Śpiewniki

Okładka
Paweł Bębenek
Pieśni Dzięki Ci Panie, Witaj Pokarmie czy Panie, nie jestem godzien... od ponad 20 lat rozbrzmiewają w wielu kościołach w kraju i za granicą ubogacając liturgię. Teksty zaczerpnięte z bogatej Tradycji Kościoła okazują się po wielu wiekach nadal aktualne i nadal wprowadzają serce człowieka w Bożą obecność.

Mały jubileusz wydania Mszy św. o Miłosierdziu stał się pretekstem do zebrania dzieł niemalże wszystkich znanego i cenionego kompozytora i propagatora muzyki liturgicznej Pawła Bębenka. Śpiewnik będzie doskonałą pomocą dla wszystkich troszczących się o piękno liturgii, członków chórów i schól parafialnych.
60,00 zł
60,00 zł
Okładka
ks. Michał Jagosz
Większość zamieszczonych w zbiorze Pieśni ku czci Świętych Polek i Polaków, oprócz tekstów pieśni z przeszłości znanych ze śpiewników, pochodzi z czasów współczesnych, z uwagi na ilość kanonizacji i beatyfikacji naszych Rodaków wyniesionych do chwały Ołtarzy w ostatnich dziesięcioleciach. Pochodzą one od uznanych poetów i kompozytorów, co odnotowano w przypisach, łącznie ze wskazaniem proweniencji źródeł, a także instytucji kościelnych, jak kurie diecezjalne czy zakony, oraz osób, dzięki którym znalazły się w tym opracowaniu. Są wśród nich teksty pieśni z zapisem nutowym, jak i bez niego, gdyż śpiewane są na znane powszechnie melodie. Zdecydowano się na ich publikację, chcąc ocalić je od zapomnienia. Świadczą bowiem o żywotności kultu, którego doznają Święci i Błogosławieni Narodu Polskiego.

Pieśni opublikowano w całości w formie oryginalnej. Niektóre z nich z biegiem czasu zmieniano, dodając lub ujmując strofy z uwzględnieniem aktualnych potrzeb, czy też ujmując do trzech zwrotek, co odnotowano w przypisach. Zbiór nie zawiera tekstów i melodii Godzinek, Litanii, a także kompozycji chórowych oraz kantat.

Opublikowano teksty pieśni zgodnie z kalendarzami liturgicznymi diecezji polskich według dat, w których wypada ich święto czy wspomnienie. Pieśni z zapisem muzycznym mogą wzbogacić repertuary chórów, zespołów śpiewaczych, schol, ubogacić nabożeństwa ku czci Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego. Mogą także stanowić pomoc grupom ich czcicieli podczas spotkań modlitewnych.
79,00 zł
79,00 zł
Okładka
Marcel Chyrzyński
Niezwykle popularne kolędy opracowane na keyboard wprowadzają w świąteczny nastrój Bożego Narodzenia. Marcel Chyrzyński przedstawił znane i powszechnie lubiane kolędy w łatwym układzie.
29,00 zł
29,00 zł
Okładka
Zawiera teksty pieśni oraz nuty

„Pośród przeciwności należy zachować się tak, jak zazwyczaj czyni to skrzypek. Gdy spostrzeże, że instrument nie stroi, nie rwie strun ani nie wyrzuca skrzypiec, ale natychmiast przykłada ucho, by zorientować się, skąd pochodzi fałsz, a następnie, według potrzeby, cierpliwie napina albo luzuje strunę. W ten sposób i ty postępuj. Nie trać cierpliwości wśród niepowodzeń ani nie staraj się urywać struny, gdy pojawi się brak harmonii. Miej cierpliwość. Upokórz się przed Bogiem, delikatnie napnij lub poluźnij strunę swego serca przed Niebiańskim Muzykiem, by mógł On zaradzić panującemu nieporządkowi”.

Ojciec Pio
29,90 zł
29,90 zł
Okładka
Książka Doctor Pacis. Teologia pokoju Świętego Augustyna autorstwa ks. abp. Stanisława Budzika to tłumaczenie rozprawy doktorskiej obronionej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Leopolda-Franciszka w Innsbrucku w 1988 r. Na wniosek senatu uczelni prezydent miasta Innsbruck przyznał jej w 1989 r. nagrodę za badania naukowe. Doceniono jej nowość na tle dotychczasowej literatury, koncentrującej się w zasadzie na przedstawionej w największym dziele Augustyna De civitate Dei ontologicznej koncepcji pokoju i uznano, że jest udanym wprowadzeniem do całości myślenia Biskupa Hippony. Pokój jest bowiem pojęciem obejmującym niemal wszystkie wymiary obszernego dzieła Ojca Kościoła oraz wyrażającym jego najważniejsze życiowe i teologiczne zmagania. Teologia pokoju Świętego Augustyna jawi się dziś jeszcze bardziej aktualna niż wczoraj, jej świeżość nie maleje z upływem czasu, w którym z każdą chwilą teraźniejszość bezpowrotnie zapada się w przeszłość.
2,70 zł
2,70 zł
Okładka
Podręczny śpiewnik w oprawie spiralnej zawierający 187 utworów z chwytami gitarowymi.

Znajdują się w nim również utwory z najnowszej płyty zespołu Mocni w Duchu - Oddycham na nowo.

Drodzy,
utwory z tego śpiewnika bardzo pomagają nam żyć
w chwale Bożej. Wierzymy, że pomogą także Wam.
Niech każdy dźwięk, który zagracie lub zaśpiewacie,
przypomina Wam o Bogu dobrym i bliskim. Uczmy się żyć w Jego chwale, pełni wiary, nadziei i miłości.
Z modlitwą
Mocni w Duchu
10,00 zł
10,00 zł
Okładka
Barbara Reimann
Zbiór utworów o przeznaczeniu dydaktycznym i koncertowym dla uczniów - skrzypków i altowiolistów, na wszystkich etapach nauki gry.

Rekomendowany przez znanych i cenionych polskich Pedagogów - Państwa Renatę i Janusza Gajowników.
70,00 zł
70,00 zł
Okładka
Od wielu już lat nieocenioną pomocą w żywym uczestnictwie w liturgii Misterium Paschalnego jest książeczka Zwycięzca Śmierci – zbiór tekstów i śpiewów liturgicznych Wielkiego Tygodnia i Oktawy Wielkanocnej. Adresowana jest przede wszystkim do służby liturgicznej ołtarza: lektorów, komentatorów, psałterzystów, organistów, kantorów i członków schól liturgicznych, choć z wielkim pożytkiem skorzystać z niej może każdy uczestnik liturgii tych najświętszych dni całego roku.
150,00 zł
150,00 zł
Okładka
MELODIE DO PSALMÓW RESPONSORYJNYCH I AKLAMACJI PRZED EWANGELIĄ Psalm responsoryjny jest częścią liturgii słowa, śpiewem wykonywanym między czytaniami. Nie wolno go zastępować żadną pieśnią. Tekst psalmów i refren są tak dobrane, aby ułatwić ich wykonanie kantorowi i wiernym. Stosownie do okresów liturgicznych melodie do psalmów responsoryjnych powinny odzwierciedlać charakter danego czasu liturgicznego i treść psalmu. Dla ułatwienia doboru śpiewu aklamacji przed Ewangelią do melodii psalmu obydwa śpiewy zestawiono razem, co nie musi być obligujące dla wykonawcy. Najlepszym sposobem wykonania psalmu responsoryjnego jest zaśpiewanie go z ambony przez psałterzystę.
12,50 zł
12,50 zł
Okładka
"Śpiewy międzylekcyjne" to wyjątkowa pomoc liturgiczna, przede wszystkim dla organistów ale również dla kantorów, ministrantów i scholi. Zawiera wszystkie śpiewy w roku liturgicznym w wygodnym do użytku układzie. Psalm responsoryjny oraz Śpiew przed Ewangelią z każdego dnia, umieszczone zostały na jednej i tej samej stronie.
Ponadto w "Śpiewach międzylekcyjnych" znajdują są również, zapisane melodie do śpiewania lekcji i Ewangelii
Tom trzeci zawiera Msze własne o świętych oraz Msze wspólne.
60,00 zł
60,00 zł
Okładka
ks. Dr Grzegorz Piekarz
Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii Sacrosanctum concilium stwierdza, iż "śpiew gregoriański Kościół uznaje za własny śpiew liturgii rzymskiej. Dlatego w czynnościach liturgicznych powinien on zajmować pierwsze miejsce, wśród innych równorzędnych rodzajów śpiewów" (KL 116). Natomiast posoborowa Instrukcja o muzyce w świętej liturgii Musicam sacram Świętej Kongregacji Obrzędów dodaje, iż "należy przede wszystkim dbać o studium i praktykę śpiewu gregoriańskiego, albowiem przez swoje szczególne właściwości stanowi on nader ważną podstawę dla uprawiania muzyki sakralnej" (MS 52). episkopat Polski polecił, by "zatroszczyć się w szczególny sposób o to, by chorał gregoriański znalazł więcej miejsca niż dotąd, w liturgii w seminariów duchownych, domów zakonnych, podczas rekolekcji i zjazdów duchowieństwa, w kościołach katedralnych, zwłaszcza w ramach odprawianej tam liturgii w języku łacińskim, a także w większych kościołach (IEP 31). Ponadto Vaticanum II poleca , aby przygotować wydania ksiąg śpiewu gregoriańskiego" zawierające łatwiejsze wydania do użytku mniejszych kościołów"( KL 117).
Niniejsze wydanie Cantionale Ecclesiasticum wychodzi naprzeciw tym zleceniem. Śpiewnik ten zawiera bowiem proste śpiewy w języku łacińskim i przeznaczony jest dla wszystkich wiernych uczestniczących w liturgii sprawowanej w języku łacińskim. Idę towarzyszącą powstaniu tego śpiewnika była chęć, by każdy chrześcijanin niezależnie od wykształcenia i zdolności muzycznych mógł opanować podstawowe śpiewy łacińskie w liturgii rzymskiej i włączyć się we wspólny śpiew liturgiczny. Stąd Śpiewnik zawiera podstawowe śpiewy łacińskie. Dodatkowym atutem Śpiewnika jest fakt, iż wszystkie teksty zamieszczonych śpiewów zostały przetłumaczone na język polski. Śpiewnik składa się z czterech części i appendixu. Pierwszą część stanowi Ordo Missae zawierające porządek śpiewu w czasie mszy świętej. Druga część zawiera Ordinarium Missae, czyli części stałe mszy świętej kropka zostały wybrane dwa cykle mszalne: Missa de Angelis i tzw. Missa simplex. Trzecią część Piwnika stanowi proprium de tempore, a w nim podstawowe śpiewy wybranych okresów liturgicznych. Ostatnią częścią stanowią Cantus z selekcji, i to znajdują się wybrane śpiewu o Eucharystii i Najświętszej Maryi Pannie. W dodatku - Appendix- zostały zamieszczone tony psalmowe.
Należy zaznaczyć, już wszystkie śpiewy Cantionale Ecclesiasticum są śpiewami liturgicznymi, gdyż zostały Wzięte z ksiąg zawierających śpiewy liturgiczne zatwierdzonych przez stolicę apostolską kropka Niech zatem to skromne opracowanie przyczyni się do większego spopularyzowania śpiewów, które kościół uważa za wzór muzyki sakralnej.
ks. Grzegorz Piekarz
26,00 zł
26,00 zł
Okładka
Wyjątkowy śpiewnik zawierający wybór 100 najważniejszych dla historii naszego kraju utworów patriotycznych. Układ na głos z akompaniamentem fortepianu i z chwytami gitarowymi dają nieograniczone mozliwości korzystania ze zbioru osobom o różnym stopniu zaawansowania muzycznego. Dodatkowym atutem publikacji są komentarze lokujące każdą z pieśni w szerszym kontekście historycznym. Antologia Pieśni Patriotycznej powstała dla starszych i młodszych, grających i śpiewających, uczniów i nauczycieli, dla świetnie znających te utwory i dla tych, którzy dopiero chcą się ich nauczyć. To śpiewnik dla każdego Polaka.
75,00 zł
75,00 zł
Okładka
Joseph Bolehovsky
Joseph Bolehovsky (1743-1811) urodził się w Kostelcu nad Orlicą, gdzie przez wiele lat pełnił funkcje organisty i kantora, jak również nauczyciela w tamtejszej szkole. Wykształcenie muzyczne zdobył prawdopodobnie w kolegium jezuickim w Kłodzku, Nysie lub Opawie. Jego twórczość zachowała się do naszych czasów w wielu ośrodkach Śląska, Czech, Moraw, Węgier i Polski. W zbiorach jezuickiej fary w Kłodzku znajdujemy m.in. Litanię in G i Requiem in F, będące przedmiotem obecnej edycji. Kompozytor sięgnął tu do typowej obsady dla muzyki religijnej tego czasu jest to czterogłos wokalny z towarzyszeniem dwojga skrzypiec, dwóch trąbek clarino lub rogów oraz organowego basso continuo. Kompozycje cechuje lekka i płynna melodyka, świadcząca o dużej inwencji autora, ciekawe pomysły w przebiegach harmonicznych, urozmaicenia rytmiczne i agogiczne oraz zmienność obsady w poszczególnych odcinkach przebiegu struktury tekstowej i muzycznej.
30,00 zł
30,00 zł
Okładka
Zbiór zawiera duży zasób pieśni przygodnych, okresu zwykłego. Ten rodzaj pieśni dość często wykonywany jest także we wszystkich okresach roku liturgicznego. Zawiera również zasób pieśni nowych - muzycznie i tekstowo, o charakterze liturgicznym. Tom opracował i przygotował ks. Mirosław Wyszogrodzki.
47,50 zł
47,50 zł
Okładka
Pokaźny zbiór śpiewów religijnych w opracowaniu muzycznym, z towarzyszeniem organowym autorstwa ks. Mirosława Wyszogrodzkiego. Szeroki wachlarz śpiewów prezentowanych w śpiewniku stanowi doskonały materiał - niezbędny w codziennej praktyce muzyka - organisty. Śpiewnik zawiera wiele nowszych, współczesnych utworów, śpiewanych często w różnych grupach i wspólnotach. Wiele z prezentowanych utworów pierwszy raz publikowana jest w harmonizacji na organy.
84,00 zł
84,00 zł
Okładka
br. Tadeusz Ruciński
Długo wyczekiwany śpiewnik z piosenkami "Anioła Stróża". Zapis nutowy z chwytami na gitarę oraz płyta z nagranymi piosenkami i samymi podkładami muzycznymi to dobra propozycja dla animatorów muzycznych.
20,00 zł
20,00 zł
Okładka
Przedmowa
Niektórzy księża oraz organiści, z części parafii do których dostarczaliśmy nasze rozwiązania do wyświetlania tekstów i multimediów dla Kościoła, pytali nas o opracowanie gotowych zestawów pieśni na każdy dzień. Mieli świadomość, że to co się śpiewa na Mszy Świętej nie jest obojętne, ale dało się zauważyć pewną trudność w doborze, lub po prostu chęć śpiewu bardziej odpowiednich pieśni. Chcąc wyjść naprzeciw tym potrzebom postanowiłem stworzyć taki zbiór propozycji pieśni liturgicznych, które mogłyby służyć jako pewna pomoc w codziennym odprawianiu Mszy Świętej. Nie ma on na celu zastąpić inwencji osoby dobierającej pieśni, ale jej służyć, kiedy tylko będzie taka potrzeba. Zależało mi, żeby ów zbiór był jak najbardziej uniwersalny i praktyczny w zastosowaniu zarówno dla księży, którzy zmagają się z brakiem organisty w dni powszednie, jak i dla organistów w ich codziennej, bądź niedzielnej, posłudze. Postanowiłem ograniczyć zakres dobieranych pieśni do „Śpiewnika kościelnego” Ks. Jana Siedleckiego (wyd. XLI), mając nadzieję, że proponowane pieśni, będą w dużej mierze rozpoznawalne, znane i możliwe do zaśpiewania przez Kościół. W czasie jednych z naszych instalacji systemów multimedialnych w kościołach, spotkałem pana Mariusza Sobczaka, organistę, którego rozpoznałem jako człowieka wierzącego, czującego ducha liturgii i biegłego w swoim rzemiośle. W duchu służby przyjął prośbę opracowania zestawów pieśni na każdy dzień. Było to dla mnie bardzo ważne, gdyż zależało mi, żeby korespondowały z czytanym Słowem Bożym i odpowiadały charakterowi danego dnia w roku liturgicznym. Chciałem, aby tak dobrane pieśni pomagały śpiewającemu Kościołowi pełniej, lepiej i bardziej oddawać chwałę Bogu, a przez to także zbliżać się do Niego. Czego sobie i wszystkim korzystającym z tej książeczki życzę.

Wojciech Staniszewski.
60,00 zł
60,00 zł
Okładka
Przedmowa
Niektórzy księża oraz organiści, z części parafii do których dostarczaliśmy nasze rozwiązania do wyświetlania tekstów i multimediów dla Kościoła, pytali nas o opracowanie gotowych zestawów pieśni na każdy dzień. Mieli świadomość, że to co się śpiewa na Mszy Świętej nie jest obojętne, ale dało się zauważyć pewną trudność w doborze, lub po prostu chęć śpiewu bardziej odpowiednich pieśni. Chcąc wyjść naprzeciw tym potrzebom postanowiłem stworzyć taki zbiór propozycji pieśni liturgicznych, które mogłyby służyć jako pewna pomoc w codziennym odprawianiu Mszy Świętej. Nie ma on na celu zastąpić inwencji osoby dobierającej pieśni, ale jej służyć, kiedy tylko będzie taka potrzeba. Zależało mi, żeby ów zbiór był jak najbardziej uniwersalny i praktyczny w zastosowaniu zarówno dla księży, którzy zmagają się z brakiem organisty w dni powszednie, jak i dla organistów w ich codziennej, bądź niedzielnej, posłudze. Postanowiłem ograniczyć zakres dobieranych pieśni do „Śpiewnika kościelnego” Ks. Jana Siedleckiego (wyd. XLI), mając nadzieję, że proponowane pieśni, będą w dużej mierze rozpoznawalne, znane i możliwe do zaśpiewania przez Kościół. W czasie jednych z naszych instalacji systemów multimedialnych w kościołach, spotkałem pana Mariusza Sobczaka, organistę, którego rozpoznałem jako człowieka wierzącego, czującego ducha liturgii i biegłego w swoim rzemiośle. W duchu służby przyjął prośbę opracowania zestawów pieśni na każdy dzień. Było to dla mnie bardzo ważne, gdyż zależało mi, żeby korespondowały z czytanym Słowem Bożym i odpowiadały charakterowi danego dnia w roku liturgicznym. Chciałem, aby tak dobrane pieśni pomagały śpiewającemu Kościołowi pełniej, lepiej i bardziej oddawać chwałę Bogu, a przez to także zbliżać się do Niego. Czego sobie i wszystkim korzystającym z tej książeczki życzę.

Wojciech Staniszewski.
40,00 zł
40,00 zł
Okładka
Typiczne melodie do Mszy świętej, akompaniament organowy.
Spis treści:
Wstęp
Objaśnienia redakcyjne i wykonawcze
Akt pokutny, forma III
Psalmy responsoryjne
Okres Adwentu
Okres Bożego Narodzenia
Okres Wielkiego Postu
Okres Wielkanocny
Okres Zwykły
Święta Maryjne

Śpiewy przed Ewangelią
kres Adwentu
Okres Bożego Narodzenia
Okres Wielkiego Postu
Okres Wielkanocny
Okres Zwykły

Modlitwa Powszechna

"Amen" kończące Modlitwę Eucharystyczną

Aneks I. Gregoriańskie tony psalmowe

Aneks II. Teksty refrenów psalmodii responsoryjnej

Aneks III. Dodatkowe melodie

Źródła
Indeks autorów
130,00 zł
130,00 zł