Powrót na poprzednią stronę

Konsekrowani i posłani. Ewangelizacja na nasze czasy (CD -MP3 - audiobook)

Konsekrowani i posłani. Ewangelizacja na nasze czasy (CD -MP3 - audiobook)

Ks. Wojciech Węgrzyniak

Studio Katolik Kraków 2021

ISBN EAN: 9788366372993 (ISBN: 978-83-66372-99-3)

INDEKS: KAT0267A56654

Cena: 25,00 zł

Całkowity czas: 4 godz. 54 min.

Konsekrowani i posłani. Ewangelizacja na nasze czasy
ks. Wojciech Węgrzyniak

Posłuchaj fragmentu!

Od dnia zmartwychwstania Chrystusa żyjemy w czasach ostatecznych. Każdy dzień do owego ostatniego, w którym przyjdzie Jezus po raz drugi, jest bezcennym czasem dla głoszenia Ewangelii, którą jest On sam, i świadczenia o Nim życiem ewangelicznym. Świat pilnie potrzebuje gorliwych ewangelizatorów. Wiele areopagów pozostaje nadal pustych.

Tematy konferencji:

1. „Brał Dawid cytrę i grał” (1 Sm 16,23) 48 min.
2. „W duchu i z mocą Eliasza” (Łk 1,17) 48 min.
3. „Zamach na Jeremiasza” (Jr 18,18) 57 min.
4. „Nie powstał większy od Jana Chrzciciela” (Mt 11,11) 49 min.
5. „Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa” (2 P 1,1) 50 min.
6. „Stary Paweł” (Flm 9) 43 min.

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

Ks. Wojciech Węgrzyniak