6

Poniżej prezentujemy wszystkie pozycje z kategorii „6” (liczba wybranych pozycji: 45, strona 1 z 2).


Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej

Elżbieta Kondrak, ks. Dr Krzysztof Mielnicki, Agnieszka Sętorek

cena: 15,00 zł — do koszyka

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno - Zeszyt ćwiczeń dla klasy VI szkoły podstawowej do podręcznika nr AZ-22-01/20-KI-4/21 Odzwierciedla tok katechezy zawarty w... Więcej...


Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno. Podręcznik do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno. Podręcznik do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej

Elżbieta Kondrak, ks. Dr Krzysztof Mielnicki

cena: 21,00 zł — do koszyka

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno. Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej: • Obejmuje 60 jednostek tematycznych. • Zawiera stałe elementy: fragment... Więcej...


Tajemnice BOGAtego życia. Podręcznik do nauki religii dla klasy 6 szkoły podstawowej

Tajemnice BOGAtego życia. Podręcznik do nauki religii dla klasy 6 szkoły podstawowej

Elżbieta Kondrak, ks. Dr Krzysztof Mielnicki, Ewelina Parszewska

cena: 19,00 zł — do koszyka

Podręcznik zgodny z programem nauczania religii nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012 r. W klasie VI wyjaśniamy symbole, jakie spotykamy podczas... Więcej...


Tajemnice Bogatego życia. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 6 Szkoły Podstawowej

Tajemnice Bogatego życia. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 6 Szkoły Podstawowej

cena: 12,00 zł — do koszyka

W klasie VI wyjaśniamy symbole, jakie spotykamy podczas naszych wędrówek w klasach IV i V. Wejście w tajemnicę „BOGAtego” życia... Więcej...


Jestem twoim Zbawicielem. Podręcznik do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej

Jestem twoim Zbawicielem. Podręcznik do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej

cena: 21,00 zł — do koszyka

Podręcznik do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej Jestem twoim Zbawicielem stanowi część pakietu edukacyjnego dla klas 5–8 z serii... Więcej...


Przemienieni przez Boga - Podręcznik klasa 6 szkoły podstawowej

Przemienieni przez Boga - Podręcznik klasa 6 szkoły podstawowej

Zbigniew Marek SJ

cena: 19,50 zł — do koszyka

Pakiet dla klasy 6 szkoly podstawowej wypełnia wszystkie wytyczne Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach Komisji Wychowania... Więcej...


Przemienieni przez Boga - Zeszyt ucznia dla 6 klasy szkoły podstawowej

Przemienieni przez Boga - Zeszyt ucznia dla 6 klasy szkoły podstawowej

Zbigniew Marek SJ

cena: 15,00 zł — do koszyka

Pakiet dla klasy 6 szkoły podstawowej wypełnia wszystkie wytyczne Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach Komisji Wychowania... Więcej...


Jestem twoim Zbawicielem. Pakiet dla katechetów do klasy 6 szkoły podstawowej

Jestem twoim Zbawicielem. Pakiet dla katechetów do klasy 6 szkoły podstawowej

cena promocyjna: 59,80 zł 55,00 złdo koszyka

Katecheza na tym etapie ma za zadanie pomóc uczniom odkrywać historię zbawienia jako działanie Boga w dziejach ludzkości i każdego... Więcej...


Jezus nas zbawia. Część 1. Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy 6 SP

Jezus nas zbawia. Część 1. Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy 6 SP

ks. dr. Marcin Wojtasik

cena: 22,90 zł — do koszyka

Numer podręcznika AZ-22-01/18-PO-2/21, zatwierdzenie z dnia 17.04.2021 r. Podręcznik dla 6 klasy szkoły podstawowej Jezus nas zbawia uwzględnia wymogi zawarte w... Więcej...


Jezus nas zbawia. Część 2. Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy 6 SP

Jezus nas zbawia. Część 2. Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy 6 SP

ks. dr. Marcin Wojtasik

cena: 22,90 zł — do koszyka

Numer podręcznika AZ-22-01/18-PO-2/21, zatwierdzenie z dnia 17.04.2021 r. Podręcznik dla 6 klasy szkoły podstawowej Jezus nas zbawia uwzględnia wymogi zawarte w... Więcej...


Jezus nas zbawia. Podręcznik z ćwiczeniami Komplet

Jezus nas zbawia. Podręcznik z ćwiczeniami Komplet

cena: 43,80 zł — do koszyka

Podręcznik dla 6 klasy szkoły podstawowej Jezus nas zbawia, o numerze AZ-22-01/18-PO-2/21, uwzględnia wymogi zawarte w podstawie programowej z 9... Więcej...


Wierzę w Kościół. Podręcznik dla ucznia do VI klasy szkoły podstawowej

Wierzę w Kościół. Podręcznik dla ucznia do VI klasy szkoły podstawowej

cena: 19,00 zł — do koszyka

Zasadniczym celem katechezy w klasie szóstej jest ukazanie historii zbawienia, która dokonuje się w działalności Kościoła kierowanego natchnieniami Ducha Świętego. ... Więcej...


Jezus Chrystus nas zbawia. Karty pracy dla VI klasy szkoły podstawowej

Jezus Chrystus nas zbawia. Karty pracy dla VI klasy szkoły podstawowej

cena: 11,90 zł — do koszyka

Jezus Chrystus nas zbawia. Karty pracy dla VI klasy szkoły podstawowej stanowi część serii kart pracy pt. Z Bogiem przez... Więcej...


Jezus Chrystus nas zbawia. Podręcznik dla VI klasy szkoły podstawowej

Jezus Chrystus nas zbawia. Podręcznik dla VI klasy szkoły podstawowej

cena: 24,90 zł — do koszyka

Jezus Chrystus nas zbawia. Podręcznik dla VI klasy szkoły podstawowej stanowi część serii podręczników pt. Z Bogiem przez życie przygotowanych... Więcej...


Jezus Chrystus nas zbawia. Zeszyt ćwiczeń do klasy 6 SP

Jezus Chrystus nas zbawia. Zeszyt ćwiczeń do klasy 6 SP

cena: 9,90 zł — do koszyka

Program: "BÓG KOCHA I ZBAWIA CZŁOWIEKA" - nr programu AZ-2-01/18 Nr podręcznika AZ-22-01/18-RA-14/21 Radom, 16 lipca 2021r. Więcej...


Wierzę w Kościół. Zeszyt ćwiczeń do nauczania religii w klasie VI Szkoły Podstawowej

Wierzę w Kościół. Zeszyt ćwiczeń do nauczania religii w klasie VI Szkoły Podstawowej

cena: 8,90 zł — do koszyka

Zeszyt ćwiczeń zgodny z programem nauczania religii nr AZ-2-01/10 do podręcznika nr AZ-23-01/10-RA-2/15 Imprimatur: L.dz. 751/14, Radom, 11 lipca 2014r. Więcej...


Jezus Chrystus nas zbawia. Podręcznik dla klasy 6 SP

Jezus Chrystus nas zbawia. Podręcznik dla klasy 6 SP

ks. Stanisław Łabendowicz

cena: 24,90 zł — do koszyka

Program: "BÓG KOCHA I ZBAWIA CZŁOWIEKA" - nr programu AZ-2-01/18 Nr podręcznika AZ-22-01/18-RA-14/21 Więcej...


Wierzę w Kościół. Podręcznik dla klasy 6 Szkoły Podstawowej

Wierzę w Kościół. Podręcznik dla klasy 6 Szkoły Podstawowej

cena: 18,00 zł — do koszyka

Podręcznik do nauczania religii w szóstej klasie szkoły podstawowej. Więcej...Bóg mnie przemienia - podręcznik klasa 6

Bóg mnie przemienia - podręcznik klasa 6

cena: 16,00 zł — do koszyka

Podręcznik klasa 6 Więcej...


Kościół dla człowieka. Ćwiczenia do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej

Kościół dla człowieka. Ćwiczenia do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej

Adam Berski, ks. Andrzej Kielian, ks. Tadeusz Panuś

cena: 19,90 zł — do koszyka

Numer MEN: KR-22-04/20-KR-17/21 Bóg jest wśród nas. Katecheza mistagogiczna, wprowadzająca w historię zbawienia. Więcej...


Kościół dla człowieka. Podręcznik do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej

Kościół dla człowieka. Podręcznik do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej

Adam Berski, ks. Andrzej Kielian, ks. Tadeusz Panuś

cena: 24,90 zł — do koszyka

Podręcznik do nauki religii przeznaczony dla uczniów klasy 6 szkoły podstawowej. Program: AZ-2-04/20 Bóg jest wśród nas. Katecheza mistagogiczna, wprowadzająca w... Więcej...


W Kościele umacniamy wiarę. Podręcznik dla klasy 6 Szkoły podstawowej

W Kościele umacniamy wiarę. Podręcznik dla klasy 6 Szkoły podstawowej

cena: 25,00 zł — do koszyka

Podręcznik do nauki religii dla klasy VI szkoły podstawowej. Zatwierdzenie przez komisję wychowania katolickiego: Podręcznik nr KR-23-01/10-KR-5/14 do nauczania religii rzymsko-katolickiej w... Więcej...


Kościół wspónotą zbawionych. Podręcznik dla klasy 6

Kościół wspónotą zbawionych. Podręcznik dla klasy 6

Maria Baron, ks. Zygfryd Waskin

cena: 27,00 zł — do koszyka

Podręcznik do nauki religii dla klasy VI szkoły podstawowej. Więcej...


Wędrując ku dorosłości. Ćwiczenia dla klasy 6

Wędrując ku dorosłości. Ćwiczenia dla klasy 6

Magdalena Guziak-Nowak, Jolanta Tęcza-Ćwierz

cena: 26,00 zł — do koszyka

Ćwiczenia interaktywne, które uczeń rozwiązuje online na komputerze lub aplikacji mLibro. Przy wypełnianiu ćwiczeń program sprawdza poprawność udzielanych odpowiedzi, zaznacza błędy, ... Więcej...