Kronika XV Konkursu Chopinowskiego

Okładka %
XV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina
The 15th International Fryderyk Chopin Piano Competition
Warszawa, 2-24 października 2005

Kronika Konkursu / Competition Chronicle – Vol. 6:

Rafał Blechacz (5, Polska)

Fryderyk Chopin (1810-1849)

1. Preludium A-dur op. 28 nr 7 [0:53]
2. Preludium fis-moll op. 28 nr 8 [1:56]
3. Preludium E-dur op. 28 nr 9 [1:24]
4. Preludium cis-moll op. 28 nr 10 [0:35]
5. Preludium H-dur op. 28 nr 11 [0:45]
6. Preludium gis-moll op. 28 nr 12 [1:18]
7. Nokturn H-dur op. 62 nr 1 [7:10]
8. Etiuda As-dur op. 10 nr 10 [2:14]
9. Walc Des-dur op. 64 nr 1[1:51]
10. Walc cis-moll op. 64 nr 2 [3:40]
11. Walc As-dur op. 64 nr 3 [3:16]
12. Barkarola Fis-dur op. 60 [8:43]
13. Polonez As-dur op. 53 [6:52]
14. Mazurek H-dur op. 56 nr 1 [4:10]
15. Mazurek C-dur op. 56 nr 2 [1:37]
16. Mazurek c-moll op. 56 nr 3 [6:00]

Sonata h-moll op. 58:

17. I. Allegro maestoso [9:03]
18. II. Scherzo [2:32]
19. III. Largo [8:47]
20. IV. Finale [5:20]

Total time: [78:07]
33,00 zł 5,00 zł
33,00 zł 5,00 zł