Multimedia

Okładka
Agnieszka Wielgus
Złość jest jedną z trudnych emocji, dobrze znaną już nawet małemu dziecku. Niezależnie od stopnia dojrzałości naszej osobowości czy inteligencji nierzadko konfrontujemy się z różnymi stereotypami, nawet tymi psedoreligijnymi, dotyczącymi złości i pokrewnych jej emocji (gniewu, irytacji, wściekłości, nienawiści), kiedy ignorujemy ich źródła, zabraniamy sobie ich wyrażania, bojąc sie skrzywdzenia innych lub popełnienia grzechu.

W tej sesji, łączacej elementy psychologii i duchowości ignacjańskiej, będzie mowa o źródłach złości, stereotypach na jej temat i takich sposobach jej wyrażania, jakie ani nam, ani innym ludziom nie powinny szkodzić.
27,90 zł
27,90 zł
Okładka
o. Józef Augustyn SJ
w sprzedaży od 28 czerwca

Spis utworów

01. Bóg zawsze przebacza - 20"23'
02. Spotkanie grzesznika z miłosiernym Ojcem - 30"21'
03. Kapłan znakiem - 29"24'
04. Delikatność i cierpliwość spowiednika - 36"36'
05-06 Sakrament pojednania sprawowany dzisiaj - 45"28'
07. Żal za grzechy - 33"25'
08-09 Istota rachunku sumienia - 62"29'
10. Propozycja rachunku sumienia - 24"29'
Długość nagrania: 4 godz. 42 min
29,90 zł
29,90 zł
Okładka
Paweł Bębenek
Pieśni Dzięki Ci Panie, Witaj Pokarmie czy Panie, nie jestem godzien... od ponad 20 lat rozbrzmiewają w wielu kościołach w kraju i za granicą ubogacając liturgię. Teksty zaczerpnięte z bogatej Tradycji Kościoła okazują się po wielu wiekach nadal aktualne i nadal wprowadzają serce człowieka w Bożą obecność.

Mały jubileusz wydania Mszy św. o Miłosierdziu stał się pretekstem do zebrania dzieł niemalże wszystkich znanego i cenionego kompozytora i propagatora muzyki liturgicznej Pawła Bębenka. Śpiewnik będzie doskonałą pomocą dla wszystkich troszczących się o piękno liturgii, członków chórów i schól parafialnych.
60,00 zł
60,00 zł
Okładka
Płyta jest zapisem koncertu 11 PRZYKAZAŃ, który odbył się w łódzkiej Atlas Arenie z udziałem kilkutysięcznej grupy młodzieży.

11 PRZYKAZAŃ to projekt, który wierzymy, że powstał z obietnicy Boga.

W sierpniu 2018 roku na modlitwie usłyszeliśmy, że Bóg co miesiąc będzie nam dawał inspirację do stworzenia utworu w oparciu o kolejne Przykazanie. Mieliśmy przekonanie, że pragnieniem Boga jest, aby młody człowiek zobaczył w przykazaniach Jego miłość i troskę, a nie tylko zbiór zakazów i nakazów. Poszliśmy za głosem Boga i obietnica się wypełniała. Przez kolejne miesiące powstawały kolejne pieśni – Przykazania, które poruszają serca młodych ludzi.

A dlaczego jedenaście przykazań, a nie dziesięć? Ostatnia pieśń to „przykazanie nowe”, które daje nam Bóg w Ewangelii (por. J 13,34).

Jesteśmy gotowi, by przyjechać do Was i zagrać taki koncert. Opracowaliśmy również materiały dla szkół, które w czasie katechezy pomogą młodzieży przygotować się do spotkania w ramach 11 PRZYKAZAŃ.

zespół Mocni w Duchu
30,00 zł
30,00 zł
Okładka %
Danuta Piekarz
Księga proroka Ezechiela przenosi nas w szczególnie dramatyczne czasy w dziejach Izraela – czasy wygnania babilońskiego, gdy wielu sądziło, że Bóg opuścił swój lud, że Boże obietnice zawiodły, skoro świątynia leży w gruzach, a większość narodu jest daleko na wygnaniu. Właśnie tam, na ziemi pogańskiej, Bóg powołuje proroka do szczególnie delikatnej misji: by z jednej strony nakłonić rodaków do uczciwego rachunku sumienia (czy rzeczywiście to Bóg zawiódł?), a z drugiej strony, by przekonywać, że dla Boga nie ma sytuacji beznadziejnych, może On wskrzesić do życia nawet wyschłe kości.

Spis utworów
01-02 „Będą wiedzieć, że prorok jest wśród nich” – 39”19’
03-04 „Weź tę księgę i zjedz” – powołanie proroka – 44”02’
05-06 Strażnik murów ostrzega – 42”00’
07-08 Jerozolima – niewierna oblubienica – 37”32’
09-10 Orędzie nadziei i odbudowy – 37”32’
11-12 Ku spełnieniu – Księga Ezechiela a Apokalipsa – 47”17’

Długość nagrania: 4 godz. 08 min
27,90 zł 26,00 zł
27,90 zł 26,00 zł
Okładka
ks. Krzysztof Wons SDS
Całkowity czas:5 godz. 51 min.

Tematy konferencji: 1. Badanie duchów w świecie zamętu. Między duchowością a światowością. Casus Koryntu: 1 Kor 2, 6-16; Rz 12, 1-2 57 min.
2. Badanie duchów w Kościele: Kościół Ducha i duch zamętu.
Casus Kościoła w Koryncie: 2 Kor 6, 14 – 7, 1 57 min.
3. Pokusa udawania. Diagnoza i terapia. Casus Ananiasza Safiry: Dz 4, 32 – 5, 11 55 min.
4. Anatomia upadku prawego człowieka. Casus Dawida: 2 Sm 11, 1-15.26-27; 12, 1-23 65 min.
5. Od połowiczności do deprawacji moralnej. Miłosierdzie a diabolos. Casus Judasza: J 13, 1-12; 21-30; Mt 26, 47-50; 27, 1-10 59 min.
6. Badanie duchów: Boże pragnienie a demon pożądliwości: 1 J 2, 15-19; 4, 1. Casus: świadectwo kierownika duchowego 58 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
The Chosen – światowy hit, o którym miliony ludzi nie przestają mówić. Pierwszy wielosezonowy serial o życiu Jezusa oparty na prawdziwych historiach. Pokazuje Ewangelię oczami osób, które znały Go osobiście.

DVD zawiera polską wersję językową (lektor lub napisy).

Pragnące się unicestwić królestwa. Rywalizujący władcy. Wrogowie knujący spisek. Naśladowcy Jezusa przestają "nadążać" za swoim mistrzem, dlatego narastający ciężar musi nieść coraz bardziej osamotniony.

Przywódcy religijni czują się zagrożeni rosnącą popularnością Jezusa i decydują się na niewiarygodny czyn - postanawiają sprzymierzyć się z rzymskim oprawcą! Gdy ziarno zdrady zostaje zasiane, a sprzeciw wobec przesłania Jezusa jest coraz silniejszy, Jezus wzywa i zachęca swoich naśladowców, aby POWSTALI.

The Chosen to opowieść o najbardziej wpływowej osobie świata. Skupia się na relacjach Chrystusa z ludźmi z różnych warstw społecznych. Twórcy pokazują znane opowieści, ale w całkowicie nowej perspektywie.
99,00 zł
99,00 zł
Okładka
Katarzyna Olubińska
Spis utworów

01. Moje „małe miasto” – 06'34"
02. Rozdział 1: Dom - poznaj miejsce, w którym rodzi się nadzieja – 27'28"
03. Rozdział 2: Stół - aniołowie są bliżej, niż myślisz – 67'04"
04. Rozdział 3: Kanapa - poczuj bliskość nie z tej ziemi – 64'47"
05. Rozdział 4: Filiżanka - kochaj ponad wszystko – 76'30"
06. Rozdział 5: Okno - spójrz z nadzieją w przyszłość – 27'02"
07. Ostatnie słowa – 05'43"

Długość nagrania: 4 godz. 35 min
42,90 zł
42,90 zł
Okładka
ks. Waldemar Chrostowski
Powrót z wygnania babilońskiego do Jerozolimy i Judy skutkował koniecznością gruntownej odbudowy wszystkich aspektów życia religijnego, moralnego i politycznego wyznawców Boga. Dokonywała się ona z ogromnymi trudnościami, ponieważ repatrianci stanęli wobec trudnych wyzwań związanych z samookreśleniem się w nowych warunkach. Po kilkudziesięciu latach niemałej stagnacji odpowiedzialność za odbudowę w połowie V w. przed Chrystusem podjęli Ezdrasz (reformator religijny) i Nehemiasz (reformator polityczny). Ich działalność położyła podwaliny pod nowy kształt religii biblijnego Izraela, określany mianem judaizmu. Biblijna historii narodu izraelskiego zaprasza do odczytania wyzwań, przed którymi stoimy dzisiaj jako wierzący w jednego Boga.

Tematy konferencji:

1. Sława i upadek Pierwszej Świątyni (Deuteronomiczne dzieło historyczne) 44 min.
2. Nowa retrospekcja przeszłości (Kronikarskie dzieło historyczne) 51 min.
3. Powrót z wygnania oraz budowa Drugiej Świątyni i murów Jerozolimy (Ezd 1-6) 54 min.
4. Działalność Ezdrasza (Ezd 7-10) 57 min.
5. Działalność Nehemiasza (Ne 1-7) 56 min.
6. Działalność Ezdrasza i Nehemiasza (Ne 8-13) 56 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
PIERWSZY OD 30 LAT FILM FABULARNY O POWSTAWANIU STYCZNIOWYM Z 1863 ROKU!

Porywająca, niezwykle aktualna opowieść o człowieku, który był postrachem Imperium Rosyjskiego: legendarnej postaci polskiego księdza i żołnierza - Stanisława Brzóski. Nazywany przez Rosjan, Duchem przez dwa lata powstania pozostawał nieuchwytny, siejąc popłoch wśród wojsk zaborcy i dając polskiemu społeczeństwu nadzieję na wydostanie się spod carskiej okupacji.

W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku, w dniu wybuchu zrywu, ksiądz Stanisław Brzóska staje na czele oddziału, który przeprowadza zakończony sukcesem atak na rosyjski garnizon wojskowy. Brzóska zostaje mianowany generałem i naczelnym kapelanem województwa podlaskiego, a jego tropem rusza płk. Maniukin zwany Katem Podlasia, który przebiegłymi metodami próbuje zniszczyć marzenia Polaków o wolności i schwytać legendarnego "Ducha".
Dane techniczne DVD:
Język: polski DD 5.1; audiodeskrypcja 5.1
Napisy: angielskie, polskie /dla os. niesłyszących/
Czas: 110 min
Obraz: 16:9 (2.39:1)
Region: 0
Dodatki: zwiastun filmu
61,80 zł
61,80 zł
Okładka %
Francuski hit kinowy! Nakręcona z rozmachem epicka opowieść o wielkim powstaniu ludowym przeciwko terrorowi rewolucji francuskiej, prześladowaniu duchowieństwa i Kościoła, w obronie tradycji i wiary katolickiej. Głównym bohaterem filmu jest legendarny François de Charette, młody, choć już od czterech lat emerytowany oficer dawnej Królewskiej Marynarki Wojennej. Wandejscy chłopi niemal siłą wzywają go do objęcia dowództwa powstania. Niechętny początkowo oficer w najbliższych miesiącach okaże się nie tylko sprytnym strategiem wojskowym, lecz także stanie się charyzmatycznym przywódcą i budowniczym bohaterskiej, wolnościowej, oddanej idei i gotowej na wszystko armii powstańczej.

Wandea. Zwycięstwo albo śmierć odkrywa niesłusznie pokrytą kurzem kartę historii.

Jest hołdem dla dzielnego ludu wandejskiego, który dla obrony wolności i wiary poświęcił życie. Zemsta rewolucji była bowiem okrutna, a eksterminacja nie tylko mężczyzn, lecz także dzieci, kobiet, starców po upadku powstania nazywana jest pierwszym ludobójstwem w historii. W 1984 roku Jana Paweł II beatyfikował 99 męczenników wandejskich z Angers zamordowanych z nienawiści do wiary.

39,90 zł 37,50 zł
39,90 zł 37,50 zł
Okładka
ks. Maciej Dalibor SDS
Całkowity czas:12 godz. 23 min.

Wigilia Paschalna to szczególny moment w roku liturgicznym. Od wieków Kościół wzywa swoje dzieci, aby w tę noc zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Od początku to czuwanie związane było ze słuchaniem Bożego słowa, które prowadzi nas po najważniejszych sprawach w spot­kaniu człowieka z Bogiem. Chcemy w rekolekcyjnym rytmie zatrzymać się nad czytaniami tego czuwania, aby później – w Noc Paschy – z głębi serc wyśpiewać radosne Alleluja!

Rekolekcje te są proponowane jako tzw. „pogłębienie” osobom, które odprawiły lectio divina z czterema Ewangelistami.

1. Konferencja wprowadzająca 57 min.
Dzień I: „Na początku…” – Rdz 1,1 - 2,2
2. Wprowadzenie do meditatio 64 min.
3. Wprowadzenie do oratio 48 min. Dzień II: „Oto jestem” – Rdz 22, 1-18
4. Wprowadzenie do meditatio 66 min.
5. Wprowadzenie do oratio 44 min.
Dzień III: „Czemu głośno wołasz do Mnie?” – Wj 14, 15 - 15,1a
6. Wprowadzenie do meditatio 61 min.
7. Wprowadzenie do oratio 44 min.
Dzień IV: „Z ogromną miłością cię przygarnę” – Iz 54, 4a.5-14
8. Wprowadzenie do meditatio 56 min.
9. Wprowadzenie do oratio 32 min. Dzień V: „Szukajcie Pana” – Iz 55, 1-11
10. Wprowadzenie do meditatio 59 min.
11. Wprowadzenie do oratio 37 min. Dzień VI: „Szczęśliwi jesteśmy, że znamy to, co się Bogu podoba” – Ba 3, 9-15.32-4,4
12. Wprowadzenie do meditatio 43 min.
13. Wprowadzenie do oratio 29 min. Dzień VII: „Będziecie Moim ludem” – Ez 36, 16-17a.18-28
14. Wprowadzenie do meditatio 42 min.
15. Wprowadzenie do oratio 28 min. Dzień VIII: „Zostaliśmy z Nim złączeni w jedno” – Rz 6, 3-11
16. Wprowadzenie do meditatio i oratio 33 min.
40,00 zł
40,00 zł
Okładka
ks Tadeusz Dobrowolski
Całkowity czas:3 godz. 44 min.

Jedna z najkrótszych ksiąg Starego Testamentu, księga Rut, zawiera intrygującą historię ludzkich relacji, życiowych tragedii i poszukiwań. Rozgrywające się wydarzenia ujawniają szczególne cechy bohaterów biblijnej opowieści: wierność, poświęcenie i niegasnącą nadzieję.

Historia zawarta w księdze Rut może również pomóc spotkać się z dzisiejszymi doświadczeniami zniechęcenia, zgorzknienia i pytań o przyszłość, które nie są obce życiu konsekrowanemu i wspólnocie Kościoła.

Tematy konferencji:

1. Wprowadzenie (ks. Piotr Ślęczka SDS) 16 min.
2. Głód w „Domu chleba” – Rt 1, 1-5 50 min.
3. Przylgnięcie do Hioba – Rt 1, 6-22 49 min.
4. Zgubione kłosy – Rt 2, 1-23 47 min.
5. Pójście w ciemno – Rt 3, 1-18 43 min.
6. Toledot – Rt 4, 1-18 19 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
Joanna Szczerbaty
Weź oddech i zacznij żyć bez obciążeń!

Jakże często osoby, które wyrastały w alkoholowej, dysfunkcyjnej rodzinie obiecują sobie, że ich dom będzie zupełnie inny. Mają w sobie olbrzymie pragnienie, by nie powtarzać błędu rodziców. "Przecież nie jestem moją matką, nie jestem moim ojcem". Obiecują sobie, że to dzieci a nie alkohol będą w centrum ich uwagi, że zamiast kłótni pojawi się rozmowa, a frustrację zastąpi otwartość i bliskość. I zwykle nie wychodzi.

Jaki ciężar niesie na swoich barkach DDA?
Czy można go zrzucić i zacząć żyć po swojemu?
Dlaczego wbrew naszej woli stajemy się odbiciem rodziców?
Czy wystarczy samemu nie pić, by zatrzymać przekaz alkoholowej traumy?
Czy wyprowadzka z domu pozwala uwolnić się od toksycznej przeszłości?
46,90 zł
46,90 zł
Okładka
Msze Gregoriańskie - Chór Męski Państwowej Filharmonii w Poznaniu Pod Dyrekcją STEFANA STULIGROSZA Plyta zawiera cztery, najbardziej znane msze, które oddają całe bogactwo tkwiące w monodii liturgicznej. Msza VII De Angelis - pochodząca z XII-XIV wieku jest najpopularniejszą i najmłodszą z proponowanych mszy Msza IX Cum iubilo - Maryjna .Cześć jej kompozycji datuje się na XI-XII wiek . Msz I Lux et origo - Jest to jedna z najpiękniejszych a zarazem i najstarszych mszy. Jej częsci pochodzą z X-XI wieku . Msza XI Orbis factor. Znajdujemy ją w naszych najstarszych rękopisach
25,00 zł
25,00 zł
Okładka
Mała Daisy to szczeniaczek Nero i Lilki. Odkąd suczka trafia do nowego domu, w jej świecie pojawia się mnóstwo ciekawych zwierzaków: świnki morskie Pulpet i Klops, malutka chihuahua, dobroduszny labrador, kilka papug i kóz, a nawet podziemny kolega – kret. Daisy uczy się z nimi dogadywać, choć to niełatwe, bo każdy z nich ma zupełnie inne zwyczaje. Pewnego dnia suczka zostaje zaproszona do udziału w sesji fotograficznej, w reklamie Fabryki Czekolady. Przy tej okazji przekonuje się, że „nie wszystko złoto, co się świeci”…

Przygody Daisy – oprócz tego, że świetnie bawią – wyjaśniają najmłodszym:

- po czym można poznać prawdziwego przyjaciela,
- dlaczego dobre serce jest ważniejsze od wyglądu,
- jak przestać się czymś martwić,
- czemu lepiej mówić o swoich potrzebach niż się kłócić.

czas nagrania: 7 godz. 36 min.
35,00 zł
35,00 zł
Okładka
ks. Marek Jarosz, ks. Michał Powęska, ks. Tomasz Trzaskawka, ks. Tomasz Wielebski
Tematy konferencji:

1. Idźcie i czyńcie – zadania ucznia-misjonarza (Mt 28,16-20) [ks. Michał Powęska] 34 min.
2. Idźcie jak owce – styl bycia ucznia-misjonarza (Łk 10,1-12) [ks. Michał Powęska] 35 min.
3. Znaczenie, cele i zadania etapu pastoralnego w formacji seminaryjnej [ks. Tomasz Trzaskawka] 47 min.
4. Wspólnota kapłańska szkołą wiary, wierności i poświęcenia. Refleksja nad rolą formacji do życia we wspólnocie na etapie pastoralnym [ks. Marek Jarosz] 58 min.
5. Pastoralno-teologiczny wymiar formacji seminaryjnej [ks. Tomasz Wielebski] 40 min.
6. Do kogo pójdziemy? – relacje ucznia-misjonarza (J 6,60-71) [ks. Michał Powęska] 32 min.
7. Etapowe weryfikacje i kanoniczne skrutynia w formacji kapłańskiej [ks. Tomasz Trzaskawka] 42 min.

całkowity czas:4 godz. 47 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
Anthony de Mello SJ
Ćwiczenia duchowe świętego Ignacego Loyoli należą do kanonu chrześcijańskich arcydzieł. Z tego zbioru medytacji i praktyk prowadzących do duchowej doskonałości przez wieki korzystały miliony zakonników i ludzi świeckich.

Szukaj Boga we wszystkim odsłania przed czytelnikiem głębię praktyk świętego Ignacego, przekazując proste rady i mądrość, które pomagają człowiekowi poruszać się po często trudnych, nieznanych drogach w wędrówce do Boga. Autor wzywa, byśmy wznieśli się na nowy poziom duchowego zrozumienia, uczyli się, jak słuchać głosu Boga, modlić się w sposób niepowierzchowny, a także praktykować skruchę i żyć na co dzień miłością.
39,90 zł
39,90 zł
Okładka
Amedeo Cencini FdCC
Czy człowiek jaskiniowy, pierwotny był bardziej niegodziwy od człowieka dzisiejszego, któremu nieobce są nowoczesne technologie i który uważa się za pana wszechświata? Jakkolwiek by było, odpowiedź na tajemnicę nieprawości, płynąca z wiary chrześcijańskiej, jest zawsze ta sama, jasna i pewna: jest nią odpowiedź miłosierdzia. Miłość, która nie zna granic i wykracza poza sprawiedliwość, jest najjaśniejszą odpowiedzią na mroczną nieprawość, pokonuje wszelką ciemność.

Tematy konferencji:

1. Tajemnica, niegodziwość, łaska, wolność: słowa zbawienia 48 min.
2. Osobista tajemnica niegodziwości: odwaga bycia prawdziwym wobec samego siebie 61 min.
3. Osobista tajemnica niegodziwości: odwaga bycia prawdziwym wobec Boga 59 min.
4. Relacyjno-społeczna tajemnica niegodziwości: szaleńczy łańcuch zła 44 min.
5. Relacyjno – społeczna tajemnica niegodziwości: zalążek dobra wśród zła 49 min.
6. Tajemnica niegodziwości i tajemnica zbawienia: miłosierdzie, które nas zbawia i czyni nas zbawicielami 39 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
Marek Wójtowicz
w sprzedaży 15 marca

Spis utworów

01. Wstęp
02. Rozdział I: Młodość Zelii Guérin
03. Rozdział II: Ludwik przed spotkaniem z Zelią
04. Rozdział III: Życie rodzinne i zawodowe
05. Rozdział IV: Wychowanie w rodzinie Martin
06. Rozdział V: Życie duchowe Zelii i Ludwika
07. Rozdział VI: Zelia w próbie cierpienia
08. Rozdział VII: Przeprowadzka do Lisieux
09. Rozdział VIII: Choroba i śmierć Ludwika
10. Posłowie
11. Kard. José Saraiva Martins Świadkowie miłości małżeńskiej
12. Kalendarium życia Zelii i Ludwika Martin oraz ich rodziny
29,90 zł
29,90 zł