Powrót na poprzednią stronę

Poemat Boga-Człowieka (komplet książek)

Poemat Boga-Człowieka (komplet książek)

Maria Valtorta

Vox Domini Katowice

format: 140x200, oprawa: miękka

INDEKS: VOX0004B21784

Promocja: 404,00 zł 390,00 zł

"Poemat Boga-Człowieka" to zapis wizji włoskiej mistyczki Marii Valtorty (1897-1961) odnoszących się do życia i działalności Jezusa Chrystusa. Oryginalne włoskie wydanie podzielono na siedem Ksiąg, z których każda odpowiada jednemu okresowi z życia Jezusa Chrystusa. Wszystkie wydarzenia opisane są językiem barwnym, plastycznym, dającym poczucie rzeczywistego uczestnictwa w przedstawionych wydarzeniach. Część wizji została przekazana Marii Valtorcie przez Jezusa Chrystusa w postaci wewnętrznych dyktand, które zapisywała w chwili ich słyszenia. Wiele jest pozytywnych opinii o dziele kobiety, która z powodu paraliżu spędziła całe swe życie przykuta do łóżka, a stworzyła na 5000 tysiącach stron dzieło monumentalne, zawierające syntezę osobowości i nauczania Syna Bożego. W wyrażanych o tej książce opiniach zwraca się uwagę na jej całkowitą zgodność z duchem Ewangelii oraz na fakt, że nawet współczesne odkrycia archeologiczne potwierdzają opisy miejsc, szczegóły budowli, odległości, określone przez M. Valtortę w "Poemacie…". Nie trzeba dodawać, że osoba pozbawiona możliwości swobodnego poruszania się została też pozbawiona okazji do studiowania Pisma Świętego, historii, archeologii, geografii i innych dziedzin nauki. Tymczasem jej pisma dają nieustanne świadectwo doskonałej wiedzy o życiu i obyczajach w Palestynie i Rzymie za życia Chrystusa. Między innymi papież Pius XII, po przeczytaniu "Poematu Boga-Człowieka" powiedział: "Opublikujcie tę pracę w formie, w jakiej została napisana. Nie ma potrzeby, aby wydawać opinię o jej pochodzeniu. Kto przeczyta, ten zrozumie
Poemat Boga-Człowieka Księga I
Poemat Boga-Człowieka Księga II
Poemat Boga-Człowieka Księga III część 1-2
Poemat Boga-Człowieka Księga III część 3-4
Poemat Boga-Człowieka Księga IV część 1-2
Poemat Boga-Człowieka Księga IV część 3-4
Poemat Boga-Człowieka Księga IV część 5-6
Poemat Boga-Człowieka Księga V
Poemat Boga-Człowieka Księga VI
Poemat Boga-Człowieka Księga VII

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

Maria Valtorta