Multimedia

Okładka
ks. Artur Wenner SJ, Agnieszka Odrowąż-Pieniążek
Czy dojrzałość ludzka jest konieczna do tego, aby być szczęśliwym?

Czy można się rozwijać, nie stając się jednocześnie człowiekiem dojrzałym?

Szukając odpowiedzi na te i inne pytania, podejujemy w tej sesji refleksję nad tym, czym właściwie jest dojrzałość. Przedstawimy jej duchowe i psychologiczne aspekty, warunki i drogi rozwoju, formy jej przejawiania się w relacjach międzyludzkich, komunikacji, podejmowanych decyzjach i działaniach, w podejściu człowieka do siebie i świata. Omówione też zostaną przeszkody oraz zagrożenia na drodze jej kształtowania się.
27,90 zł
27,90 zł
Okładka
Mesu Andrews
Mesu Andrews - tworzy własną, pełną uczuć i zamętów, wersję opowieści o Hiobie. Łącząc historię bohatera z członkami plemienia braci Ezawa i Jakuba, autorka budzi do życia tę znaną biblijną historię o cierpieniu i wytrwałej wierze, wzbogacając ją o romans.
60,00 zł
60,00 zł
Okładka
Starotestamentowa Księga Izajasza pod wieloma względami zajmuje wyjątkowe miejsce pośród ogółu tekstów składających się na kanon Pisma św. W zapisie Izajaszowego proroctwa egzegeza i krytyka biblijna wskazują bowiem zarówno na złożony i wieloetapowy proces jego powstania, jak również na bogaty tematycznie i zróżnicowany gatunkowo zbiór zawartych w nim utworów. W księdze tej sąsiadują obok siebie na równi gatunki literackie przynależne liryce, jak i epice biblijnej: opowiadania, kazania, wyrocznie, tj. uroczyste deklaracje wygłaszane przez proroka w imieniu Boga, a także hymny, wyznania, sentencje mądrościowe oraz przysłowia.

To, co składa się na wyjątkowość tej księgi, jest jednocześnie ogromnym wyzwaniem stojącym przed wszelkimi inicjatywami jej przybliżenia w językach przekładowych. Na różne sposoby i ze zmiennym skutkiem radziły sobie z tymi trudnościami dotychczasowe próby oddania Księgi Izajasza w języku polskim. Zasadnicze wyzwanie sprowadza się bowiem do znalezienia odpowiedniej formy dla oddania językowego piękna i bogactwa tej księgi z jednoczesnym zachowaniem jej głębokiego przesłania mesjanistycznego i eschatologicznego. Próbę odpowiedzi na owe wyzwania i trudności znajdujemy w tłumaczeniu zrealizowanym przez Wydawnictwo NPD. Przekład dynamiczny ma to do siebie, że specyficzne i niełatwe w odbiorze słowa bądź całe frazy tekstu kanonicznego zastępuje ich dynamicznymi ekwiwalentami, jednocześnie nie tracąc z pola widzenia zasadniczego przesłania i charakteru tekstu natchnionego. Dzięki temu dzisiejszy czytelnik otrzymuje zrozumiały, zapisany współczesnym językiem tekst księgi biblijnej z dużym ładunkiem teologicznym, aktualnym również w XXI wieku.
40,00 zł
40,00 zł
Okładka %
Agnieszka Kozak
w sprzedaży 11 grudnia

Ciągle bierzemy się w garść, ogarniamy siebie, jesteśmy dzielni. Rzadziej mamy do siebie cierpliwość, uważamy na swoje potrzeby i emocje. Zapominamy też o docenianiu siebie i zaufaniu, którego tak bardzo potrzebujemy. Ta książka jest zaproszeniem do bycia ze sobą i dla siebie. To opowieść o łagodności i wyrozumiałości, o zgodzie na błędy, o dawaniu sobie bezpiecznej przestrzeni. Bo nie dostaniemy troski od innych, jeśli najpierw sami jej sobie nie podarujemy.

Spotkaj się ze sobą. Podaruj sobie bliskość. Zatroszcz się o siebie i innych. Mądrze.

Bliskość to pozwolenie drugiej osobie na bycie w tym, co dla niej w danym momencie żywe – jeśli chciałbyś płakać, to możesz to zrobić, jeśli potrzebujesz przytulenia, to je dostaniesz, jeśli chcesz się śmiać, milczeć, mówić, poleżeć, obejrzeć film, to możesz to zrobić, ponieważ nie mam oczekiwań, że będziesz dzisiaj „jakiś” lub „jakaś”. Wtedy kiedy moje JA spotyka się w wolności z twoim TY, może stać się MY, które jest darem z tego, co mamy w sobie najlepsze. (fragment)
44,90 zł 39,99 zł
44,90 zł 39,99 zł
Okładka
Dwupłytowa składanka 45 najpiękniejszych kolęd (m.in. Wśród nocnej ciszy, Bóg się rodzi, Lulajże, Jezuniu, W żłobie leży, Anioł Pasterzom mówił, Cicha noc, Gdy się Chrystus rodzi) w wykonaniu artystów okresu międzywojennego i powojennego. Niezwykła atmosfera dawnych lat, niegdyś zapisana na płytach szelakowych, dziś powraca w wersji cyfrowej!
44,90 zł
44,90 zł
Okładka
ks. Waldemar Chrostowski, s. Judyta Pudełko PDDM, ks. Piotr Kot
XX Dni Duchowości Biblijnej są zaproszeniem do przemodlenia biblijnych stro­nic, na których Bóg towarzyszy swoim wiernym w godzinie próby i kryzysu. Ks. Piotr Kot pokazuje w jaki sposób Kościół Jana przeżył godzinę próby, jak odczytał przyczynę kryzysu wewnętrznego i jaką miał wizję ewangelizacji ludzi spoza Kościoła. Ks. Waldemar Chrostowski czyta Księgę Jeremiasza, w której Bóg daje Proroka na czasy kryzysu. S. Judyta czyta Dzieje Apostolskie mówią­ce o początkach istnienia, tożsamości i działalności pierwotnego Kościoła, który doświadcza prześladowań od zewnątrz. Pomimo napięć i grzechu, dzięki mocy Ducha żyje, działa i oczyszcza się. Przesłanie sesji jest pełne nadziei: wszelkie trudności i kryzysy, wpisane w historię zbawienia stają się dla Kościoła wszystkich czasów wyzwaniem i szansą do rozwoju i uświęcenia.

Część I: Kościół w godzinie próby

ks. Piotr Kot

1. Kryzys «samarytański» (J 4,1-30) 50 min.
2. Kryzys «galilejski» (J 6,26-69) 38 min.
Część II: Jeremiasz

ks. Waldemar Chrostowski

3. Kryzys zaufania Bogu 50 min.
4. Kryzys instytucji religijnych 46 min.
5. Pytania i odpowiedzi 60 min.
Część III: Kryzys jako wyzwanie i szansa

s. Judyta Pudełko PDDM

6. Wprowadzenie: paschalna droga Jezusa – drogą Kościoła (Łk – Dz) 54 min.
7. Kryzys zdrady Judasza a rodzący się Kościół (Dz 1,15-26) 57 min.
8. Kryzys pierwszych prześladowań a obecność Ducha Świętego (Dz 4,1-31) 62 min.
9. Kryzys „pierworodnego grzechu” Kościoła a charyzmaty (Dz 4,32 – 5,16) 59 min.
10. Kryzys w prowadzeniu wspólnoty a nowe formy posługi (Dz 6,1-15) 58 min.
11. Kryzys przyjęcia pogan a Kościół „aż po krańce ziemi” (Dz 10,1-48) 65 min.
33,00 zł
33,00 zł
Okładka
Innocenzo Gargano OSBCam., ks. Krzysztof Wons SDS
Tematy konferencji:

Krzysztof Wons SDS 1. Rekolekcje lectio divina – droga „z głowy do serca” 46 min. Innocenzo Gargano OSB Cam
2. Miejsce „Oratio” na drabinie do nieba, jaką jest Lectio Divina 65 min.
3. Ale co rozumie się przez „Oratio”? 69 min.
4. Przejście do „Oratio” rozumianej jako „Modlitwa” 75 min.
5. „Modlitwa nieustanna” i „Modlitwa serca” 65 min.
6. Wschodnia „Theosis” i zachodnia „Przemiana w Słowo Boże” 52 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka %
Asyż. W na pół szklanym grobowcu w kościele Matki Bożej Większej znajduje się ciało świętego. Innego niż wszyscy. Ubrany w dżinsy, sportową bluzę i buty Nike’a wygląda, jakby przed chwilą zasnął. Po ludzku, nie powinien tu być. Piętnastolatkowie nie powinni umierać... Jest jednak w tej historii coś, co przerasta ludzkie pojęcie, jest cudem, życiem, nadzieją... Odkrycia fenomenu historii Carla Acutisa, zmarłego w 2006 roku na białaczkę nastolatka i wyniesionego na ołtarze w 2020 roku, podjął się znakomity hiszpański dokumentalista Jose Maria Zavala (twórca m.in. filmów: Tajemnica Ojca Pio i Wojtyła. Śledztwo). Jego opowieść nie ogranicza się do pokazania życia radosnego nastolatka, fascynacja komputerów, gier wideo i gry na saksofonie. W filmie widzimy nie tylko dojrzałą duchowość Carla, jego szczególne przywiązanie do Eucharystii i modlitwy. To, co najbardziej niezwykłe, dzieje się bowiem teraz. Carlo Acutis na naszych oczach staje się jednym z najpopularniejszych świętych Kościoła. Tysiące wiernych pielgrzymują do jego grobu, jego moc wstawienniczą potwierdzają setki świadectw, przyciąga młodzież, nawraca, staje się patronem młodego Kościoła, jego wiosną... Niebo nie może czekać to poruszające, pełen dobrych emocji i umocnienia wiary kino. Jest przy tym – co szczególnie wartościowe – kinem międzypokoleniowym.

Na jednym seansie wzruszeni dziadkowie, rodzice i ich dorastające wnuki czy dzieci? Zdecydowanie to ten film!

Czas trwania 78 min.
39,90 zł 37,99 zł
39,90 zł 37,99 zł
Okładka
Amedeo Cencini FdCC
Walka duchowa jest klasycznym, tradycyjnym tematem w historii duchowości. Już w samym Piśmie Świętym nie ma takiego przyjaciela Boga, który nie walczyłby z Nim, a nawet przeciw Niemu. Chodzi więc o zrozumienie, na czym polega taka walka, jaką rolę pełni w momencie kryzysu i próby, jakie są jej główne cechy (odróżniające ją od walki jedynie psychologicznej) i cel, jaki mógłby być jej wynik czy owoc.

Tematy konferencji:

1. Kryzys 47 min.
2. Próba 48 min.
3. Próba i doświadczenie Boga 61 min.
4. Walka psychologiczna 51 min.
5. Walka duchowa 42 min.
6. Poddanie się 49 min.
7. Pytania i odpowiedzi 61 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
o. Józef Augustyn SJ
„Jezus w Eucharystii daje nam samego siebie pod postacią chleba i wina, byśmy mieli do Niego prosty, bezpośredni przystęp, abyśmy mogli Go oglądać naszymi oczyma, słuchać naszymi uszami, spożywać naszymi ustami, by w ten sposób upodabniać nasze serca do Jego Boskiego Serca. Jeżeli chcemy, by nasze życie było dobre, piękne, szlachetne, by miało jasny cel i sens, patrzmy na Jezusa, kontemplujmy Go w Najświętszym Sakramencie, prośmy serdecznie, abyśmy mieli uczestnictwo w Jego Boskim i Ludzkim życiu".

Józef Augustyn SJ

Nagranie, w którym Autor odwołując się do osobistego i duszpasterskiego doświadczenia, zaprasza do kontemplacji Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz odkrywania głębi i piękna modlitwy adoracyjnej. Ważna częścią zawartych tu refleksji są ćwiczenia, które stanowią praktyczna pomoc w cierpliwym uczeniu się „sztuki adoracji”.

Spis utworów

01. Wstęp – 02’18”
02. Rozdział I: Pragnienie trwania przy Chrystusie – 34’24”
03. Rozdział II: Adorować Boga, otwierać się na człowieka – 38’29”
04. Rozdział III : Miasta, w których nie adoruje się Boga, są nieludzkie – 24’46”
05. Rozdział IV: Sztuki adoracji uczymy się powoli i cierpliwie -32’07”
06. Rozdział V: Co przeszkadza, a co pomaga w spotkaniu z Jezusem – 32’42”
07.Rozdział VI Eucharystyczna kontemplacja Jezusa - 31’06”
08. Rozdział VII: .Jezus czeka na nas – 19’47”
09. Rozdział VIII: Maryja – najdoskonalszym wzorem adoracji – 29’49
28,00 zł
28,00 zł
Okładka
Mariusz Kramarz
Spis utworów

1. Przepuść, Panie (psalm 5) 3:50
2. Ciebie będę, Boże prawy (psalm 9) 3:40
3. Nieście chwałę, mocarze (psalm 29) 2:48
4. Będę Cię wielbił (psalm 30) 4:15 nuty
5. Kleszczmy rękoma (psalm 47) 1:46
6. Boże litościwy (psalm 64) 2:25
7. Pana ja wzywać będę (psalm 77) 3:59
8. Nakłoń, o Panie, uszu swoich (psalm 86) 3:28
9. Kto się w opiekę (psalm 91) 3:20
10. Zacznicie nową możnemu (psalm 96) 4:47
11. Pan nasz, Bóg nasz panuje! (psalm 97) 2:11
12. Rzekł Pan do pana mego (psalm 110) 3:02
13. Wszelki naród. wszelkie plemię (psalm 117) 1:04
14. Jako rzecz piękna (psalm 133) 3:42
15. Chwalcie Pana (psalm 150) 1:51
40,00 zł
40,00 zł
Okładka
ks. Michał Jagosz
Większość zamieszczonych w zbiorze Pieśni ku czci Świętych Polek i Polaków, oprócz tekstów pieśni z przeszłości znanych ze śpiewników, pochodzi z czasów współczesnych, z uwagi na ilość kanonizacji i beatyfikacji naszych Rodaków wyniesionych do chwały Ołtarzy w ostatnich dziesięcioleciach. Pochodzą one od uznanych poetów i kompozytorów, co odnotowano w przypisach, łącznie ze wskazaniem proweniencji źródeł, a także instytucji kościelnych, jak kurie diecezjalne czy zakony, oraz osób, dzięki którym znalazły się w tym opracowaniu. Są wśród nich teksty pieśni z zapisem nutowym, jak i bez niego, gdyż śpiewane są na znane powszechnie melodie. Zdecydowano się na ich publikację, chcąc ocalić je od zapomnienia. Świadczą bowiem o żywotności kultu, którego doznają Święci i Błogosławieni Narodu Polskiego.

Pieśni opublikowano w całości w formie oryginalnej. Niektóre z nich z biegiem czasu zmieniano, dodając lub ujmując strofy z uwzględnieniem aktualnych potrzeb, czy też ujmując do trzech zwrotek, co odnotowano w przypisach. Zbiór nie zawiera tekstów i melodii Godzinek, Litanii, a także kompozycji chórowych oraz kantat.

Opublikowano teksty pieśni zgodnie z kalendarzami liturgicznymi diecezji polskich według dat, w których wypada ich święto czy wspomnienie. Pieśni z zapisem muzycznym mogą wzbogacić repertuary chórów, zespołów śpiewaczych, schol, ubogacić nabożeństwa ku czci Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego. Mogą także stanowić pomoc grupom ich czcicieli podczas spotkań modlitewnych.
79,00 zł
79,00 zł
Okładka
ks. Wojciech Węgrzyniak
Całkowity czas:5 godz. 22 min.

Księga Daniela powstała najprawdopodobniej po to, żeby umoc­nić wiarę Żydów w czasach diaspory, prześladowań, pośród potężniejszych i bardziej wpływowych wrogów. Od próby Daniela i jego trzech towarzyszy aż po niesłusznie oskarżoną Zuzannę, bohaterowie Księgi wraz z czytelnikami mierzą się z pytaniem, czy człowiek, który po ludzku nie ma żadnych szans na ocalenie i zwycięstwo, może liczyć na Boga Izraela również w środowisku, w którym bogowie pogańscy zdają się posiadać wszystko?

Temat podjęty w Księdze Daniela ponad 2000 lat temu okazuje się niezwykle aktualny.
W przygotowaniu:
1. Jacy bogowie i jaki świat? 62 min.
2. Dynamika prób 64 min.
3. Człowiek drogą do Boga 58 min.
4. Poznać 47 min.
5. Zaufać 47 min.
6. Błogosławić 43 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
św. Jan od Krzyża
Żywy płomień miłości wznosi się na nieprześcignione wyżyny mistyki chrześcijańskiej. Aktualnym pozostaje stwierdzenie jednego z dawnych biografów św. Jana od Krzyża: “Czcigodny Ojciec zaczyna tam, gdzie inni wybitni pisarze mistyczni zdają się kończyć”. Dzieło to jest czwartym i ostatnim z wielkich traktatów Doktora Mistycznego. Ta chronologia niejako tłumaczy także jego wzniosłość. Jednakże nie jest to dzieło odizolowane od trzech poprzednich, tj. Drogi na Górę Karmel, Nocy ciemnej i Pieśni duchowej. W takim bowiem wypadku byłoby zupełnie niezrozumiałe. Tytuł, z uwagi na symbol, jaki w sobie zawiera (ogień-płomień), jest przedłużeniem symbolu nocy-ciemności i odsyła czytelnika do ksiąg Nocy ciemnej. Ogień bijący jasnym płomieniem może być w całej pełni uchwycony i dowartościowany dopiero pośród nocy. Natomiast treść, bardziej jeszcze niż do Nocy, nawiązuje do postępu “historii miłości” pomiędzy Oblubieńcem a oblubienicą, opisywanej w Pieśni duchowej. Nie będzie tu jednakże powtórek z poprzednich dzieł. Nie miałoby to sensu, a już zupełnie nie leżałoby w charakterze Jana od Krzyża, który nawet dwóch z poprzednich dzieł świadomie nie kończył właśnie dlatego, że nie chciał powielać komentarza. Będzie więc mowa o tym samym duchowym doświadczeniu, co w poprzednich dziełach, jednak na wyższym poziomie teologicznej i mistycznej percepcji i przy większej intensywności mistycznych przeżyć duszy. Podobnie jak w przypadku Nocy ciemnej i Pieśni duchowej, Jan od Krzyża pozostawił dwie wersje Żywego płomienia miłości: A i B. Poniższy tekst jest tłumaczeniem wersji B, która w oryginale hiszpańskim posiada kilka kopii. Za najlepszą kopię uważa się dziś manuskrypt z Archiwum Sylweriusza w Burgos (nr 13 litera L), na którym hiszpański wydawca oparł się po raz pierwszy dopiero w 1957 roku.

Czas nagrania 4h 48 min
18,00 zł
18,00 zł
Okładka
s. Beata Zarzycka ZSAPU, ks. Krzysztof Wons SDS
Napięcie między pragnieniem bliskości i oddania się drugiemu a pragnieniem niezależności i polegania na sobie jest naszym stałym doświadczeniem. Nasze życie jest sztuką poruszania się między bliskością i autonomią. Znalezienie równowagi między realizowaniem własnych potrzeb a potrzebami związanymi z ludzkimi więziami, daje nam spełnienie.

Sesja zaprasza do refleksji nad dorastaniem do więzi i autonomii jako dwiema powiązanymi wartościami naszego rozwoju.

Tematy konferencji:

Beata Zarzycka ZSAPU

1. Dwa wątki rozwoju 58 min.
2. Bliskość w doświadczeniu 47 min.
3. Autonomia – posiadać siebie, by siebie zawierzyć 54 min.
4. Więź – taniec bliskości i autonomii 51 min.
5. Osamotnienie – nieufność i niepewność 54 min.
Krzysztof Wons SDS
6. Stworzeni do bliskości 56 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
Marcel Chyrzyński
Niezwykle popularne kolędy opracowane na keyboard wprowadzają w świąteczny nastrój Bożego Narodzenia. Marcel Chyrzyński przedstawił znane i powszechnie lubiane kolędy w łatwym układzie.
29,00 zł
29,00 zł
Okładka
Jakub Tomalak
Płyta o Duchu Świętym jest projektem muzycznym Teobańkologii. Na krążku znajduje się 14 utworów, które dają słuchaczom okazję do spotkania Boga. To muzyczna opowieść o Duchu, który przychodzi czasem w lekkim powiewie oraz łagodności, a innym razem jest ogniem i żarem. Na płycie zawarte są chwile modlitwy, zadumy i refleksji. Poprzez ten album słuchacze mogą zaprosić Ducha Świętego, by działał w ich życiu realnie i konkretnie, bo to właśnie On „daje skrzydła”. Lista utworów: 1. Niech zstąpi Duch Twój (05:16) 2. Jezus przychodzi (05:25) 3. Oto Ojciec posyła nam Ducha (07:05) 4. W imię Jezusa (04:48) 5. Przyjdź, Duchu Święty (05:29) 6. To moc w słabości (05:34) 7. Niech przyjdzie Duch Święty (05:32) 8. Oblicze odnów (04:28) 9. Duchu Święty, działaj we mnie (07:01) 10. Duchu Święty, który oświecasz (04:43) 11. Sekwencja do Ducha Świętego (04:22) 12. Pomódl się, Miriam (05:52) 13. Ty dajesz skrzydła (04:23)
14. Przyjmij Ducha Bożego (04:01)
69,90 zł
69,90 zł
Okładka %
Jakub Tomalak
Płyty o Duchu Świętym są projektem muzycznym Teobańkologii. Na 1 krążku znajduje się 14 utworów, które dają słuchaczom okazję do spotkania Boga. To muzyczna opowieść o Duchu, który przychodzi czasem w lekkim powiewie oraz łagodności, a innym razem jest ogniem i żarem. Na płytach zawarte są chwile modlitwy, zadumy i refleksji. Poprzez te albumy słuchacze mogą zaprosić Ducha Świętego, by działał w ich życiu realnie i konkretnie, bo to właśnie On „daje skrzydła”.
90,00 zł 85,00 zł
90,00 zł 85,00 zł
Okładka
Seweryn Wąsik SJ
Opowieść o Ulmach to historia miłości, która jest sercem Dobrej Nowiny. Mimo zawieruchy wojennej błogosławieni z Markowej żyją nie tylko miłością własnej rodziny, ale z miłości do Boga otwierają się na obcych i potrzebujących ratunku. Tym samym doświadczają mocy ewangelicznych słów Jezusa przemieniających serce każdego ucznia: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15,13).

Żywy i prosty język autora ułatwi i zaciekawi słuchaczy pragnących poznać historię miłości Wiktorii i Józefa Ulmów. Kontekst historyczny zarysuje ekspert IPN dr Mateusz Szpytma. Nad tym, skąd czerpie ewangeliczna miłość, zastanowi się abp Józef Michalik. Oddamy też głos żydowskiemu chłopcu ukrywającemu się w Markowej, Abrahamowi Segalowi.

W nagraniu wykorzystano wypowiedzi: Abp Józefa Michalika – arcybiskupa seniora archidiecezji przemyskiej Ks. Dariusza Drążka - postulatora w procesie beatyfikacji polskich męczenników II wojny światowej Mateusza Szpytmy – historyka i wiceprezesa IPN Abrahama Segala – Żyda ukrywającego się na Podkarpaciu jako Romka Kaliszewskiego

Spis utworów
01. Wróg u bram 19’22”
02. Markowa 20’27”
03. Miłość większa niż śmierć 20’22”
04. Józef – miłośnik życia 18’39”
05. Wiktoria i Józef 21’45”
06. Rodzinne szczęście 19’06”
07. Kresy i goście 20’07”
08. W kryjówce 20’45”
09. Zdrada i zbrodnia 20’23”
10. Kara 19’58”
11. Przesłanie męczenników 19’35”
12. Abraham 21’19”
13. Romek – pastuch Cwynarów z Markowej 21’58”
39,90 zł
39,90 zł
Okładka %
kardynał Grzegorz Ryś
w sprzedaży 15 września

Kardynał Grzegorz Ryś w trzech obrazach ukazuje fascynującą wizję Kościoła, jakiego chciał Bóg. Pisze o zstępującym z nieba mieście ludzi wolnych i równych sobie, rodzinie tworzącej nowe więzy krwi oraz oblubienicy Baranka. W prosty, przystępny sposób wprowadza nas w te zachwycające przestrzenie, zachęcając, byśmy każdego dnia na nowo odkrywali,„jak Bóg pomyślał Kościół”, i starali się Jego pomysł wcielać w życie. Książka zbiera nauczanie kard. Rysia o Kościele wygłoszone do różnych grup, stając się ważnym zaproszeniem do troski o wspólnotę, którą tworzymy.

Kościół nam mówi: „Jesteście potrzebni, nie ja was potrzebuję, tylko Jezus”, a my odsuwamy się z niechęcią, bo nam się Kościół nie podoba. To nie jest popularne, by się do niego przyznawać. Powszechną praktyką jest natomiast opisywanie wszystkich jego braków, ułomności, grzechów. Ta książka może stać się okazją, by się raz jeszcze Kościołowi przyjrzeć. Nie zamykając oczu na braki, zobaczyć w nim to, co widzi Bóg. Może dzięki temu uda nam się spojrzeć świeżym okiem na Kościół. Zachwycić się tą wizją. Zapragnąć jej. Ale też podjąć się jej realizacji.
44,90 zł 39,99 zł
44,90 zł 39,99 zł