Powrót na poprzednią stronę

Wiersze o Miłości i powołaniu

Wiersze o Miłości i powołaniu

Ks. Mariusz Bernyś

Wydawnictwo APOSTOLICUM Ząbki 2014

ISBN: 978-83-7031-938-0
format: 125x195, stron: 160

INDEKS: APO0461B40547

Cena: 12,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Voco to znaczy po łacinie wołam, vocatio to wołanie, powołanie. Powołanie to głos Boga we wnętrzu człowieka. Od wielu lat posługuję w największym szpitalu klinicznym w Polsce. Niemal codziennie odprowadzam ludzi na drugą stronę życia, w objęcia Miłości. To pozwoliło mi towarzyszyć ludziom w sytuacjach ostatecznych, nauczyło mnie też, że rzeczą, której cierpiący człowiek potrzebuje najbardziej jest głębokie uzdrowienie relacji z Bogiem. Przez to uzdrowienie człowiek doświadcza najwyższego rodzaju miłości, miłości Boga, do jej poznania i doświadczenia każdy bez wyjątku jest powołany. Dzięki poznaniu tej miłości człowiek ma pewność, że w chwilach próby nie jest sam, że jest przy nim Bóg, który go kocha i prowadzi przez tajemnicę cierpienia. Dzięki tej Miłości człowiek przekracza własną możliwość, zwycięża. Zło osobowe chce okraść człowieka z tej Miłości, chce okraść z tego, co człowiek ma najcenniejszego w życiu. Ten tomik jest zaproszeniem do wyruszenia w drogę na poszukiwanie tego, co najcenniejsze, jest zaproszeniem do wyprawy na spotkanie z tajemnicą… Voco, vocatio – Bóg mówi do każdego człowieka bez wyjątku. Wsłuchanie się w ten głos jest istotą powołania każdego człowieka. Moim pragnieniem jest, aby ten tomik poezji pomógł każdemu Czytelnikowi odkryć ten najważniejszy głos Miłości w głębi własnej duszy. Jest to głos, który człowiekowi w chwili próby wskazuje nowe drogi, staje się światłem w ciemności, siłą w cierpieniu, mocą w słabości. Miłość i powołanie idą zawsze w parze. Odkrywanie powołania jest odkrywaniem Miłości i odwrotnie. Tomik poetycki składa się z trzech części. Część pierwsza zawiera wiersze o powołaniu, które tworzą żywy dialog z Bogiem. Część druga to zapis doświadczenia miłości na drodze powołania. Część trzecia jest całkowitym zwróceniem się do Bożego Miłosierdzia, które najskuteczniej wskazuje drogę powołania człowieka. Zawarte w tym tomiku utwory poetyckie tak naprawdę nie są wierszami. Są to proste modlitwy przed Bogiem, zapisane jako spotkanie, intymna rozmowa, a nawet wyznania miłości… Pozwalają wniknąć do najbardziej intymnej sfery życia człowieka…
Autor

 

Kategorie

Książki / Literatura piękna / Poezja

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni