Audiobook

Okładka
Agnieszka Wielgus
Złość jest jedną z trudnych emocji, dobrze znaną już nawet małemu dziecku. Niezależnie od stopnia dojrzałości naszej osobowości czy inteligencji nierzadko konfrontujemy się z różnymi stereotypami, nawet tymi psedoreligijnymi, dotyczącymi złości i pokrewnych jej emocji (gniewu, irytacji, wściekłości, nienawiści), kiedy ignorujemy ich źródła, zabraniamy sobie ich wyrażania, bojąc sie skrzywdzenia innych lub popełnienia grzechu.

W tej sesji, łączacej elementy psychologii i duchowości ignacjańskiej, będzie mowa o źródłach złości, stereotypach na jej temat i takich sposobach jej wyrażania, jakie ani nam, ani innym ludziom nie powinny szkodzić.
27,90 zł
27,90 zł
Okładka
o. Józef Augustyn SJ
w sprzedaży od 28 czerwca

Spis utworów

01. Bóg zawsze przebacza - 20"23'
02. Spotkanie grzesznika z miłosiernym Ojcem - 30"21'
03. Kapłan znakiem - 29"24'
04. Delikatność i cierpliwość spowiednika - 36"36'
05-06 Sakrament pojednania sprawowany dzisiaj - 45"28'
07. Żal za grzechy - 33"25'
08-09 Istota rachunku sumienia - 62"29'
10. Propozycja rachunku sumienia - 24"29'
Długość nagrania: 4 godz. 42 min
29,90 zł
29,90 zł
Okładka %
Danuta Piekarz
Księga proroka Ezechiela przenosi nas w szczególnie dramatyczne czasy w dziejach Izraela – czasy wygnania babilońskiego, gdy wielu sądziło, że Bóg opuścił swój lud, że Boże obietnice zawiodły, skoro świątynia leży w gruzach, a większość narodu jest daleko na wygnaniu. Właśnie tam, na ziemi pogańskiej, Bóg powołuje proroka do szczególnie delikatnej misji: by z jednej strony nakłonić rodaków do uczciwego rachunku sumienia (czy rzeczywiście to Bóg zawiódł?), a z drugiej strony, by przekonywać, że dla Boga nie ma sytuacji beznadziejnych, może On wskrzesić do życia nawet wyschłe kości.

Spis utworów
01-02 „Będą wiedzieć, że prorok jest wśród nich” – 39”19’
03-04 „Weź tę księgę i zjedz” – powołanie proroka – 44”02’
05-06 Strażnik murów ostrzega – 42”00’
07-08 Jerozolima – niewierna oblubienica – 37”32’
09-10 Orędzie nadziei i odbudowy – 37”32’
11-12 Ku spełnieniu – Księga Ezechiela a Apokalipsa – 47”17’

Długość nagrania: 4 godz. 08 min
27,90 zł 26,00 zł
27,90 zł 26,00 zł
Okładka
ks. Krzysztof Wons SDS
Całkowity czas:5 godz. 51 min.

Tematy konferencji: 1. Badanie duchów w świecie zamętu. Między duchowością a światowością. Casus Koryntu: 1 Kor 2, 6-16; Rz 12, 1-2 57 min.
2. Badanie duchów w Kościele: Kościół Ducha i duch zamętu.
Casus Kościoła w Koryncie: 2 Kor 6, 14 – 7, 1 57 min.
3. Pokusa udawania. Diagnoza i terapia. Casus Ananiasza Safiry: Dz 4, 32 – 5, 11 55 min.
4. Anatomia upadku prawego człowieka. Casus Dawida: 2 Sm 11, 1-15.26-27; 12, 1-23 65 min.
5. Od połowiczności do deprawacji moralnej. Miłosierdzie a diabolos. Casus Judasza: J 13, 1-12; 21-30; Mt 26, 47-50; 27, 1-10 59 min.
6. Badanie duchów: Boże pragnienie a demon pożądliwości: 1 J 2, 15-19; 4, 1. Casus: świadectwo kierownika duchowego 58 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
Katarzyna Olubińska
Spis utworów

01. Moje „małe miasto” – 06'34"
02. Rozdział 1: Dom - poznaj miejsce, w którym rodzi się nadzieja – 27'28"
03. Rozdział 2: Stół - aniołowie są bliżej, niż myślisz – 67'04"
04. Rozdział 3: Kanapa - poczuj bliskość nie z tej ziemi – 64'47"
05. Rozdział 4: Filiżanka - kochaj ponad wszystko – 76'30"
06. Rozdział 5: Okno - spójrz z nadzieją w przyszłość – 27'02"
07. Ostatnie słowa – 05'43"

Długość nagrania: 4 godz. 35 min
42,90 zł
42,90 zł
Okładka
ks. Waldemar Chrostowski
Powrót z wygnania babilońskiego do Jerozolimy i Judy skutkował koniecznością gruntownej odbudowy wszystkich aspektów życia religijnego, moralnego i politycznego wyznawców Boga. Dokonywała się ona z ogromnymi trudnościami, ponieważ repatrianci stanęli wobec trudnych wyzwań związanych z samookreśleniem się w nowych warunkach. Po kilkudziesięciu latach niemałej stagnacji odpowiedzialność za odbudowę w połowie V w. przed Chrystusem podjęli Ezdrasz (reformator religijny) i Nehemiasz (reformator polityczny). Ich działalność położyła podwaliny pod nowy kształt religii biblijnego Izraela, określany mianem judaizmu. Biblijna historii narodu izraelskiego zaprasza do odczytania wyzwań, przed którymi stoimy dzisiaj jako wierzący w jednego Boga.

Tematy konferencji:

1. Sława i upadek Pierwszej Świątyni (Deuteronomiczne dzieło historyczne) 44 min.
2. Nowa retrospekcja przeszłości (Kronikarskie dzieło historyczne) 51 min.
3. Powrót z wygnania oraz budowa Drugiej Świątyni i murów Jerozolimy (Ezd 1-6) 54 min.
4. Działalność Ezdrasza (Ezd 7-10) 57 min.
5. Działalność Nehemiasza (Ne 1-7) 56 min.
6. Działalność Ezdrasza i Nehemiasza (Ne 8-13) 56 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
ks. Maciej Dalibor SDS
Całkowity czas:12 godz. 23 min.

Wigilia Paschalna to szczególny moment w roku liturgicznym. Od wieków Kościół wzywa swoje dzieci, aby w tę noc zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Od początku to czuwanie związane było ze słuchaniem Bożego słowa, które prowadzi nas po najważniejszych sprawach w spot­kaniu człowieka z Bogiem. Chcemy w rekolekcyjnym rytmie zatrzymać się nad czytaniami tego czuwania, aby później – w Noc Paschy – z głębi serc wyśpiewać radosne Alleluja!

Rekolekcje te są proponowane jako tzw. „pogłębienie” osobom, które odprawiły lectio divina z czterema Ewangelistami.

1. Konferencja wprowadzająca 57 min.
Dzień I: „Na początku…” – Rdz 1,1 - 2,2
2. Wprowadzenie do meditatio 64 min.
3. Wprowadzenie do oratio 48 min. Dzień II: „Oto jestem” – Rdz 22, 1-18
4. Wprowadzenie do meditatio 66 min.
5. Wprowadzenie do oratio 44 min.
Dzień III: „Czemu głośno wołasz do Mnie?” – Wj 14, 15 - 15,1a
6. Wprowadzenie do meditatio 61 min.
7. Wprowadzenie do oratio 44 min.
Dzień IV: „Z ogromną miłością cię przygarnę” – Iz 54, 4a.5-14
8. Wprowadzenie do meditatio 56 min.
9. Wprowadzenie do oratio 32 min. Dzień V: „Szukajcie Pana” – Iz 55, 1-11
10. Wprowadzenie do meditatio 59 min.
11. Wprowadzenie do oratio 37 min. Dzień VI: „Szczęśliwi jesteśmy, że znamy to, co się Bogu podoba” – Ba 3, 9-15.32-4,4
12. Wprowadzenie do meditatio 43 min.
13. Wprowadzenie do oratio 29 min. Dzień VII: „Będziecie Moim ludem” – Ez 36, 16-17a.18-28
14. Wprowadzenie do meditatio 42 min.
15. Wprowadzenie do oratio 28 min. Dzień VIII: „Zostaliśmy z Nim złączeni w jedno” – Rz 6, 3-11
16. Wprowadzenie do meditatio i oratio 33 min.
40,00 zł
40,00 zł
Okładka
ks Tadeusz Dobrowolski
Całkowity czas:3 godz. 44 min.

Jedna z najkrótszych ksiąg Starego Testamentu, księga Rut, zawiera intrygującą historię ludzkich relacji, życiowych tragedii i poszukiwań. Rozgrywające się wydarzenia ujawniają szczególne cechy bohaterów biblijnej opowieści: wierność, poświęcenie i niegasnącą nadzieję.

Historia zawarta w księdze Rut może również pomóc spotkać się z dzisiejszymi doświadczeniami zniechęcenia, zgorzknienia i pytań o przyszłość, które nie są obce życiu konsekrowanemu i wspólnocie Kościoła.

Tematy konferencji:

1. Wprowadzenie (ks. Piotr Ślęczka SDS) 16 min.
2. Głód w „Domu chleba” – Rt 1, 1-5 50 min.
3. Przylgnięcie do Hioba – Rt 1, 6-22 49 min.
4. Zgubione kłosy – Rt 2, 1-23 47 min.
5. Pójście w ciemno – Rt 3, 1-18 43 min.
6. Toledot – Rt 4, 1-18 19 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
Joanna Szczerbaty
Weź oddech i zacznij żyć bez obciążeń!

Jakże często osoby, które wyrastały w alkoholowej, dysfunkcyjnej rodzinie obiecują sobie, że ich dom będzie zupełnie inny. Mają w sobie olbrzymie pragnienie, by nie powtarzać błędu rodziców. "Przecież nie jestem moją matką, nie jestem moim ojcem". Obiecują sobie, że to dzieci a nie alkohol będą w centrum ich uwagi, że zamiast kłótni pojawi się rozmowa, a frustrację zastąpi otwartość i bliskość. I zwykle nie wychodzi.

Jaki ciężar niesie na swoich barkach DDA?
Czy można go zrzucić i zacząć żyć po swojemu?
Dlaczego wbrew naszej woli stajemy się odbiciem rodziców?
Czy wystarczy samemu nie pić, by zatrzymać przekaz alkoholowej traumy?
Czy wyprowadzka z domu pozwala uwolnić się od toksycznej przeszłości?
46,90 zł
46,90 zł
Okładka
Mała Daisy to szczeniaczek Nero i Lilki. Odkąd suczka trafia do nowego domu, w jej świecie pojawia się mnóstwo ciekawych zwierzaków: świnki morskie Pulpet i Klops, malutka chihuahua, dobroduszny labrador, kilka papug i kóz, a nawet podziemny kolega – kret. Daisy uczy się z nimi dogadywać, choć to niełatwe, bo każdy z nich ma zupełnie inne zwyczaje. Pewnego dnia suczka zostaje zaproszona do udziału w sesji fotograficznej, w reklamie Fabryki Czekolady. Przy tej okazji przekonuje się, że „nie wszystko złoto, co się świeci”…

Przygody Daisy – oprócz tego, że świetnie bawią – wyjaśniają najmłodszym:

- po czym można poznać prawdziwego przyjaciela,
- dlaczego dobre serce jest ważniejsze od wyglądu,
- jak przestać się czymś martwić,
- czemu lepiej mówić o swoich potrzebach niż się kłócić.

czas nagrania: 7 godz. 36 min.
35,00 zł
35,00 zł
Okładka
ks. Marek Jarosz, ks. Michał Powęska, ks. Tomasz Trzaskawka, ks. Tomasz Wielebski
Tematy konferencji:

1. Idźcie i czyńcie – zadania ucznia-misjonarza (Mt 28,16-20) [ks. Michał Powęska] 34 min.
2. Idźcie jak owce – styl bycia ucznia-misjonarza (Łk 10,1-12) [ks. Michał Powęska] 35 min.
3. Znaczenie, cele i zadania etapu pastoralnego w formacji seminaryjnej [ks. Tomasz Trzaskawka] 47 min.
4. Wspólnota kapłańska szkołą wiary, wierności i poświęcenia. Refleksja nad rolą formacji do życia we wspólnocie na etapie pastoralnym [ks. Marek Jarosz] 58 min.
5. Pastoralno-teologiczny wymiar formacji seminaryjnej [ks. Tomasz Wielebski] 40 min.
6. Do kogo pójdziemy? – relacje ucznia-misjonarza (J 6,60-71) [ks. Michał Powęska] 32 min.
7. Etapowe weryfikacje i kanoniczne skrutynia w formacji kapłańskiej [ks. Tomasz Trzaskawka] 42 min.

całkowity czas:4 godz. 47 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
Anthony de Mello SJ
Ćwiczenia duchowe świętego Ignacego Loyoli należą do kanonu chrześcijańskich arcydzieł. Z tego zbioru medytacji i praktyk prowadzących do duchowej doskonałości przez wieki korzystały miliony zakonników i ludzi świeckich.

Szukaj Boga we wszystkim odsłania przed czytelnikiem głębię praktyk świętego Ignacego, przekazując proste rady i mądrość, które pomagają człowiekowi poruszać się po często trudnych, nieznanych drogach w wędrówce do Boga. Autor wzywa, byśmy wznieśli się na nowy poziom duchowego zrozumienia, uczyli się, jak słuchać głosu Boga, modlić się w sposób niepowierzchowny, a także praktykować skruchę i żyć na co dzień miłością.
39,90 zł
39,90 zł
Okładka
Amedeo Cencini FdCC
Czy człowiek jaskiniowy, pierwotny był bardziej niegodziwy od człowieka dzisiejszego, któremu nieobce są nowoczesne technologie i który uważa się za pana wszechświata? Jakkolwiek by było, odpowiedź na tajemnicę nieprawości, płynąca z wiary chrześcijańskiej, jest zawsze ta sama, jasna i pewna: jest nią odpowiedź miłosierdzia. Miłość, która nie zna granic i wykracza poza sprawiedliwość, jest najjaśniejszą odpowiedzią na mroczną nieprawość, pokonuje wszelką ciemność.

Tematy konferencji:

1. Tajemnica, niegodziwość, łaska, wolność: słowa zbawienia 48 min.
2. Osobista tajemnica niegodziwości: odwaga bycia prawdziwym wobec samego siebie 61 min.
3. Osobista tajemnica niegodziwości: odwaga bycia prawdziwym wobec Boga 59 min.
4. Relacyjno-społeczna tajemnica niegodziwości: szaleńczy łańcuch zła 44 min.
5. Relacyjno – społeczna tajemnica niegodziwości: zalążek dobra wśród zła 49 min.
6. Tajemnica niegodziwości i tajemnica zbawienia: miłosierdzie, które nas zbawia i czyni nas zbawicielami 39 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
Marek Wójtowicz
w sprzedaży 15 marca

Spis utworów

01. Wstęp
02. Rozdział I: Młodość Zelii Guérin
03. Rozdział II: Ludwik przed spotkaniem z Zelią
04. Rozdział III: Życie rodzinne i zawodowe
05. Rozdział IV: Wychowanie w rodzinie Martin
06. Rozdział V: Życie duchowe Zelii i Ludwika
07. Rozdział VI: Zelia w próbie cierpienia
08. Rozdział VII: Przeprowadzka do Lisieux
09. Rozdział VIII: Choroba i śmierć Ludwika
10. Posłowie
11. Kard. José Saraiva Martins Świadkowie miłości małżeńskiej
12. Kalendarium życia Zelii i Ludwika Martin oraz ich rodziny
29,90 zł
29,90 zł
Okładka
ks. Tadeusz Huk
Całkowity czas:5 godz. 24 min.

Żarliwa religijność dziecięca. Odejście od Boga w świecie chaosu prądów myślowych i pokus. Bolesna pustka łatwego używania życia. Spotkanie z ludźmi pustyni – wstrząs wiarą muzułmanów. Pierwsze kroki powrotu do Boga. Nawrócony pragnie zająć „ostatnie miejsce z Chrystusem”. Dar pokoju u trapistów, ubogi pracownik wspólnoty zakonnej w Nazarecie. Trzy zasady: naśladowanie ukrytego życia Jezusa w Nazarecie, adorowanie Najświętszego Sakramentu, zamieszkanie pośród najbardziej opuszczonych. Świadek Jezusa Chrystusa żyjący dosłownie Ewangelią. Brat Karol de Foucauld – mistyk zanurzony w codzienności – czy może być wzorem dla nas, żyjących na pustyni współczesnego świata?

Tematy konferencji:

1. Historia życia Karola de Foucauld (1858-1916) 50 min.
2. Dwa nawrócenia Karola de Foucauld 42 min.
3. Adoracja – tracić czas dla Boga 42 min.
4. Kierownictwo duchowe brata Karola 43 min.
5. Lectio divina – życie Ewangelią 36 min.
6. Brat Karol – umiłowanie Eucharystii 65 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
ks. Józef Franciszek Tarnówka SDS
1. Historia Krzyża w imieniu i życiu bł. Franciszka Jordana
2. Miłość Krzyża Jezusa Chrystusa
3. Droga z Krzyżem przez życie dla uczniów Zbawiciela
4. Ziemski Krzyż uczy niebiańskiej miłości
5. Kolejny Wielki Post szansą rozwoju życia duchowego
6. Chrystus na Ostatniej Wieczerzy
27,00 zł
27,00 zł
Okładka %
ks. Grzegorz Strzelczyk
Nawet najwznioślejsze i najpiękniejsze rzeczy, które przeżywamy, składają się z drobiazgów. Są osadzone w ciągach prostych czynności oraz zwyczajnych zdarzeń.

Jak przeniknąć do głębi codzienności – rzeczywistości, w której żyjemy, pracujemy i kochamy?

W jaki sposób dostrzec w niej szansę, którą wszyscy otrzymujemy wraz z każdym kolejnym wschodem słońca?

Warto zrobić użytek z naszego szóstego zmysłu. Jest nim wiara, która łączy nas ściślejszymi więzami z Bogiem i ludźmi. Ksiądz Grzegorz Strzelczyk pokazuje sens i szczęście kryjące się w przestrzeniach pracy, domu, relacji z bliskimi, modlitwy oraz Kościoła. Daje konkretne wskazówki, jak je pielęgnować, a przede wszystkim unaocznia, że wiara pomaga nam pełniej je przeżywać, bo jest ona prawdziwym kluczem do lepszego życia. Do niezwyczajnego szczęścia w zwyczajnej codzienności.
39,90 zł 38,00 zł
39,90 zł 38,00 zł
Okładka
ks. Jan Kaczkowski
Najprostszy, delikatny gest współczucia rozpisany na 14 stacji. Dla chcących spotkać ponownie tego konkretnego, drugiego człowieka – niepowtarzalnego i nieodżałowanego ks. Jana z jego głębią, empatią i... poczuciem humoru.

Poruszający zapis Drogi krzyżowej z Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio, sporządzony dwa miesiące przed śmiercią ks. Jana Kaczkowskiego.
29,90 zł
29,90 zł
Okładka
ks. Maciej Dalibor SDS
Całkowity czas:11 godz. 21 min.

ończąc swój pierwszy list św. Piotr zapewniał adresatów, że nie są sami, że Bogu zależy na nich. Mieszkańcy pięciu rzymskich prowincji Azji Mniejszej byli obcy w swoich miejscach życia. Patrzono na nich podejrzliwie, jako na dziwnych, nie idących wraz z większością.

Czy nasza codzienność stawia nam wymagania, aby dać świadectwo o nadziei wiary, która dla wielu staje się coraz bardziej odległa i dziwna?

1. Konferencja wprowadzająca 51 min. Dzień I: „na nowo zrodził nas do żywej nadziei” – 1 P 1, 3-12
2. Wprowadzenie do meditatio 50 min.
3. Wprowadzenie do oratio 43 min.

Dzień 2: „stańcie się wy również świętymi na wzór świętego, który was powołał” – 1 P 1, 13-25
4. Wprowadzenie do meditatio 61 min.
5. Wprowadzenie do oratio 35 min.

Dzień 3: „jesteście budowani jako duchowa świątynia” – 1 P 2, 1-10
6. Wprowadzenie do meditatio 70 min.
7. Wprowadzenie do oratio 35 min.

Dzień 4: „Postępowanie wasze wśród pogan niech będzie dobre, aby przyglądając się dobrym uczynkom wychwalali Boga w dniu nawiedzenia za to, czym oczerniają was jako złoczyńców” – 1 P 2, 11-12.18 – 3,4.7
8. Wprowadzenie do meditatio 70 min.
9. Wprowadzenie do oratio 31 min.
Dzień 5: „Jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo” – 1 P 3, 8-17
10. Wprowadzenie do meditatio 37 min.
11. Wprowadzenie do oratio 38 min.

Dzień 6: „...ratuje was ona we chrzcie...” – 1 P 3, 18–22
12. Wprowadzenie do meditatio 57 min.
13. Wprowadzenie do oratio 38 min.
Dzień 7: „…miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim…” – 1 P 4, 7-14
14. Wprowadzenie do meditatio 38 min.
15. Wprowadzenie do oratio 27 min.
Dzień 8: 2 P 3, 8-15a
44,00 zł
44,00 zł
Okładka
Anna Mochnaczewska
Spis utworów

01. Wstęp
02. Każdy ma zasoby Zdrowy dorosły i jego wartości
03. Czy praca naprawdę uszlachetnia? Kiedy praca rozwija, a kiedy niszczy?
04. Czym jest porażka? Rozpamiętywać czy „olać”?
05. Poranki mogą być dobre O praktyce wdzięczności
06. Klątwa poniedziałku Co zrobić, by lęk przed nadchodzącym poniedziałkiem nie zepsuł nam niedzieli?
07. Stawianie granic Po co i jak to robić?
08. Odpoczynek Kiedy powiedzieć „stop” obowiązkom?
09. Wakacje bez rozczarowań Jak przeżyć wakacje, aby z nich skorzystać?
10. I co dalej Po co te kryzysy?
46,90 zł
46,90 zł