Powrót na poprzednią stronę

Narodzenie dla służby. Błogosławił. Łamał. Rozdawał (CD-MP3)

Narodzenie dla służby. Błogosławił. Łamał. Rozdawał (CD-MP3)

ks. Krzysztof Grzywocz

Wydawnictwo św. Krzyża Opole 2018

ISBN EAN: 9788373426290 (ISBN: 978-83-7342-629-0)

INDEKS: OPO0123A49866

Cena: 20,00 zł

Narodzenie dla służby – tak ks. Krzysztof Grzywocz zatytułował rekolekcje, które głosił w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu na początku Wielkiego Postu 2011 r.

W zamyśle prowadzącego każdy dzień miał być poświęcony jednemu z trzech słów zawartych w Modlitwie Eucharystycznej: błogosławił (Środa Popielcowa), łamał (czwartek) i rozdawał (piątek). Te trzy „znamiona” ustanowienia Eucharystii (por. Mt 26,26-30) i powiązanie ich z postawą służby są istotą Chrystusowego kapłaństwa.

Czas: 7 godz. 2 min.

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

ks. Krzysztof Grzywocz