Powrót na poprzednią stronę

Ewangelia według św. Łukasza. Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego

Ewangelia według św. Łukasza. Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego

Wydawnictwo VERBINUM Warszawa 2007

ISBN EAN: 9788371923173 (ISBN: 978-83-7192-317-3)
format: 130x200, stron: 184, oprawa: miękka

INDEKS: VRB0201B17491

Cena: 20,00 zł

Kolejny, drugi tomik nowej wersji edycji „Międzynarodowego komentarza do Pisma Świętego”. W komentarz w odpowiednich miejscach wplecione są fragmenty Pisma Świętego, co odpowiada pierwotnej intencji redaktorów naukowych tego poczytnego dzieła, a mianowicie zachęcania wiernych do równoległego czytania tekstu Pisma Świętego i komentarza.

WPROWADZENIE
W kontekście innych wprowadzeń i komentarzy do Ewangelii według św. Łukasza ten wyróżnia się pragnieniem jej zrozumienia i objaśnienia w nawiązaniu do potrzeb i oczekiwań czytelników na progu XXI wieku. Każda lektura księgi biblijnej jest uwarunkowana położeniem tych, którzy po nią sięgają, szukając w niej „duchowej strawy”. Nie traktują jej zatem wyłącznie jako świadectwa o zamierzchłej przeszłości, ale jako księgę żywą, ważną dla nas i mającą nam wiele do powiedzenia. Komentarz powinien towarzyszyć lekturze tekstu świętego, ale nigdy jej nie zastąpi. Ponieważ tekst biblijny jest najważniejszy, poznawanie i przyswajanie wiadomości zawartych w komentarzach powinno odbywać się samodzielnie i krytycznie. Dzięki temu wsłuchując się w tekst święty, nawiązujemy owocny dialog z tymi, którzy, tak jak my, czytają go i objaśniają, dzieląc się rezultatami swoich dociekań i przemyśleń. Niniejsze opracowanie stanowi część obszernego Międzynarodowego komentarza do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek. Dwa polskie wydania tego dzieła, starannie przygotowane przez Wydawnictwo Księży Werbistów „Verbinum” (2000, 2001), ukazały się równolegle z kilkoma wydaniami w najbardziej rozpowszechnionych językach obcych. Weszły one na stałe do krwiobiegu biblistyki i teologii polskiej, można je bowiem spotkać w każdej, nie tylko teologicznej, dobrej bibliotece, Ich wartość polega na tym, że stanowią cenne kompendium nowoczesnej wiedzy biblijnej. Zainteresowanie tym opracowaniem jest ciągle duże, co wynika z faktu ustawicznego zainteresowania Biblią i jej wszechstronnego oddziaływania nie tylko w sferze religii i teologii, lecz także szeroko pojętej kultury. Podnosiły się głosy, że potrzebne jest mniejsze opracowanie, dotyczące poszczególnych zbiorów i ksiąg biblijnych, łatwiejsze do przenoszenia i używania go w każdych warunkach. Należy więc wyrazić nadzieję, że również ta wersja spotka się z życzliwym przyjęciem oraz uznaniem czytelników i słuchaczy Pisma Świętego.
Ks. prof. Waldemar Chrostowski
Przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich