Audiobook

Okładka
o. Józef Augustyn SJ
w sprzedaży od 28 czerwca

Spis utworów

01. Bóg zawsze przebacza - 20"23'
02. Spotkanie grzesznika z miłosiernym Ojcem - 30"21'
03. Kapłan znakiem - 29"24'
04. Delikatność i cierpliwość spowiednika - 36"36'
05-06 Sakrament pojednania sprawowany dzisiaj - 45"28'
07. Żal za grzechy - 33"25'
08-09 Istota rachunku sumienia - 62"29'
10. Propozycja rachunku sumienia - 24"29'
Długość nagrania: 4 godz. 42 min
29,90 zł
29,90 zł
Okładka %
Danuta Piekarz
Księga proroka Ezechiela przenosi nas w szczególnie dramatyczne czasy w dziejach Izraela – czasy wygnania babilońskiego, gdy wielu sądziło, że Bóg opuścił swój lud, że Boże obietnice zawiodły, skoro świątynia leży w gruzach, a większość narodu jest daleko na wygnaniu. Właśnie tam, na ziemi pogańskiej, Bóg powołuje proroka do szczególnie delikatnej misji: by z jednej strony nakłonić rodaków do uczciwego rachunku sumienia (czy rzeczywiście to Bóg zawiódł?), a z drugiej strony, by przekonywać, że dla Boga nie ma sytuacji beznadziejnych, może On wskrzesić do życia nawet wyschłe kości.

Spis utworów
01-02 „Będą wiedzieć, że prorok jest wśród nich” – 39”19’
03-04 „Weź tę księgę i zjedz” – powołanie proroka – 44”02’
05-06 Strażnik murów ostrzega – 42”00’
07-08 Jerozolima – niewierna oblubienica – 37”32’
09-10 Orędzie nadziei i odbudowy – 37”32’
11-12 Ku spełnieniu – Księga Ezechiela a Apokalipsa – 47”17’

Długość nagrania: 4 godz. 08 min
27,90 zł 26,00 zł
27,90 zł 26,00 zł
Okładka
ks. Krzysztof Wons SDS
Całkowity czas:5 godz. 51 min.

Tematy konferencji: 1. Badanie duchów w świecie zamętu. Między duchowością a światowością. Casus Koryntu: 1 Kor 2, 6-16; Rz 12, 1-2 57 min.
2. Badanie duchów w Kościele: Kościół Ducha i duch zamętu.
Casus Kościoła w Koryncie: 2 Kor 6, 14 – 7, 1 57 min.
3. Pokusa udawania. Diagnoza i terapia. Casus Ananiasza Safiry: Dz 4, 32 – 5, 11 55 min.
4. Anatomia upadku prawego człowieka. Casus Dawida: 2 Sm 11, 1-15.26-27; 12, 1-23 65 min.
5. Od połowiczności do deprawacji moralnej. Miłosierdzie a diabolos. Casus Judasza: J 13, 1-12; 21-30; Mt 26, 47-50; 27, 1-10 59 min.
6. Badanie duchów: Boże pragnienie a demon pożądliwości: 1 J 2, 15-19; 4, 1. Casus: świadectwo kierownika duchowego 58 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
Katarzyna Olubińska
Spis utworów

01. Moje „małe miasto” – 06'34"
02. Rozdział 1: Dom - poznaj miejsce, w którym rodzi się nadzieja – 27'28"
03. Rozdział 2: Stół - aniołowie są bliżej, niż myślisz – 67'04"
04. Rozdział 3: Kanapa - poczuj bliskość nie z tej ziemi – 64'47"
05. Rozdział 4: Filiżanka - kochaj ponad wszystko – 76'30"
06. Rozdział 5: Okno - spójrz z nadzieją w przyszłość – 27'02"
07. Ostatnie słowa – 05'43"

Długość nagrania: 4 godz. 35 min
42,90 zł
42,90 zł
Okładka
ks. Waldemar Chrostowski
Powrót z wygnania babilońskiego do Jerozolimy i Judy skutkował koniecznością gruntownej odbudowy wszystkich aspektów życia religijnego, moralnego i politycznego wyznawców Boga. Dokonywała się ona z ogromnymi trudnościami, ponieważ repatrianci stanęli wobec trudnych wyzwań związanych z samookreśleniem się w nowych warunkach. Po kilkudziesięciu latach niemałej stagnacji odpowiedzialność za odbudowę w połowie V w. przed Chrystusem podjęli Ezdrasz (reformator religijny) i Nehemiasz (reformator polityczny). Ich działalność położyła podwaliny pod nowy kształt religii biblijnego Izraela, określany mianem judaizmu. Biblijna historii narodu izraelskiego zaprasza do odczytania wyzwań, przed którymi stoimy dzisiaj jako wierzący w jednego Boga.

Tematy konferencji:

1. Sława i upadek Pierwszej Świątyni (Deuteronomiczne dzieło historyczne) 44 min.
2. Nowa retrospekcja przeszłości (Kronikarskie dzieło historyczne) 51 min.
3. Powrót z wygnania oraz budowa Drugiej Świątyni i murów Jerozolimy (Ezd 1-6) 54 min.
4. Działalność Ezdrasza (Ezd 7-10) 57 min.
5. Działalność Nehemiasza (Ne 1-7) 56 min.
6. Działalność Ezdrasza i Nehemiasza (Ne 8-13) 56 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
ks. Maciej Dalibor SDS
Całkowity czas:12 godz. 23 min.

Wigilia Paschalna to szczególny moment w roku liturgicznym. Od wieków Kościół wzywa swoje dzieci, aby w tę noc zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Od początku to czuwanie związane było ze słuchaniem Bożego słowa, które prowadzi nas po najważniejszych sprawach w spot­kaniu człowieka z Bogiem. Chcemy w rekolekcyjnym rytmie zatrzymać się nad czytaniami tego czuwania, aby później – w Noc Paschy – z głębi serc wyśpiewać radosne Alleluja!

Rekolekcje te są proponowane jako tzw. „pogłębienie” osobom, które odprawiły lectio divina z czterema Ewangelistami.

1. Konferencja wprowadzająca 57 min.
Dzień I: „Na początku…” – Rdz 1,1 - 2,2
2. Wprowadzenie do meditatio 64 min.
3. Wprowadzenie do oratio 48 min. Dzień II: „Oto jestem” – Rdz 22, 1-18
4. Wprowadzenie do meditatio 66 min.
5. Wprowadzenie do oratio 44 min.
Dzień III: „Czemu głośno wołasz do Mnie?” – Wj 14, 15 - 15,1a
6. Wprowadzenie do meditatio 61 min.
7. Wprowadzenie do oratio 44 min.
Dzień IV: „Z ogromną miłością cię przygarnę” – Iz 54, 4a.5-14
8. Wprowadzenie do meditatio 56 min.
9. Wprowadzenie do oratio 32 min. Dzień V: „Szukajcie Pana” – Iz 55, 1-11
10. Wprowadzenie do meditatio 59 min.
11. Wprowadzenie do oratio 37 min. Dzień VI: „Szczęśliwi jesteśmy, że znamy to, co się Bogu podoba” – Ba 3, 9-15.32-4,4
12. Wprowadzenie do meditatio 43 min.
13. Wprowadzenie do oratio 29 min. Dzień VII: „Będziecie Moim ludem” – Ez 36, 16-17a.18-28
14. Wprowadzenie do meditatio 42 min.
15. Wprowadzenie do oratio 28 min. Dzień VIII: „Zostaliśmy z Nim złączeni w jedno” – Rz 6, 3-11
16. Wprowadzenie do meditatio i oratio 33 min.
40,00 zł
40,00 zł
Okładka
ks Tadeusz Dobrowolski
Całkowity czas:3 godz. 44 min.

Jedna z najkrótszych ksiąg Starego Testamentu, księga Rut, zawiera intrygującą historię ludzkich relacji, życiowych tragedii i poszukiwań. Rozgrywające się wydarzenia ujawniają szczególne cechy bohaterów biblijnej opowieści: wierność, poświęcenie i niegasnącą nadzieję.

Historia zawarta w księdze Rut może również pomóc spotkać się z dzisiejszymi doświadczeniami zniechęcenia, zgorzknienia i pytań o przyszłość, które nie są obce życiu konsekrowanemu i wspólnocie Kościoła.

Tematy konferencji:

1. Wprowadzenie (ks. Piotr Ślęczka SDS) 16 min.
2. Głód w „Domu chleba” – Rt 1, 1-5 50 min.
3. Przylgnięcie do Hioba – Rt 1, 6-22 49 min.
4. Zgubione kłosy – Rt 2, 1-23 47 min.
5. Pójście w ciemno – Rt 3, 1-18 43 min.
6. Toledot – Rt 4, 1-18 19 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
Joanna Szczerbaty
Weź oddech i zacznij żyć bez obciążeń!

Jakże często osoby, które wyrastały w alkoholowej, dysfunkcyjnej rodzinie obiecują sobie, że ich dom będzie zupełnie inny. Mają w sobie olbrzymie pragnienie, by nie powtarzać błędu rodziców. "Przecież nie jestem moją matką, nie jestem moim ojcem". Obiecują sobie, że to dzieci a nie alkohol będą w centrum ich uwagi, że zamiast kłótni pojawi się rozmowa, a frustrację zastąpi otwartość i bliskość. I zwykle nie wychodzi.

Jaki ciężar niesie na swoich barkach DDA?
Czy można go zrzucić i zacząć żyć po swojemu?
Dlaczego wbrew naszej woli stajemy się odbiciem rodziców?
Czy wystarczy samemu nie pić, by zatrzymać przekaz alkoholowej traumy?
Czy wyprowadzka z domu pozwala uwolnić się od toksycznej przeszłości?
46,90 zł
46,90 zł
Okładka
Mała Daisy to szczeniaczek Nero i Lilki. Odkąd suczka trafia do nowego domu, w jej świecie pojawia się mnóstwo ciekawych zwierzaków: świnki morskie Pulpet i Klops, malutka chihuahua, dobroduszny labrador, kilka papug i kóz, a nawet podziemny kolega – kret. Daisy uczy się z nimi dogadywać, choć to niełatwe, bo każdy z nich ma zupełnie inne zwyczaje. Pewnego dnia suczka zostaje zaproszona do udziału w sesji fotograficznej, w reklamie Fabryki Czekolady. Przy tej okazji przekonuje się, że „nie wszystko złoto, co się świeci”…

Przygody Daisy – oprócz tego, że świetnie bawią – wyjaśniają najmłodszym:

- po czym można poznać prawdziwego przyjaciela,
- dlaczego dobre serce jest ważniejsze od wyglądu,
- jak przestać się czymś martwić,
- czemu lepiej mówić o swoich potrzebach niż się kłócić.

czas nagrania: 7 godz. 36 min.
35,00 zł
35,00 zł
Okładka
ks. Marek Jarosz, ks. Michał Powęska, ks. Tomasz Trzaskawka, ks. Tomasz Wielebski
Tematy konferencji:

1. Idźcie i czyńcie – zadania ucznia-misjonarza (Mt 28,16-20) [ks. Michał Powęska] 34 min.
2. Idźcie jak owce – styl bycia ucznia-misjonarza (Łk 10,1-12) [ks. Michał Powęska] 35 min.
3. Znaczenie, cele i zadania etapu pastoralnego w formacji seminaryjnej [ks. Tomasz Trzaskawka] 47 min.
4. Wspólnota kapłańska szkołą wiary, wierności i poświęcenia. Refleksja nad rolą formacji do życia we wspólnocie na etapie pastoralnym [ks. Marek Jarosz] 58 min.
5. Pastoralno-teologiczny wymiar formacji seminaryjnej [ks. Tomasz Wielebski] 40 min.
6. Do kogo pójdziemy? – relacje ucznia-misjonarza (J 6,60-71) [ks. Michał Powęska] 32 min.
7. Etapowe weryfikacje i kanoniczne skrutynia w formacji kapłańskiej [ks. Tomasz Trzaskawka] 42 min.

całkowity czas:4 godz. 47 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
Anthony de Mello SJ
Ćwiczenia duchowe świętego Ignacego Loyoli należą do kanonu chrześcijańskich arcydzieł. Z tego zbioru medytacji i praktyk prowadzących do duchowej doskonałości przez wieki korzystały miliony zakonników i ludzi świeckich.

Szukaj Boga we wszystkim odsłania przed czytelnikiem głębię praktyk świętego Ignacego, przekazując proste rady i mądrość, które pomagają człowiekowi poruszać się po często trudnych, nieznanych drogach w wędrówce do Boga. Autor wzywa, byśmy wznieśli się na nowy poziom duchowego zrozumienia, uczyli się, jak słuchać głosu Boga, modlić się w sposób niepowierzchowny, a także praktykować skruchę i żyć na co dzień miłością.
39,90 zł
39,90 zł
Okładka
Amedeo Cencini FdCC
Czy człowiek jaskiniowy, pierwotny był bardziej niegodziwy od człowieka dzisiejszego, któremu nieobce są nowoczesne technologie i który uważa się za pana wszechświata? Jakkolwiek by było, odpowiedź na tajemnicę nieprawości, płynąca z wiary chrześcijańskiej, jest zawsze ta sama, jasna i pewna: jest nią odpowiedź miłosierdzia. Miłość, która nie zna granic i wykracza poza sprawiedliwość, jest najjaśniejszą odpowiedzią na mroczną nieprawość, pokonuje wszelką ciemność.

Tematy konferencji:

1. Tajemnica, niegodziwość, łaska, wolność: słowa zbawienia 48 min.
2. Osobista tajemnica niegodziwości: odwaga bycia prawdziwym wobec samego siebie 61 min.
3. Osobista tajemnica niegodziwości: odwaga bycia prawdziwym wobec Boga 59 min.
4. Relacyjno-społeczna tajemnica niegodziwości: szaleńczy łańcuch zła 44 min.
5. Relacyjno – społeczna tajemnica niegodziwości: zalążek dobra wśród zła 49 min.
6. Tajemnica niegodziwości i tajemnica zbawienia: miłosierdzie, które nas zbawia i czyni nas zbawicielami 39 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
Marek Wójtowicz
w sprzedaży 15 marca

Spis utworów

01. Wstęp
02. Rozdział I: Młodość Zelii Guérin
03. Rozdział II: Ludwik przed spotkaniem z Zelią
04. Rozdział III: Życie rodzinne i zawodowe
05. Rozdział IV: Wychowanie w rodzinie Martin
06. Rozdział V: Życie duchowe Zelii i Ludwika
07. Rozdział VI: Zelia w próbie cierpienia
08. Rozdział VII: Przeprowadzka do Lisieux
09. Rozdział VIII: Choroba i śmierć Ludwika
10. Posłowie
11. Kard. José Saraiva Martins Świadkowie miłości małżeńskiej
12. Kalendarium życia Zelii i Ludwika Martin oraz ich rodziny
29,90 zł
29,90 zł
Okładka
ks. Tadeusz Huk
Całkowity czas:5 godz. 24 min.

Żarliwa religijność dziecięca. Odejście od Boga w świecie chaosu prądów myślowych i pokus. Bolesna pustka łatwego używania życia. Spotkanie z ludźmi pustyni – wstrząs wiarą muzułmanów. Pierwsze kroki powrotu do Boga. Nawrócony pragnie zająć „ostatnie miejsce z Chrystusem”. Dar pokoju u trapistów, ubogi pracownik wspólnoty zakonnej w Nazarecie. Trzy zasady: naśladowanie ukrytego życia Jezusa w Nazarecie, adorowanie Najświętszego Sakramentu, zamieszkanie pośród najbardziej opuszczonych. Świadek Jezusa Chrystusa żyjący dosłownie Ewangelią. Brat Karol de Foucauld – mistyk zanurzony w codzienności – czy może być wzorem dla nas, żyjących na pustyni współczesnego świata?

Tematy konferencji:

1. Historia życia Karola de Foucauld (1858-1916) 50 min.
2. Dwa nawrócenia Karola de Foucauld 42 min.
3. Adoracja – tracić czas dla Boga 42 min.
4. Kierownictwo duchowe brata Karola 43 min.
5. Lectio divina – życie Ewangelią 36 min.
6. Brat Karol – umiłowanie Eucharystii 65 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
ks. Józef Franciszek Tarnówka SDS
1. Historia Krzyża w imieniu i życiu bł. Franciszka Jordana
2. Miłość Krzyża Jezusa Chrystusa
3. Droga z Krzyżem przez życie dla uczniów Zbawiciela
4. Ziemski Krzyż uczy niebiańskiej miłości
5. Kolejny Wielki Post szansą rozwoju życia duchowego
6. Chrystus na Ostatniej Wieczerzy
27,00 zł
27,00 zł
Okładka %
ks. Grzegorz Strzelczyk
Nawet najwznioślejsze i najpiękniejsze rzeczy, które przeżywamy, składają się z drobiazgów. Są osadzone w ciągach prostych czynności oraz zwyczajnych zdarzeń.

Jak przeniknąć do głębi codzienności – rzeczywistości, w której żyjemy, pracujemy i kochamy?

W jaki sposób dostrzec w niej szansę, którą wszyscy otrzymujemy wraz z każdym kolejnym wschodem słońca?

Warto zrobić użytek z naszego szóstego zmysłu. Jest nim wiara, która łączy nas ściślejszymi więzami z Bogiem i ludźmi. Ksiądz Grzegorz Strzelczyk pokazuje sens i szczęście kryjące się w przestrzeniach pracy, domu, relacji z bliskimi, modlitwy oraz Kościoła. Daje konkretne wskazówki, jak je pielęgnować, a przede wszystkim unaocznia, że wiara pomaga nam pełniej je przeżywać, bo jest ona prawdziwym kluczem do lepszego życia. Do niezwyczajnego szczęścia w zwyczajnej codzienności.
39,90 zł 38,00 zł
39,90 zł 38,00 zł
Okładka
ks. Jan Kaczkowski
Najprostszy, delikatny gest współczucia rozpisany na 14 stacji. Dla chcących spotkać ponownie tego konkretnego, drugiego człowieka – niepowtarzalnego i nieodżałowanego ks. Jana z jego głębią, empatią i... poczuciem humoru.

Poruszający zapis Drogi krzyżowej z Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio, sporządzony dwa miesiące przed śmiercią ks. Jana Kaczkowskiego.
29,90 zł
29,90 zł
Okładka
ks. Maciej Dalibor SDS
Całkowity czas:11 godz. 21 min.

ończąc swój pierwszy list św. Piotr zapewniał adresatów, że nie są sami, że Bogu zależy na nich. Mieszkańcy pięciu rzymskich prowincji Azji Mniejszej byli obcy w swoich miejscach życia. Patrzono na nich podejrzliwie, jako na dziwnych, nie idących wraz z większością.

Czy nasza codzienność stawia nam wymagania, aby dać świadectwo o nadziei wiary, która dla wielu staje się coraz bardziej odległa i dziwna?

1. Konferencja wprowadzająca 51 min. Dzień I: „na nowo zrodził nas do żywej nadziei” – 1 P 1, 3-12
2. Wprowadzenie do meditatio 50 min.
3. Wprowadzenie do oratio 43 min.

Dzień 2: „stańcie się wy również świętymi na wzór świętego, który was powołał” – 1 P 1, 13-25
4. Wprowadzenie do meditatio 61 min.
5. Wprowadzenie do oratio 35 min.

Dzień 3: „jesteście budowani jako duchowa świątynia” – 1 P 2, 1-10
6. Wprowadzenie do meditatio 70 min.
7. Wprowadzenie do oratio 35 min.

Dzień 4: „Postępowanie wasze wśród pogan niech będzie dobre, aby przyglądając się dobrym uczynkom wychwalali Boga w dniu nawiedzenia za to, czym oczerniają was jako złoczyńców” – 1 P 2, 11-12.18 – 3,4.7
8. Wprowadzenie do meditatio 70 min.
9. Wprowadzenie do oratio 31 min.
Dzień 5: „Jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo” – 1 P 3, 8-17
10. Wprowadzenie do meditatio 37 min.
11. Wprowadzenie do oratio 38 min.

Dzień 6: „...ratuje was ona we chrzcie...” – 1 P 3, 18–22
12. Wprowadzenie do meditatio 57 min.
13. Wprowadzenie do oratio 38 min.
Dzień 7: „…miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim…” – 1 P 4, 7-14
14. Wprowadzenie do meditatio 38 min.
15. Wprowadzenie do oratio 27 min.
Dzień 8: 2 P 3, 8-15a
44,00 zł
44,00 zł
Okładka
Anna Mochnaczewska
Spis utworów

01. Wstęp
02. Każdy ma zasoby Zdrowy dorosły i jego wartości
03. Czy praca naprawdę uszlachetnia? Kiedy praca rozwija, a kiedy niszczy?
04. Czym jest porażka? Rozpamiętywać czy „olać”?
05. Poranki mogą być dobre O praktyce wdzięczności
06. Klątwa poniedziałku Co zrobić, by lęk przed nadchodzącym poniedziałkiem nie zepsuł nam niedzieli?
07. Stawianie granic Po co i jak to robić?
08. Odpoczynek Kiedy powiedzieć „stop” obowiązkom?
09. Wakacje bez rozczarowań Jak przeżyć wakacje, aby z nich skorzystać?
10. I co dalej Po co te kryzysy?
46,90 zł
46,90 zł
Okładka
ks. Krzysztof Wons SDS
Jan Chrzciciel, przyjaciel Oblubieńca, gdy słyszy Jego głos doznaje naj­wyższej radości. Chce w nas rozpalić tęsknotę za Oblubieńcem, aby stał się centrum naszego życia. On sam usuwa się na bok: „Trzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał” (J 3, 30).

Sesja o tym jak wypełniać swoje życiowe powołanie, nie stawiać siebie w centrum, pomagać z pokorą tym, którym towarzyszymy, by wzrastali, osiągnęli dojrzałość i stali się przewodnikami i mistrzami dla innych.

Tematy konferencji:

1. Ewangelia o Oblubieńcu i przyjacielu 48 min.
2. Przyjaźń od poczęcia 53 min.
3. Pustynny mistyk 52 min.
4. Przyjaciel Oblubieńca 56 min.
5. Przyjaźń aż po męczeństwo 62 min.
6. Patron czasów ostatecznych 57 min.
27,00 zł
27,00 zł