Powrót na poprzednią stronę

Dzienniczek Katechetyczny - dziecka pierwszokomunijnego

Dzienniczek Katechetyczny - dziecka pierwszokomunijnego

Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej Sandomierz

ISBN EAN: 8373000089 (ISBN: 83-7300-008-9)
format: 210x150, stron: 64, oprawa: miękka

INDEKS: WDS0219B8525

Cena: 9,90 zł

Elementarz Katechetyczny to seria podręczników do nauki religii, przeznaczonych dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas zerowych szkół podstawowych. Stanowią one atrakcyjną, nowoczesną pomoc dydaktyczną i formacyjną, opartą na najlepszych wzorcach i najnowszych osiągnięciach pedagogiki religijnej. Preferowany przez autorów model nauczania kreatywnego ukierunkowany jest na:
* Stymulację i rozwój samodzielnego myślenia dziecka w duchu wiary;
* Rozbudzanie i podtrzymywanie jego pierwszych doświadczeń religijnych;
* Kształtowanie postaw zaangażowania w życiu chrześcijańskiej rodziny, wspólnoty rówieśniczej i parafialnej;
* Zapoznanie z podstawowymi wydarzeniami biblijnymi;
* Świadome przeżywanie świat i okresów liturgicznych;
* Naukę wyrażania treści religijnych poprzez działanie twórcze;
* Zapamiętywanie oraz rozumienie podstawowych modlitw;
* Wprowadzenie w świat symboli, tradycji i zwyczajów chrześcijańskich.

Realizacja tych zamierzeń możliwa jest nie tylko pod kierunkiem nauczycieli religii, ale również w domu rodzinnym, przy zaangażowaniu ze strony rodziców. Dlatego Elementarz Katechetyczny można nazwać "podręcznikiem katechezy rodzinnej".