Powrót na poprzednią stronę

Z ziemi niewoli ku wolności. Mojżesz (CD-MP3-audiobook)

Z ziemi niewoli ku wolności. Mojżesz (CD-MP3-audiobook)

Danuta Piekarz

Wydawnictwo WAM Kraków 2021

ISBN: 5900759110003

INDEKS: WAM4843A56471

Cena: 26,90 zł

Czas trwania: 4 godz. 25 min

Może wreszcie nadszedł ten czas, by zacząć duchową wędrówkę, razem z biblijnym Izraelem, z kraju własnych zniewoleń ku wolności ziemi obiecanej przez Boga? Księgi biblijne nie opowiadają tylko wydarzeń sprzed ponad dwudziestu wieków, ale wytyczają pewien szlak dla każdego z nas. Pragniemy podjąć wędrówkę z Mojżeszem i jego ludem, by odkryć, jakie radości i jakie pułapki mogą czekać nas w drodze przez pustynię. Słowo Boże wzywa nas codziennie do kolejnego etapu wędrówki.
„Dziś, gdy głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych...”
Tematy konferencji:
01–02. Konferencja 1: Czas niewoli i ucisku 39’00”
03–04. Konferencja 2: Zaufać Bogu i wyjść z Egiptu 43’00”
05–06. Konferencja 3: Przez morze i pustynię pod górę Przymierza 42’00”
07–08. Konferencja 4: Między Bogiem Wyzwolicielem a złotym cielcem 39’00”
09–10. Konferencja 5: Bóg – Wychowawca i Jego niesforni uczniowie 38’00”
11. Konferencja 6: Za Jezusem do Ziemi Obiecanej w niebie 26’00”
12–13. Pytania i odpowiedzi 39’00”

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

Danuta Piekarz