Powrót na poprzednią stronę

Symbolika roślin cz. 2 (CD-Mp3)

Symbolika roślin cz. 2 (CD-Mp3)

Joanna Małocha, ks. Artur Kardaś CR

INIGO Kraków 2008

INDEKS: INI691CA20158

Cena: 14,90 zł

Symbolika chrześcijańska jest jedną z bardziej rozległych dziedzin nauki dotykającą wiele różnych dyscyplin. Łączy w sobie treści teologiczne z kultem ludowym, biblijne z antycznymi, historyczne z legendarnymi. Posiadając olbrzymie spektrum znaczeniowe, symbolika posługuje się jednak językiem bardzo konkretnym i posiadającym precyzyjnie określone zasady. Barwa, forma, układ, przedmiot, tekst, gest - wszystko to w odniesieniu do określonej cywilizacji, kultury i wierzeń religijnych staje się przekazem, w którym autor w mniej lub bardziej ukryty i zakamuflowany sposób podaje treści etyczne, moralne, religijne lub społeczne. Jak każdy język, również ten symboliczny posiada określoną "gramatykę" i zasady, których poznane pozwalają na zrozumienie przekazu. I nagle gesty, nabożeństwa liturgiczne, przedstawienia osób, przedmioty lub zwyczaje a nawet budowle architektoniczne zaczynają do nas przemawiać, a my ten język zaczynamy rozumieć.

Odtwarzanie płyty w komputerze umożliwia korzystanie z dołączonych do konferencji prezentacji multimedialnych przygotowanych przez autorów.

CD: 49'03"
ks. dr Artur Kardaś CR
Rośliny i ich symbolika w polskich obrzędach i obyczajach religijno-ludowych

43'56"
mgr lic. Joanna Małocha
Rośliny w ikonografii chrześcijańskiej pierwszych wieków

 

Joanna Małocha

ks. Artur Kardaś CR