komentarze)

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni

Brent Curtis

Ewangelia według św. Mateusza. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego
Święty Romans

Pablo T. Gadenz

Ewangelia według św. Łukasza. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego

Mary Healy

Ewangelia według św. Marka. Katolicki komentarz do Pisma Świętego
Praktyczny przewodnik po darach duchowych
Uzdrowienie. Boża Miłość nie ma granic

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego

Drugi List do Koryntian. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego
Dzieje Apostolskie. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego
Dzieje Apostolskie. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego
Ewangelia według św. Łukasza. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego
Ewangelia według św. Marka. Katolicki komentarz do Pisma Świętego
Ewangelia według św. Mateusza. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego
Ewangelia według św.Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego
List do Efezjan. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego
List do Galatów. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego
List do Rzymian. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego
Listy do Filipian, Kolosan, Filemona. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego
Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego
Pierwszy List do Koryntian. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego

Edward Sri

Biblijny spacer po Mszy Świętej
Ewangelia według św. Mateusza. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego
Kim jestem, by osądzać? Odpowiedź na relatywizm – logicznie i z miłością
W drodze z Maryją. Biblijna podróż z Nazaretu pod krzyż