Powrót na poprzednią stronę

Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca (CD-audiobook)

Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca (CD-audiobook)

Maria Campatelli, Nataša Govekar, ks. Joachim Stencel SDS, ks. Piotr Szyrszeń SDS, Marko Ivan Rupnik

Studio Katolik Kraków

ISBN EAN: 9788364622083 (ISBN: 978-83-64622-08-3)

INDEKS: KAT0121A39294

Cena: 30,00 zł

Sesja podejmuje newralgiczne tematy i pytania związane z „Credo”. Konferencje i wprowadzenia do modlitwy są związane z artykułami wyznania wiary: „I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a królestwu Jego nie będzie końca” (Credo Nicejsko-Konstantynopolitańskie). Rozważania proponowane są w kontekście współczesnych wyzwań, przed którymi stoi Kościół, duszpasterstwo i formacja chrześcijańska.

Tematy konferencji:

1. Ikonografia Wniebowstąpienia (N. Govekar)
2. Chrystus Kapłan i otwarcie Przybytku (M. Rupnik SJ)
3. Wprowadzenie do lectio divina: Łk 24, 50-53; Dz 1, 1-14 (J. Stencel SDS)
4. Liturgia jako wstąpienie do tronu Boga (M. Campatelli)
5. Celebracja eucharystyczna jako ikona Królestwa i podróż do Królestwa (M. Campatelli)
6. Teologia mozaiki w Centrum Jana Pawła II (M. Rupnik SJ)
7. Pytania i odpowiedzi (ekipa Centro Aletti)
8. Wprowadzenie do lectio divina: Mt 25, 31-46 (K. Wons SDS)
9. Ikonografia Sądu Ostatecznego (N. Govekar)
10. Kościół – świadectwo czy objawienie chwały? (M. Rupnik SJ)
11. Od Wniebowstąpienia do misji (M. Rupnik SJ)
12. Wprowadzenie do lectio divina: Mt 28, 16-20 (P. Szyrszeń SDS)
13. Wiara i codzienność w rytmie Słowa (K. Wons SDS)

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni

Maria Campatelli

Nataša Govekar

ks. Joachim Stencel SDS

ks. Piotr Szyrszeń SDS

Marko Ivan Rupnik