Audiobook

Okładka
ks. Artur Wenner SJ, Agnieszka Odrowąż-Pieniążek
Czy dojrzałość ludzka jest konieczna do tego, aby być szczęśliwym?

Czy można się rozwijać, nie stając się jednocześnie człowiekiem dojrzałym?

Szukając odpowiedzi na te i inne pytania, podejujemy w tej sesji refleksję nad tym, czym właściwie jest dojrzałość. Przedstawimy jej duchowe i psychologiczne aspekty, warunki i drogi rozwoju, formy jej przejawiania się w relacjach międzyludzkich, komunikacji, podejmowanych decyzjach i działaniach, w podejściu człowieka do siebie i świata. Omówione też zostaną przeszkody oraz zagrożenia na drodze jej kształtowania się.
27,90 zł
27,90 zł
Okładka
Mesu Andrews
Mesu Andrews - tworzy własną, pełną uczuć i zamętów, wersję opowieści o Hiobie. Łącząc historię bohatera z członkami plemienia braci Ezawa i Jakuba, autorka budzi do życia tę znaną biblijną historię o cierpieniu i wytrwałej wierze, wzbogacając ją o romans.
60,00 zł
60,00 zł
Okładka
Starotestamentowa Księga Izajasza pod wieloma względami zajmuje wyjątkowe miejsce pośród ogółu tekstów składających się na kanon Pisma św. W zapisie Izajaszowego proroctwa egzegeza i krytyka biblijna wskazują bowiem zarówno na złożony i wieloetapowy proces jego powstania, jak również na bogaty tematycznie i zróżnicowany gatunkowo zbiór zawartych w nim utworów. W księdze tej sąsiadują obok siebie na równi gatunki literackie przynależne liryce, jak i epice biblijnej: opowiadania, kazania, wyrocznie, tj. uroczyste deklaracje wygłaszane przez proroka w imieniu Boga, a także hymny, wyznania, sentencje mądrościowe oraz przysłowia.

To, co składa się na wyjątkowość tej księgi, jest jednocześnie ogromnym wyzwaniem stojącym przed wszelkimi inicjatywami jej przybliżenia w językach przekładowych. Na różne sposoby i ze zmiennym skutkiem radziły sobie z tymi trudnościami dotychczasowe próby oddania Księgi Izajasza w języku polskim. Zasadnicze wyzwanie sprowadza się bowiem do znalezienia odpowiedniej formy dla oddania językowego piękna i bogactwa tej księgi z jednoczesnym zachowaniem jej głębokiego przesłania mesjanistycznego i eschatologicznego. Próbę odpowiedzi na owe wyzwania i trudności znajdujemy w tłumaczeniu zrealizowanym przez Wydawnictwo NPD. Przekład dynamiczny ma to do siebie, że specyficzne i niełatwe w odbiorze słowa bądź całe frazy tekstu kanonicznego zastępuje ich dynamicznymi ekwiwalentami, jednocześnie nie tracąc z pola widzenia zasadniczego przesłania i charakteru tekstu natchnionego. Dzięki temu dzisiejszy czytelnik otrzymuje zrozumiały, zapisany współczesnym językiem tekst księgi biblijnej z dużym ładunkiem teologicznym, aktualnym również w XXI wieku.
40,00 zł
40,00 zł
Okładka %
Agnieszka Kozak
w sprzedaży 11 grudnia

Ciągle bierzemy się w garść, ogarniamy siebie, jesteśmy dzielni. Rzadziej mamy do siebie cierpliwość, uważamy na swoje potrzeby i emocje. Zapominamy też o docenianiu siebie i zaufaniu, którego tak bardzo potrzebujemy. Ta książka jest zaproszeniem do bycia ze sobą i dla siebie. To opowieść o łagodności i wyrozumiałości, o zgodzie na błędy, o dawaniu sobie bezpiecznej przestrzeni. Bo nie dostaniemy troski od innych, jeśli najpierw sami jej sobie nie podarujemy.

Spotkaj się ze sobą. Podaruj sobie bliskość. Zatroszcz się o siebie i innych. Mądrze.

Bliskość to pozwolenie drugiej osobie na bycie w tym, co dla niej w danym momencie żywe – jeśli chciałbyś płakać, to możesz to zrobić, jeśli potrzebujesz przytulenia, to je dostaniesz, jeśli chcesz się śmiać, milczeć, mówić, poleżeć, obejrzeć film, to możesz to zrobić, ponieważ nie mam oczekiwań, że będziesz dzisiaj „jakiś” lub „jakaś”. Wtedy kiedy moje JA spotyka się w wolności z twoim TY, może stać się MY, które jest darem z tego, co mamy w sobie najlepsze. (fragment)
44,90 zł 39,99 zł
44,90 zł 39,99 zł
Okładka
ks. Waldemar Chrostowski, s. Judyta Pudełko PDDM, ks. Piotr Kot
XX Dni Duchowości Biblijnej są zaproszeniem do przemodlenia biblijnych stro­nic, na których Bóg towarzyszy swoim wiernym w godzinie próby i kryzysu. Ks. Piotr Kot pokazuje w jaki sposób Kościół Jana przeżył godzinę próby, jak odczytał przyczynę kryzysu wewnętrznego i jaką miał wizję ewangelizacji ludzi spoza Kościoła. Ks. Waldemar Chrostowski czyta Księgę Jeremiasza, w której Bóg daje Proroka na czasy kryzysu. S. Judyta czyta Dzieje Apostolskie mówią­ce o początkach istnienia, tożsamości i działalności pierwotnego Kościoła, który doświadcza prześladowań od zewnątrz. Pomimo napięć i grzechu, dzięki mocy Ducha żyje, działa i oczyszcza się. Przesłanie sesji jest pełne nadziei: wszelkie trudności i kryzysy, wpisane w historię zbawienia stają się dla Kościoła wszystkich czasów wyzwaniem i szansą do rozwoju i uświęcenia.

Część I: Kościół w godzinie próby

ks. Piotr Kot

1. Kryzys «samarytański» (J 4,1-30) 50 min.
2. Kryzys «galilejski» (J 6,26-69) 38 min.
Część II: Jeremiasz

ks. Waldemar Chrostowski

3. Kryzys zaufania Bogu 50 min.
4. Kryzys instytucji religijnych 46 min.
5. Pytania i odpowiedzi 60 min.
Część III: Kryzys jako wyzwanie i szansa

s. Judyta Pudełko PDDM

6. Wprowadzenie: paschalna droga Jezusa – drogą Kościoła (Łk – Dz) 54 min.
7. Kryzys zdrady Judasza a rodzący się Kościół (Dz 1,15-26) 57 min.
8. Kryzys pierwszych prześladowań a obecność Ducha Świętego (Dz 4,1-31) 62 min.
9. Kryzys „pierworodnego grzechu” Kościoła a charyzmaty (Dz 4,32 – 5,16) 59 min.
10. Kryzys w prowadzeniu wspólnoty a nowe formy posługi (Dz 6,1-15) 58 min.
11. Kryzys przyjęcia pogan a Kościół „aż po krańce ziemi” (Dz 10,1-48) 65 min.
33,00 zł
33,00 zł
Okładka
Innocenzo Gargano OSBCam., ks. Krzysztof Wons SDS
Tematy konferencji:

Krzysztof Wons SDS 1. Rekolekcje lectio divina – droga „z głowy do serca” 46 min. Innocenzo Gargano OSB Cam
2. Miejsce „Oratio” na drabinie do nieba, jaką jest Lectio Divina 65 min.
3. Ale co rozumie się przez „Oratio”? 69 min.
4. Przejście do „Oratio” rozumianej jako „Modlitwa” 75 min.
5. „Modlitwa nieustanna” i „Modlitwa serca” 65 min.
6. Wschodnia „Theosis” i zachodnia „Przemiana w Słowo Boże” 52 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
Amedeo Cencini FdCC
Walka duchowa jest klasycznym, tradycyjnym tematem w historii duchowości. Już w samym Piśmie Świętym nie ma takiego przyjaciela Boga, który nie walczyłby z Nim, a nawet przeciw Niemu. Chodzi więc o zrozumienie, na czym polega taka walka, jaką rolę pełni w momencie kryzysu i próby, jakie są jej główne cechy (odróżniające ją od walki jedynie psychologicznej) i cel, jaki mógłby być jej wynik czy owoc.

Tematy konferencji:

1. Kryzys 47 min.
2. Próba 48 min.
3. Próba i doświadczenie Boga 61 min.
4. Walka psychologiczna 51 min.
5. Walka duchowa 42 min.
6. Poddanie się 49 min.
7. Pytania i odpowiedzi 61 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
o. Józef Augustyn SJ
„Jezus w Eucharystii daje nam samego siebie pod postacią chleba i wina, byśmy mieli do Niego prosty, bezpośredni przystęp, abyśmy mogli Go oglądać naszymi oczyma, słuchać naszymi uszami, spożywać naszymi ustami, by w ten sposób upodabniać nasze serca do Jego Boskiego Serca. Jeżeli chcemy, by nasze życie było dobre, piękne, szlachetne, by miało jasny cel i sens, patrzmy na Jezusa, kontemplujmy Go w Najświętszym Sakramencie, prośmy serdecznie, abyśmy mieli uczestnictwo w Jego Boskim i Ludzkim życiu".

Józef Augustyn SJ

Nagranie, w którym Autor odwołując się do osobistego i duszpasterskiego doświadczenia, zaprasza do kontemplacji Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz odkrywania głębi i piękna modlitwy adoracyjnej. Ważna częścią zawartych tu refleksji są ćwiczenia, które stanowią praktyczna pomoc w cierpliwym uczeniu się „sztuki adoracji”.

Spis utworów

01. Wstęp – 02’18”
02. Rozdział I: Pragnienie trwania przy Chrystusie – 34’24”
03. Rozdział II: Adorować Boga, otwierać się na człowieka – 38’29”
04. Rozdział III : Miasta, w których nie adoruje się Boga, są nieludzkie – 24’46”
05. Rozdział IV: Sztuki adoracji uczymy się powoli i cierpliwie -32’07”
06. Rozdział V: Co przeszkadza, a co pomaga w spotkaniu z Jezusem – 32’42”
07.Rozdział VI Eucharystyczna kontemplacja Jezusa - 31’06”
08. Rozdział VII: .Jezus czeka na nas – 19’47”
09. Rozdział VIII: Maryja – najdoskonalszym wzorem adoracji – 29’49
28,00 zł
28,00 zł
Okładka
Mariusz Kramarz
Spis utworów

1. Przepuść, Panie (psalm 5) 3:50
2. Ciebie będę, Boże prawy (psalm 9) 3:40
3. Nieście chwałę, mocarze (psalm 29) 2:48
4. Będę Cię wielbił (psalm 30) 4:15 nuty
5. Kleszczmy rękoma (psalm 47) 1:46
6. Boże litościwy (psalm 64) 2:25
7. Pana ja wzywać będę (psalm 77) 3:59
8. Nakłoń, o Panie, uszu swoich (psalm 86) 3:28
9. Kto się w opiekę (psalm 91) 3:20
10. Zacznicie nową możnemu (psalm 96) 4:47
11. Pan nasz, Bóg nasz panuje! (psalm 97) 2:11
12. Rzekł Pan do pana mego (psalm 110) 3:02
13. Wszelki naród. wszelkie plemię (psalm 117) 1:04
14. Jako rzecz piękna (psalm 133) 3:42
15. Chwalcie Pana (psalm 150) 1:51
40,00 zł
40,00 zł
Okładka
ks. Wojciech Węgrzyniak
Całkowity czas:5 godz. 22 min.

Księga Daniela powstała najprawdopodobniej po to, żeby umoc­nić wiarę Żydów w czasach diaspory, prześladowań, pośród potężniejszych i bardziej wpływowych wrogów. Od próby Daniela i jego trzech towarzyszy aż po niesłusznie oskarżoną Zuzannę, bohaterowie Księgi wraz z czytelnikami mierzą się z pytaniem, czy człowiek, który po ludzku nie ma żadnych szans na ocalenie i zwycięstwo, może liczyć na Boga Izraela również w środowisku, w którym bogowie pogańscy zdają się posiadać wszystko?

Temat podjęty w Księdze Daniela ponad 2000 lat temu okazuje się niezwykle aktualny.
W przygotowaniu:
1. Jacy bogowie i jaki świat? 62 min.
2. Dynamika prób 64 min.
3. Człowiek drogą do Boga 58 min.
4. Poznać 47 min.
5. Zaufać 47 min.
6. Błogosławić 43 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
św. Jan od Krzyża
Żywy płomień miłości wznosi się na nieprześcignione wyżyny mistyki chrześcijańskiej. Aktualnym pozostaje stwierdzenie jednego z dawnych biografów św. Jana od Krzyża: “Czcigodny Ojciec zaczyna tam, gdzie inni wybitni pisarze mistyczni zdają się kończyć”. Dzieło to jest czwartym i ostatnim z wielkich traktatów Doktora Mistycznego. Ta chronologia niejako tłumaczy także jego wzniosłość. Jednakże nie jest to dzieło odizolowane od trzech poprzednich, tj. Drogi na Górę Karmel, Nocy ciemnej i Pieśni duchowej. W takim bowiem wypadku byłoby zupełnie niezrozumiałe. Tytuł, z uwagi na symbol, jaki w sobie zawiera (ogień-płomień), jest przedłużeniem symbolu nocy-ciemności i odsyła czytelnika do ksiąg Nocy ciemnej. Ogień bijący jasnym płomieniem może być w całej pełni uchwycony i dowartościowany dopiero pośród nocy. Natomiast treść, bardziej jeszcze niż do Nocy, nawiązuje do postępu “historii miłości” pomiędzy Oblubieńcem a oblubienicą, opisywanej w Pieśni duchowej. Nie będzie tu jednakże powtórek z poprzednich dzieł. Nie miałoby to sensu, a już zupełnie nie leżałoby w charakterze Jana od Krzyża, który nawet dwóch z poprzednich dzieł świadomie nie kończył właśnie dlatego, że nie chciał powielać komentarza. Będzie więc mowa o tym samym duchowym doświadczeniu, co w poprzednich dziełach, jednak na wyższym poziomie teologicznej i mistycznej percepcji i przy większej intensywności mistycznych przeżyć duszy. Podobnie jak w przypadku Nocy ciemnej i Pieśni duchowej, Jan od Krzyża pozostawił dwie wersje Żywego płomienia miłości: A i B. Poniższy tekst jest tłumaczeniem wersji B, która w oryginale hiszpańskim posiada kilka kopii. Za najlepszą kopię uważa się dziś manuskrypt z Archiwum Sylweriusza w Burgos (nr 13 litera L), na którym hiszpański wydawca oparł się po raz pierwszy dopiero w 1957 roku.

Czas nagrania 4h 48 min
18,00 zł
18,00 zł
Okładka
s. Beata Zarzycka ZSAPU, ks. Krzysztof Wons SDS
Napięcie między pragnieniem bliskości i oddania się drugiemu a pragnieniem niezależności i polegania na sobie jest naszym stałym doświadczeniem. Nasze życie jest sztuką poruszania się między bliskością i autonomią. Znalezienie równowagi między realizowaniem własnych potrzeb a potrzebami związanymi z ludzkimi więziami, daje nam spełnienie.

Sesja zaprasza do refleksji nad dorastaniem do więzi i autonomii jako dwiema powiązanymi wartościami naszego rozwoju.

Tematy konferencji:

Beata Zarzycka ZSAPU

1. Dwa wątki rozwoju 58 min.
2. Bliskość w doświadczeniu 47 min.
3. Autonomia – posiadać siebie, by siebie zawierzyć 54 min.
4. Więź – taniec bliskości i autonomii 51 min.
5. Osamotnienie – nieufność i niepewność 54 min.
Krzysztof Wons SDS
6. Stworzeni do bliskości 56 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
Seweryn Wąsik SJ
Opowieść o Ulmach to historia miłości, która jest sercem Dobrej Nowiny. Mimo zawieruchy wojennej błogosławieni z Markowej żyją nie tylko miłością własnej rodziny, ale z miłości do Boga otwierają się na obcych i potrzebujących ratunku. Tym samym doświadczają mocy ewangelicznych słów Jezusa przemieniających serce każdego ucznia: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15,13).

Żywy i prosty język autora ułatwi i zaciekawi słuchaczy pragnących poznać historię miłości Wiktorii i Józefa Ulmów. Kontekst historyczny zarysuje ekspert IPN dr Mateusz Szpytma. Nad tym, skąd czerpie ewangeliczna miłość, zastanowi się abp Józef Michalik. Oddamy też głos żydowskiemu chłopcu ukrywającemu się w Markowej, Abrahamowi Segalowi.

W nagraniu wykorzystano wypowiedzi: Abp Józefa Michalika – arcybiskupa seniora archidiecezji przemyskiej Ks. Dariusza Drążka - postulatora w procesie beatyfikacji polskich męczenników II wojny światowej Mateusza Szpytmy – historyka i wiceprezesa IPN Abrahama Segala – Żyda ukrywającego się na Podkarpaciu jako Romka Kaliszewskiego

Spis utworów
01. Wróg u bram 19’22”
02. Markowa 20’27”
03. Miłość większa niż śmierć 20’22”
04. Józef – miłośnik życia 18’39”
05. Wiktoria i Józef 21’45”
06. Rodzinne szczęście 19’06”
07. Kresy i goście 20’07”
08. W kryjówce 20’45”
09. Zdrada i zbrodnia 20’23”
10. Kara 19’58”
11. Przesłanie męczenników 19’35”
12. Abraham 21’19”
13. Romek – pastuch Cwynarów z Markowej 21’58”
39,90 zł
39,90 zł
Okładka %
kardynał Grzegorz Ryś
w sprzedaży 15 września

Kardynał Grzegorz Ryś w trzech obrazach ukazuje fascynującą wizję Kościoła, jakiego chciał Bóg. Pisze o zstępującym z nieba mieście ludzi wolnych i równych sobie, rodzinie tworzącej nowe więzy krwi oraz oblubienicy Baranka. W prosty, przystępny sposób wprowadza nas w te zachwycające przestrzenie, zachęcając, byśmy każdego dnia na nowo odkrywali,„jak Bóg pomyślał Kościół”, i starali się Jego pomysł wcielać w życie. Książka zbiera nauczanie kard. Rysia o Kościele wygłoszone do różnych grup, stając się ważnym zaproszeniem do troski o wspólnotę, którą tworzymy.

Kościół nam mówi: „Jesteście potrzebni, nie ja was potrzebuję, tylko Jezus”, a my odsuwamy się z niechęcią, bo nam się Kościół nie podoba. To nie jest popularne, by się do niego przyznawać. Powszechną praktyką jest natomiast opisywanie wszystkich jego braków, ułomności, grzechów. Ta książka może stać się okazją, by się raz jeszcze Kościołowi przyjrzeć. Nie zamykając oczu na braki, zobaczyć w nim to, co widzi Bóg. Może dzięki temu uda nam się spojrzeć świeżym okiem na Kościół. Zachwycić się tą wizją. Zapragnąć jej. Ale też podjąć się jej realizacji.
44,90 zł 39,99 zł
44,90 zł 39,99 zł
Okładka
kardynał Grzegorz Ryś
Jezus jest Ewangelią. Nazwany przez Marka „Arche” – Początek. On jest początkiem wszystkiego, źródłem porządku, fundamentem życia. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek jest Dobrą Nowiną dla świata, Dobrą Nowiną dla zagubionych pośród mnóstwa nowin i niepokoju, najważniejszą, jakiej potrzebujemy. Pierwsze rozdziały Ewangelii Marka to pierwsze spośród czterech Ewangelii utrwalone na piśmie i pierwsze, które potrzebujemy usłyszeć.

Tematy konferencji: 1. Marek
2. Jezus
3. Chrzest w Jordanie i kuszenie
4. Kerygmat, nauczanie i wspólnota
5. Między pustkowiem a spotkaniem z ludźmi
6. Syn Człowieczy
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
ks. Robert J. Woźniak
Spis utworów
Konferencja 1: Świat to za mało: Bóg Ojciec w doświadczeniu Jezusa 54’53”
Konferencja 2: Więź: Bóg Ojciec z perspektywy Ducha Świętego 59’02”
Konferencja 3: Stworzenie jako wyraz ojcostwa Boga Ojca 60’04”
Konferencja 4: Człowiek i miłosierny Ojciec 58’58”
Konferencja 5: Promieniowanie ojcostwa 60’06”

Długość nagrania: 5 godz. 04 min
27,90 zł
27,90 zł
Okładka
ks. Krzysztof Wons SDS
Całkowity czas:10 godz. 54 min.

Lectio divina dla początkujących to wprowadzenie do poszczególnych etapów modlitwy Słowem, które wyznaczają rytm dla osobistego, modlitewnego czytania tekstów biblijnych. Konferencje i wprowadzenia po­mogą osobom początkującym praktykować ciszę, wsłuchać się w Słowo, medytować, modlić się sercem i kontemplować zgodnie z wielowie­kową praktyką lectio divina. Tematy konferencji:

Dzień I:
1. Konferencja I: Księga i Słowo 47 min.
2. Konferencja II: Cisza i słuchanie Słowa 56 min.
Dzień II:
3. Konferencja I: Lectio divina: kultura słuchania Słowa 60 min.
4. Konferencja II: Kierownictwo duchowe w słuchaniu Słowa 53 min.
5. Konferencja III: Lectio. Co mówi tekst biblijny sam w sobie? 57 min.
Dzień III:
6. Konferencja I: Meditatio. Co mówi do mnie Słowo? 61 min.
7. Wprowadzenie do meditatio: Mk 10, 17-23 49 min.
8. Konferencja II: Oratio. Co odpowiem na Słowo?
41 min. 9. Wprowadzenie do oratio: Mk 10, 17-23 33 min.
Dzień IV:
10. Konferencja I: Contemplatio. Dar nowego spojrzenia 53 min.
11. Wprowadzenie do contemplatio: Mk 10, 17-23 48 min.
12. Konferencja II: Collatio. Słowo czytane i dzielone we wspólnocie 39 min.
Dzień V:
13. Czteroletni program rekolekcji lectio divina:
Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania w wierze 56 min.
30,00 zł
30,00 zł
Okładka
ks. Wojciech Węgrzyniak
Czasem może pojawić się pytanie, jak chrześcijanin ma się odnaleźć we współczesnym świecie. Na ile może wejść w ten świat, a na ile powinien uważać na zagrożenia.
Próbując odpowiedzieć na te pytania sięgamy do Biblii, a zwłaszcza do fragmentów, które mówią o kontaktach ludzi wiary z otaczającym ich światem.
Ks. Wojciech Węgrzyniak - biblista i wykładowca, adiunkt w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, ceniony rekolekcjonista, znany z niezwykłego poczucia humoru.

Długość nagrania: 4 godz. 30 min
27,90 zł
27,90 zł
Okładka
ks. Krzysztof Porosło
Sakrament małżeństwa, podobnie jak każdy inny sakrament, jest skutecznym znakiem łaski Boga. Małżeństwo jest znakiem miłości Trzech Boskich Osób, znakiem ofiarnej miłości Chrystusa do swojej Oblubienicy – Kościoła, jest w końcu znakiem łaski uświęcającej dwoje osób związanych nierozerwalnym węzłem miłości. Będzie­my przyglądać się kolejnym elementom rytuału zawarcia małżeń­stwa, aby z niego wyczytać teologię tego sakramentu i odkrywać, jak współpracować z tą łaską na co dzień.

Tematy konferencji:

1. Przymierze, czyli o związku sakramentów chrztu i małżeństwa 51 min.
2. Daję ci słowo… (ks. Maciej Dalibor SDS) 64 min.
3. Słowo odsłania teologię małżeństwa 69 min.
4. Epikleza sakramentu małżeństwa, czyli opowieść o łasce 60 min.
5. Ślubuję Ci..., czyli o przysiędze małżeńskiej 56 min.
6. Małżeństwo jako sakrament komunii 53 min.

Całkowity czas:5 godz. 54 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka %
Marta Przybyła, Szczepan Szpyra, Mirosław Piątkowski SVD
Nigdy nie jesteś daleko od Boga, choćbyś nawet tego chciał. A jeśli odszedłbyś bardzo daleko, to Twoje własne zmysły nieustannie wzywają Cię do nawrócenia. Zauważyłeś to? One, tęskniąc do czystości doznań nie kłamią, Ukazują bez ustanku „wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca” a zawartych w ludzkim ciele i w doczesnym materialnym świecie.

Joanna Przybyła
28,00 zł 26,90 zł
28,00 zł 26,90 zł