Powrót na poprzednią stronę

Prorocy - mężni świadkowie Boga. Jeremiasz i Amos (CD-MP3-audiobook)

Prorocy - mężni świadkowie Boga. Jeremiasz i Amos (CD-MP3-audiobook)

Ks. Wojciech Węgrzyniak, ks. Mario Cucca, bp Piotr Turzyński

Studio Katolik Kraków 2016

ISBN EAN: 9788364622878 (ISBN: 978-83-64622-87-8)

INDEKS: KAT0174A45341

Cena: 30,00 zł

Proroków nie mianuje świat. Wyznacza ich i posyła sam Bóg. To Jego mężni świadkowie podarowani na trudne czasy. Wymagają wierności Słowu Bożemu od każdego – bez względu na pełnione urzędy religijne czy społeczne; strzegą sprawiedliwości społecznej i biorą w obronę pokrzywdzonych. Potrzebujemy pogłębionej lektury Ksiąg Prorockich, aby wychowywały nas na mężnych świadków Bożej prawdy, także wtedy, gdy jest kwestionowana i odrzucana. XIII Dni Duchowości Biblijnej zapraszają do duchowej lektury Biblii w kluczu tradycji lectio divina i ojców pustyni, ze szczególnym uwzględnieniem wy­bra­nych stronic Księgi Proroka Jeremiasza i Księgi Amosa.

Tematy konferencji:

CZĘŚĆ I: CZĘŚĆ I: BOŻE MĘSTWO W BIBLII
bp Piotr Turzyński
1. Boże męstwo w Biblii 51 min.
2. Boże męstwo u ojców pustyni 52 min.
CZĘŚĆ II: AMOS – STRAŻNIK SŁOWA I SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ
ks. Wojciech Węgrzyniak
3. Księga proroka Amosa (rozdział 7) 47 min.
4. Księga proroka Amosa (rozdział 8) 48 min.
5. Pytania i odpowiedzi 60 min.
CZĘŚĆ III: JEREMIASZ – PROROK NIEZŁOMNY
Mario Cucca OFMCap. 6. Powołanie prorockie (Jr 1, 4-10) 53 min. 7. Wizje (Jr 1, 11-19) 54 min.
8. Lament proroka (Jr 20, 14-18) 47 min.
9. Księga pocieszenia (Jr 30, 1-3) 47 min.
10. Radość powrotu (Jr 31, 7-14) 49 min.
11. Rachela: życie w śmierci (Jr 31, 15-17) 40 min.

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni

Ks. Wojciech Węgrzyniak

ks. Mario Cucca

bp Piotr Turzyński