Powrót na poprzednią stronę

Posługa władzy i posłuszeństwo (CD -MP3 - audiobook)

Posługa władzy i posłuszeństwo (CD -MP3 - audiobook)

Wit Piotr Chlondowski

Studio Katolik Kraków 2021

ISBN EAN: 8366372924 (ISBN: 83-66372-92-4)

INDEKS: KAT0262A55769

Cena: 25,00 zł

Całkowity czas: 4 godz. 56 min.

Rozumienie ślubu posłuszeństwa w wielu wspólnotach zakonnych po­zostaje dzisiaj tematem nieobecnym w wymiarze refleksji, praktyczne zaś realizowanie tego ślubu generuje coraz więcej napięć. W części wspólnot tak mocno akcentuje się uprawnienia przełożonego czy przełożonej, że członkowie czują się zwolnieni z odpowiedzialności za wspólnotę. W innych natomiast, zdominowanych przez mentalność demokracji i rozstrzygania spraw zasadą większości, rolę przełożonego sprowadzono do honorowej funkcji. Oba te podejścia nie realizują ideału ewangelicznej rady posłuszeństwa.

W klimacie modlitwy lectio divina, zaproponowano refleksję teologiczną i pastoralną nad dokumentem „Faciem Tuam, Domine, requiram. Posługa władzy o posłuszeństwo” (Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, 2008).

Tematy konferencji:

1. Władza i posłuszeństwo: kryzys i szansa 55 min.
2. Poszukiwanie Woli Bożej i Posłuszeństwo Zwracanie uwagi: dyscyplinowanie 48 min.
3. Priorytety w posłudze władzy Władza i posłuszeństwo we wspólnocie 54 min.
4. Rozeznawanie wspólnotowe 52 min.
5. Posłuszeństwo i misja 42 min.
6. Trudne polecenia i wątpliwości sumienia Pytania i odpowiedzi 46 min.

 

Wit Piotr Chlondowski