Powrót na poprzednią stronę

Edukacyjne przestrzenie zdrowia

Edukacyjne przestrzenie zdrowia

Wydawnictwo WAM Kraków 2009

ISBN EAN: 9788375054347 (ISBN: 978-83-7505-434-7)
seria: Biblioteka Horyzontów Wychowania
format: 156x232, stron: 262, oprawa: miękka

INDEKS: WAM2101B24874

Cena: 26,00 zł

Książka jest próbą ukazania problematyki zdrowia zarówno w jego aspekcie biologicznym (medycznym), jak również psychicznym, społecznym i duchowym. Celem tak nakreślonej tematyki jest zwrócenie uwagi na fakt, że każdy z wymienionych aspektów jest równie ważny dla ogólnego zdrowia jednostki i każdy w równym stopniu wpływa na pozostałe. W publikacji starano się przede wszystkim pokazać, że zdrowie należy pojmować szeroko, nie ograniczając je do aspektu medycznego czy biologicznego.
Dążeniem autorów było wskazanie implikacji pedagogicznych wynikających z potrzeby kształtowania "postaw prozdrowotnych" w omawianych kolejno obszarach zdrowia.
Refleksja podjęta na łamach tej publikacji może być pomocna osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za rozwój i wychowanie człowieka.