Powrót na poprzednią stronę

Rozmowy o życiu i Cerkwi. Kontynuacja

Rozmowy o życiu i Cerkwi. Kontynuacja

Z metropolitą warszawskim i całej Polski Sawą rozmawia Jarosław Charkiewicz

Warszawska Metropolia Prawosławna Warszawa 2021

Jarosław Charkiewicz (rozmawiał i spisał)
stron: 160

INDEKS: WPR0069B55766

Cena: 27,00 złdodaję do koszyka

W połowie 2013 roku ukazała się książka pt. „Rozmowy o życiu i Cerkwi”, mająca postać „wywiadu-rzeki” Jarosława Charkiewicza ze zwierzchnikiem Cerkwi prawosławnej w Polsce metropolitą Sawą. Od tego czasu w naszej Cerkwi i Prawosławiu na świecie wydarzyło się wiele nowego, zaszło też niemało zmian w życiu społeczno-politycznym. Wszystko to stało się przyczynkiem do kontynuowania „wywiadu-rzeki”, którego efektem stała się książka pt. „Rozmowy o życiu i Cerkwi. Kontynuacja”.

Struktura książki jest prosta i czytelna, bowiem, w podziale na kolejne lata, omawiane są w niej najważniejsze wydarzenia dotyczące Prawosławia w Polsce w ostatnich latach. W wielu miejscach Jego Eminencja powraca pamięcią do wcześniejszych epizodów, które związane są z omawianymi wydarzeniami, co sprawia, że ich obraz staje się bardziej kompletny. Zdarzenia poruszane w wywiadzie nierzadko stają się też impulsem do skierowanych pod adresem metropolity Sawy pytań dotyczących prawosławnej nauki na ten czy inny temat, poruszania istotnych kwestii moralnych czy społecznych. Wszystko to sprawia, że nurt książki jest płynny i zachęcający do dalszej lektury.

Atrakcyjnym uzupełnieniem publikacji jest jej strona ilustracyjna. Wywiad przeplata bowiem ponad 120 fotografii ilustrujących omawiane w książce wydarzenia.

Prezentowana publikacja skierowana jest do szerokiego kręgu czytelników, a szczególnie zainteresowanych współczesną historią Cerkwi prawosławnej w Polsce i szerzej Prawosławiem.

 

Kategorie

Książki / Religie / Protestantyzm

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni