Powrót na poprzednią stronę

Życie w mocy Ducha. Dzieje Apostolskie (CD)

Życie w mocy Ducha. Dzieje Apostolskie (CD)

o. Raniero Cantalamessa

Studio Katolik Kraków

INDEKS: KAT0014A30058

Cena: 25,00 zł

Sesja, podczas której o. Raniero Cantalamessa zgłębia drugi rozdział Dziejów Apostolskich opisujący wydarzenie Pięćdziesiątnicy oraz prowadzi słuchających do osobistego spotkania z działającym z mocą Duchem Świętym. Pięćdziesiątnica zaczęła się tamtego dnia, ale nigdy się nie zamknie i wszyscy ci, którzy wchodzą duchowo do Wieczernika z wiarą i wielkim pragnieniem otrzymania Ducha Świętego, na pewno Go otrzymają.

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

o. Raniero Cantalamessa