Okładka

Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 39 (z płytą CD)

Wydawnictwo: BIBLOS - Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Dział: Opracowania (komentarze biblijne) Seria: Krąg biblijny Format: 163x228 Stron: 173 Oprawa: miękka ISBN: 9788377936443 INDEKS: BIB0806B51344
19,00 zł
Darmowa dostawa od 150 zł Paczkomaty 10 zł Poczta Polska 15 zł Za pobraniem 15 zł

Opis

Papież Franciszek przypomina nam, że na każdym chrześcijaninie, a więc na każdym z nas spoczywa zadanie głoszenia, że Jezus Chrystus jest Panem. O dużej przenikliwości świadczy jego stwierdzenie, że konieczność głoszenia Ewangelii nierozerwalnie łączy się z uprzednim spotkaniem z Jego tajemnicą. Jako zespół moderatorów Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła pragniemy zachęcić wszystkich, którzy czują w sobie potrzebę bardziej pogłębionego obcowania z tajemnicą Wcielonego Słowa, do lektury kolejnego zeszytu „Kręgu Biblijnego”. Tradycyjnie składa się on z trzech zasadniczych części. Jeśli chodzi o część pierwszą, to należy odnotować znaczącą zmianę. Jako że omówienie Ewangelii św. Marka dobiegło już końca, więc rozpoczynamy studium Ewangelii św. Mateusza, której autora identyfikuje się z jednym z Dwunastu, a mianowicie z celnikiem z Kafarnaum. Zmiana obiektu biblijnych rozważań w części pierwszej odcisnęła się również na części drugiej. Ksiądz Piotr Łabuda w swoim artykule omawia okoliczności powstania pierwszej ewangelii, a więc tło historyczne tej fazy w rozwoju Kościoła, w której w wyniku dłuższego procesu osiągnęła swój ostateczny kształt. Charakteryzuje jej autora/autorów i adresatów dzieł. Przedstawia także jego zasadnicze tematy. Poza tym w części drugiej kontynuowane są wcześniejsze cykle. Pan Krzysztof Mielcarek w kolejnym szkicu z zakresu wydarzeń historii zbawienia koncentruje się na biblijnej i pozabiblijnej literaturze apokaliptycznej. Natomiast ksiądz Mirosław S. Wróbel omawia Księgę Micheasza, szczególną uwagę poświęcając mesjanizmowi proroka w kontekście judaizmu okresu Drugiej Świątyni. Cześć trzecią „Kręgu Biblijnego” zajmuje artykuł księdza Grzegorza Rzeźwickiego na temat biblijnych źródeł sakramentu bierzmowania. Do zeszytu dołączamy płytę CD z nagraniem odpowiednich fragmentów Ewangelii św. Mateusza. To ważne uzupełnienie, wiara bowiem „rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17).

Pozostałe książki z tej serii