Konferencje

Okładka
ks. Krzysztof Wons SDS
Jan Chrzciciel, przyjaciel Oblubieńca, gdy słyszy Jego głos doznaje naj­wyższej radości. Chce w nas rozpalić tęsknotę za Oblubieńcem, aby stał się centrum naszego życia. On sam usuwa się na bok: „Trzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał” (J 3, 30).

Sesja o tym jak wypełniać swoje życiowe powołanie, nie stawiać siebie w centrum, pomagać z pokorą tym, którym towarzyszymy, by wzrastali, osiągnęli dojrzałość i stali się przewodnikami i mistrzami dla innych.

Tematy konferencji:

1. Ewangelia o Oblubieńcu i przyjacielu 48 min.
2. Przyjaźń od poczęcia 53 min.
3. Pustynny mistyk 52 min.
4. Przyjaciel Oblubieńca 56 min.
5. Przyjaźń aż po męczeństwo 62 min.
6. Patron czasów ostatecznych 57 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
Danuta Piekarz
Uważna lektura dwóch Listów św. Pawła do Koryntian okazuje się bardzo pouczająca nie tylko dlatego, że dostarcza nam dużo ducho­wego pokarmu i informacji o pierwotnym Kościele, ale też uświada­mia nam, że pierwsi chrześcijanie wcale niekoniecznie byli lepsi od nas, mieli wiele wad i problemów, z którymi zmagał się św. Paweł jako ich duchowy ojciec, założyciel tej wspólnoty. Te listy pisane prawie 2000 lat temu wciąż tętnią życiem, są świadectwem pasjonującego dialogu pomiędzy zatroskanym Apostołem a jego duchowymi dziećmi.

Tematy konferencji:

1. Głosić Ewangelię w mieście grzechu 49 min.
2. Stać się głupim, by zdobyć mądrość 43 min.
3. Moc przejawia się w słabości 45 min.
4. Pisałem do was we łzach 48 min.
5. Charyzmatyczna klęska urodzaju 46 min.
6. Każdy otrzymał własny dar od Pana 42 min.
7. Pytania i odpowiedzi 58 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
kardynał Grzegorz Ryś
Jezus jest Ewangelią. Nazwany przez Marka „Arche” – Początek. On jest początkiem wszystkiego, źródłem porządku, fundamentem życia. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek jest Dobrą Nowiną dla świata, Dobrą Nowiną dla zagubionych pośród mnóstwa nowin i niepokoju, najważniejszą, jakiej potrzebujemy. Pierwsze rozdziały Ewangelii Marka to pierwsze spośród czterech Ewangelii utrwalone na piśmie i pierwsze, które potrzebujemy usłyszeć.

Tematy konferencji: 1. Marek
2. Jezus
3. Chrzest w Jordanie i kuszenie
4. Kerygmat, nauczanie i wspólnota
5. Między pustkowiem a spotkaniem z ludźmi
6. Syn Człowieczy
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
ks. Krzysztof Wons SDS
Całkowity czas:10 godz. 54 min.

Lectio divina dla początkujących to wprowadzenie do poszczególnych etapów modlitwy Słowem, które wyznaczają rytm dla osobistego, modlitewnego czytania tekstów biblijnych. Konferencje i wprowadzenia po­mogą osobom początkującym praktykować ciszę, wsłuchać się w Słowo, medytować, modlić się sercem i kontemplować zgodnie z wielowie­kową praktyką lectio divina. Tematy konferencji:

Dzień I:
1. Konferencja I: Księga i Słowo 47 min.
2. Konferencja II: Cisza i słuchanie Słowa 56 min.
Dzień II:
3. Konferencja I: Lectio divina: kultura słuchania Słowa 60 min.
4. Konferencja II: Kierownictwo duchowe w słuchaniu Słowa 53 min.
5. Konferencja III: Lectio. Co mówi tekst biblijny sam w sobie? 57 min.
Dzień III:
6. Konferencja I: Meditatio. Co mówi do mnie Słowo? 61 min.
7. Wprowadzenie do meditatio: Mk 10, 17-23 49 min.
8. Konferencja II: Oratio. Co odpowiem na Słowo?
41 min. 9. Wprowadzenie do oratio: Mk 10, 17-23 33 min.
Dzień IV:
10. Konferencja I: Contemplatio. Dar nowego spojrzenia 53 min.
11. Wprowadzenie do contemplatio: Mk 10, 17-23 48 min.
12. Konferencja II: Collatio. Słowo czytane i dzielone we wspólnocie 39 min.
Dzień V:
13. Czteroletni program rekolekcji lectio divina:
Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania w wierze 56 min.
30,00 zł
30,00 zł
Okładka
ks. Piotr Szyrszeń SDS
Mamy „dokoła siebie mnóstwo świadków” (Hbr 12, 1). Są oni dla nas przykładem, a nawet, jak mówił św. Grzegorz Wielki, viva lectio. Wspierają nas, abyśmy nie zatrzymali się w drodze do celu.

Bł. Franciszek Maria od Krzyża Jordan pobudzał siebie i zachęca nas, byśmy codzienność przeżywali razem z przyjaciółmi Boga nie tylko kanonizowanymi czy beatyfikowanymi przez Kościół, ale i tymi „z sąsiedztwa”, na których uwrażliwia nas papież Franciszek (por. Gaudete et exsultate, 6-7).

Tematy konferencji:

1. „Viva lectio vita bonorum” (św. Grzegorz Wielki) 46 min
2. „Spójrz na świętych Apostołów, jak przebiegali przez świat…” (DD I/138) 59 min
3. „Kto Chrystusa w sercu nosi, każdy tak nazwany być może” (DD I/153) 70 min
4. „Czytaj ciągle na nowo biografię św. Wincentego à Paulo” (DD I/136) 62 min
5. „Żywot błogosławionego Fabera SJ jest bardzo zalecany…” (DD II/24) 65 min
6. „Vita e morte edificante di Paolo Kolaric…” (DD I/29, 67-68, 87) 59 min
25,00 zł
25,00 zł
Okładka
s. Judyta Pudełko PDDM
Całkowity czas:6 godz. 25 min.

Syn Boży stał się człowiekiem i przyjął słabości naszej ludzkiej natury aż po śmierć, z wyjątkiem grzechu. Konferencje pomagają przyjrzeć się, jak Jezus przeżywał przeciwności i jak przykład Jego życia uzdalnia nas do przyjmowania trudności.

Tematy konferencji:

1. Próba Adama i Ewy. Pokusa wolności bez Boga 58 min.
2. Próba Abrahama i Hioba. Pokusa utraty nadziei 63 min.
3. Próba Izraela na pustyni. Pokusa ucieczki przed teraźniejszością 66 min.
4. Próba Jezusa na pustyni. Pokusa szybkiego sukcesu 68 min.
5. Próba cierpienia i śmierci Jezusa. Pokusa bezsensu ofiary 66 min.
6. Próba Piotra. Pokusa życia bez krzyża 64 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
ks. Marek Jarosz, ks. Piotr Kot, ks. Marek Panek, s. Anna Maria Pudełko AP
Całkowity czas:3 godz. 39 min

Tematy konferencji:

1. «Nauczycielu, gdzie mieszkasz? – Chodźcie, a zobaczycie» (J 1,38-39). Uczniowie tajemniczej obietnicy [ks. Piotr Kot] 39 min
2. «Uczniowie wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasta w Samarii» (Łk 9,52). Oczyszczanie wizji drogi za Jezusem [ks. Piotr Kot] 37 min
3. Rozwój intelektualny jako istotny element budowania tożsamości ucznia Chrystusa [ks. Marek Panek] 37 min
4. Gotowość do uczenia się. Psychologiczna refleksja nad formacją do kapłaństwa w świetle Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia [ks. Marek Jarosz] 36 min
5. Budowanie osobowych więzi jako pierwsze zadanie ucznia Chrystusa [s. Anna Maria Pudełko AP] 41 min
6. «Ty nawróciwszy się utwierdzaj swoich braci» (Łk 22,32).
Nawrócenie jako narzędzie budowania wspólnoty [ks. Piotr Kot] 28 min
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
Amedeo Cencini FdCC
„Nie żyjemy w epoce zmian, ale przeżywamy zmianę epoki” (papież Franciszek). Słowa te wydają się bardzo aktualne w czasie koronawirusa, który dla jednych jest czasem odkrywania na nowo ważnych wartości duchowych, dla innych natomiast przeklinaniem Boga, że nie interweniuje, by nas ratować, i zostawia nas naszemu losowi. Jest to potwierdzenie prawdy, że nie rodzimy się chrześcijanami, ale stajemy się nimi, przeżywając do głębi także kryzysy, aż nauczymy się ufać Bogu, który jako pierwszy ufa nam; nie opuszcza nas. Jeśli już, to zostawia nam wolność; nie narzuca nam swojej miłości, po prostu chce, żebyśmy Go wybrali. Z miłości.

Tematy konferencji:

1. „Nie przeżywamy epoki zmian, ale zmianę epoki” – sens ewolucji historycznej 32 min.
2. „Coś się rodzi…” Nie jest powiedziane, że dzień dzisiejszy jest gorszy od wczorajszego 39 min.
3. Nowa Ewangelizacja (wierzących): od modelu Stworzenia do modelu Odkupienia 47 min.
4. Parafia niewierzących 46 min.
5. Oczekiwania osoby niewierzącej 44 min.
6. Odpowiedź osoby wierzącej: pomiędzy akulturacją a inkulturacją 46 min.

Tłumaczenie z j. włoskiego: Danuta Piekarz

Całkowity czas: 4 godz. 15 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
Danuta Piekarz
Czas trwania: 4 godz. 25 min

Może wreszcie nadszedł ten czas, by zacząć duchową wędrówkę, razem z biblijnym Izraelem, z kraju własnych zniewoleń ku wolności ziemi obiecanej przez Boga? Księgi biblijne nie opowiadają tylko wydarzeń sprzed ponad dwudziestu wieków, ale wytyczają pewien szlak dla każdego z nas. Pragniemy podjąć wędrówkę z Mojżeszem i jego ludem, by odkryć, jakie radości i jakie pułapki mogą czekać nas w drodze przez pustynię. Słowo Boże wzywa nas codziennie do kolejnego etapu wędrówki.
„Dziś, gdy głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych...”
Tematy konferencji:
01–02. Konferencja 1: Czas niewoli i ucisku 39’00”
03–04. Konferencja 2: Zaufać Bogu i wyjść z Egiptu 43’00”
05–06. Konferencja 3: Przez morze i pustynię pod górę Przymierza 42’00”
07–08. Konferencja 4: Między Bogiem Wyzwolicielem a złotym cielcem 39’00”
09–10. Konferencja 5: Bóg – Wychowawca i Jego niesforni uczniowie 38’00”
11. Konferencja 6: Za Jezusem do Ziemi Obiecanej w niebie 26’00”
12–13. Pytania i odpowiedzi 39’00”
26,90 zł
26,90 zł
Okładka
Piotr Ślęczka SDS
Całkowity czas: 3 godz. 36 min.

Aby poznawać serce Boga w słowach Boga, czytane słowo Pisma musi w nas wybrzmieć głosem, który dotyka samej naszej istoty, naszej najgłębszej tożsamości. Dla Maryi momentem takiego spot­kania ze Słowem było z pewnością Zwiastowanie. Bóg Ojciec przygotował Maryję na to wydarzenie: jak każda niewiasta Izraela wiele fragmentów Pism znała na pamięć. Przede wszystkim jednak żyła wiarą w Boga zdolnego mówić do człowieka, Boga, który w swoim zatroskaniu o naród wybrany ciągle posyłał swoich proroków. Bóg, w którego Maryja wierzy, nie przerywa dialogu ze swoim ludem.

Tematy konferencji:

1. Konferencja wprowadzająca: Dynamika lectio divina w modlitwie i działaniu Maryi 52 min.
2. Maryja jako Stella matutina – zapowiada wejście Boga w świat 40 min.
3. Maryja w samym centrum odwiecznego zmagania miłości i nienawiści 28 min.
4. Maryja – czyste Tabernakulum Słowa Bożego 30 min.
5. Trzy ikony wiary: Elżbieta, św. Józef, Maryja 25 min.
6. Konferencja na zakończenie: Wiara Maryi niepozbawiona „trudu serca” 41 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
o. Timothy Radcliffe OP
Całkowity czas: 4 godz. 51 min.

Tematy konferencji:

1. Bezsilność a Boża Opatrzność podczas pandemii 52 min.
2. Podtrzymywanie żywej nadziei 55 min.
3. Tchnienie Bożego Ducha w naszym wnętrzu 42 min.
4. W jaki sposób żyjący w celibacie i dziewictwie mogą głęboko kochać i nie ranić? 48 min.
5. Dawanie świadectwa Ewangelii w czasie zwątpienia 49 min.
6. Poszukiwanie prawdy w dobie fałszywych wiadomości 47 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
Bogusław Szpakowski SAC
Autor sesji prowadzi nas do refleksji oraz osobistego wglądu we własne emocje i myśli, które przeżywamy w trudnym czasie pandemii. Zaprasza, aby nie pozostawać ze swoim doświadczeniem w osamotnieniu, ale szczerze dzielić się nim z Bogiem, który jest większy od naszego serca. Przed Nim i w Nim możemy uspokoić własne serce i odzyskać prawdziwą twarz.

Tematy konferencji:

1. Klucz do serca 35 min.
2. Nieunikniony stres 60 min.
3. Nasze lęki i niepokoje 46 min.
4. Od frustracji do agresji 48 min.
5. Siła wzajemnego wsparcia 65 min.
6. Nadzieja, radość i wdzięczność 50 min.

Całkowity czas: 5 godz. 4 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
ks. Jerzy Morański i SDS
Tematy konferencji:

1. Konferencja 1 69 min.
2. Konferencja 2 46 min.
3. Konferencja 3 52 min.
4. Konferencja 4 74 min.
5. Homilia 1 17 min.
6. Homilia 2 21 min.
7. Homilia 3 21 min.
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
o. Józef Augustyn SJ, Lucyna Słup
„Dotyk Boga jak dotyk matki” to zapis sesji z Centrum Duchowości Księży Jezuitów w Częstochowie (2019) wygłoszonej przez Józefa Augustyna SJ i Lucynę Słup. Józef Augustyn SJ w swoich rozważaniach ukazuje Tajemnicę Wcielenia jako źródło naszej bliskiej relacji z Bogiem; podkreśla w sposób szczególny jej wymiar eucharystyczny i maryjny. Lucyna Słup natomiast, odwołując się do lektury Listów Matki Anny Augustyn, wskazuje na wzajemne, serdeczne i odpowiedzialne relacje rodzinne i wspólnotowe jako istotne miejsce doświadczenia „dotyku Boga”. Bóg bowiem dotyka nas swoją miłością także poprzez naszych bliźnich. Oba „dotknięcia”: to nadprzyrodzone i przyrodzone, wzajemnie się dopełniają i są istotne w relacji z Panem.
Tematy konferencji:

1. Konferencja pierwsza – Józef Augustyn SJ
Wszelkie stworzenia dotykiem Boga Stwórcy; Tajemnica Wcielenia dotykiem Boga; Bez Boga wszystko jest pustką i nicością; Jezus wziął na siebie nasze słabości, grzechy i cierpienie; Pytanie na modlitwę: na ile moje doświadczenie Boga jest realne?
2. Konferencja druga – Józef Augustyn SJ Boże Narodzenie: łamanie się opłatkiem ma wymiar Eucharystyczny; „Na miłość trzeba pracować” (C. K. Norwid); Całkowite powierzenie się Bogu źródłem wew­nętrznej przemiany; „Eucharystia złotym kluczem do nieba, do miłości” (A. Augustyn
3. Konferencja trzecia – Józef Augustyn SJ Krótki opis Ikony Matki Bożej Włodzimierskiej; Prośmy Jezusa, by dał nam swoją Matkę za naszą Matkę; „Kto kocha swoją matkę, nie może być złym czło­wie­kiem” (B. Hellinger); „Maryjo, zatroszcz się o nas wedle świętej woli Twojej”
4. Konferencja czwarta – Lucyna Słup; Józef Augustyn SJ
Dotyk Boga to powołanie do więzi z Bogiem, z sobą i bliźnim; Anna Augustyn – świadkiem radykalnej wiary i miłości; Wiara to osobisty wybór Boga i intymna więzi z Nim; Kłamstwo źródłem fałszywego obrazu Boga; Poszukiwanie tożsa­mości dziecka Bożego; Rozwijać pragnienia duchowe i wyrzekać się przemocy
5. Konferencja piąta – Lucyna Słup; Józef Augustyn SJ
Jeżeli angażujemy się w miłość, z nami angażuje się Chrystus; Jedność w różno­rodności – zgoda na inność drugiego; Zrozumieć, a nie oceniać bliźniego; Czło­wie­czeństwo sprawdza się w miłości do ubogich i słabych; Człowiek wychowuje się przez miłość
6. Konferencja szósta – Lucyna Słup Owoc wychowania dzieci – życie wieczne; Nie zdejmować odpowiedzialności z naszych bliskich; „Idź w życie, nie bój się, ja ci pomogę modlitwą i przykładem życia” (A. Augustyn); Nie przerzucać na innych swoich problemów i lęków; Praw­dziwa komunia osób – jak budować więzi rodzinne; Modlitwa wsta­wien­nicza za siebie nawzajem w rodzinie
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
o. Józef Augustyn SJ
Całkowity czas: 6 godz. 14 min

Odwołując się do osobistego doświadczenia duchowego i duszpasterskiego Józef Augustyn SJ daje szcze­re świadectwo kapłańskiej służby. W centrum życia i posługi księży stawia Eucharystię i Sakrament Pojednania; podkreśla z mocą, że kapłan może stawać się wiernym sługą Eucharystii i pojednania tylko wówczas, gdy najpierw sam, pośród codzienności życia, będzie we wszystkim szukał Boga, wyrzekając się tego, co się Jemu nie podoba.

Tematy konferencji:

1. Konferencja pierwsza 43 min
Tożsamość kapłańska wczoraj i dzisiaj; Tylko miłość może odnowić nasze kapłaństwo; „Rekolekcje więzienne” ks. Franciszka Blachnickiego; Owoce modlitwy dojrzewają powoli; Moje pragnienie Jezusa i służby Jemu w kapłaństwie
2. Konferencja druga 24 min
Miłość do Eucharystii miarą naszego kapłaństwa; Dawać wiernym świadectwo miłości do Eucharystii; Człowieczeństwo realizuje się przez ofiarę; Eucharystia kształtuje nasze życie; Łączyć Eucharystię z codziennym życiem
3. Konferencja trzecia 8 min Eucharystia rozpala miłość kapłańską; Eucharystia kruszy twarde ludzkie serca; Moc adoracji Najświętszego Sakramentu; Trwanie przed Jezusem, to trwanie przed Dobrocią
4. Konferencja czwarta 44 min
Kilka świadectw miłości do Eucharystii; „Eucharystia to złoty klucz do nieba” (A. Augustyn); Świadectwo o Eucharystii ks. Tadeusz Federowicza; „Wziął chleb, błogosławił, łamał i rozdawał” (Łk 22, 19); Wszystkie dary Boga podtrzymują i pomnażają nasze życie
5. Konferencja piąta 25 min
Przebite Serce Jezusa znakiem miłości Boga; Każdy grzech wymaga skruchy i modlitwy ekspiacyjnej; Kult Miłosierdzia Jezusowego i kult Serca Jezusowego; Codzienny akt zawierzenia Sercu Jezusa; Nabożeństwo do Serca Jezusa źródłem dobroci i miłości
6. Konferencja szósta 49 min
Akt ofiarowania siebie Najświętszemu Sercu Jezusa; Pamięć na obecność Boga leczy ludzkie rany; Jezus wziął chleb, błogosławił...; Błogosławieństwo lekarstwem na smutek i gniew; Cierpi naprawdę ten, kto buntuje się przeciwko cierpieniu; Świadectwo cierpienia ks. W. Gurgacza SJ, ks. W. Ciszka SJ
7. Konferencja siódma 14 min
Modlitwa o wolność
8. Konferencja ósma 33 min
Odnowić pragnienie codziennej modlitwy; Kto nie kocha Chrystusa, nie kocha ludzi; Miłość życia daje siłę do przezwyciężania własnych słabości; „Konflikt i ból – to osnowa życia” (Ch. Chaplin); Rozdawać możemy tylko to, co zostało połamane
9. Konferencja dziewiąta 28 min
Prośba o łaskę odkrycia Matki Jezusa w naszym życiu; Miłość ks. Blachnickiego do Niepokalanej; Naśladować Maryję w cnocie czystości i pokory; Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi św. Klareta; Niech Niepokalana strzeże naszych męskich serc
10. Konferencja dziesiąta 47 min
Żywy Chrystus pomiędzy kapłanem a penitentem; Pierwszeństwo miłości przed prawem; „Szymonie, czy miłujesz mnie więcej?” (J 21, 15); Czy jestem zadowolony ze spowiadania się i spowiadania innych?; Tajemnica Boga i człowieka w konfesjonale
11. Konferencja jedenasta 12 min
Puste serce pierwszą okazją do grzechu; Rozmowa z Jezusem Ukrzyżowanym o naszym życiu; Co chciałbym uczynić dla Chrystusa?; Bóg jest zawsze większy od naszego grzechu; „Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś” (Ps 119, 71)
12. Konferencja dwunasta 32 min Moje postanowienia rekolekcyjne; Wzbudzać czystą intencję przed każdą czynnością dnia; Codzienne szukanie Boga naczelną zasadą ludzkiego życia; Docenić cierpienie w kapłańskim życiu; Ofiarować się na trud i cierpienie z Jezusem
13. Konferencja trzynasta 14 min
Błogosławić to wskazywać drogę do Boga; Do czego nas zobowiązuje błogosławieństwo Boga; Człowiek bez Boga i bez sumienia staje się niebezpieczny; Osiem błogosławieństw w kapłańskim życiu; Życzenia na drogę: niech Pan błogosławi wasze kapłańskie życie
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
Adam Szustak OP
Akrobatyka rodzicielska to druga książka Adama Szustaka OP poświęcona budowaniu relacji w małżeństwie i rodzinie, która tym razem bierze na warsztat relację rodziców z dziećmi. Publikacja zawiera odpowiedzi na ważne, a czasem kłopotliwe pytania: co znaczy, że rodzice są wychowawcami swoich dzieci? Jak towarzyszyć młodym ludziom w rozwoju? Jak budować z nimi relacje oparte na dobrej komunikacji? Jak rozmawiać z dziećmi o seksie? Jak przeprowadzić je przez inicjację i dojrzewanie?

Autor, inspirując się Biblią oraz czerpiąc z doświadczenia rodziców i nauczycieli, poznanych podczas rekolekcji w Polsce i poza jej granicami, zbiera według niego najlepsze pomysły dotyczące wychowania. Akrobatyka rodzicielska jest zatem nie tyle podręcznikiem, ale poradnikiem, w którym o. Adam zaprasza obecnych i przyszłych rodziców do wspólnego przyjrzenia się sposobom kształtowania zdrowych i rozwijających (dla obydwu stron) relacji z dziećmi. Akrobatyka rodzicielska to książka, która prosto i konkretnie porusza najważniejsze zagadnienia związane z rodzicielstwem, a nie pomijając tego, co ważne, z perspektywy wiary, podaje mnóstwo praktycznych wskazówek, które mogą pomóc rodzicom w towarzyszeniu swoim dzieciom w odkrywaniu własnej tożsamości oraz szczęścia z niego wynikającego.
35,00 zł
35,00 zł
Okładka
o. Józef Augustyn SJ
Tematy konferencji:

1. Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Antropologia ewangeliczna
2. Uczucia, myśli, natchnienia w Ćwiczeniach Duchownych św. Ignacego Loyoli
3. Wolność i dyscyplina w myślach, uczuciach i czynach
4. Wolność i miłości w cierpieniu
5. Praca z myślami na przykładzie świadectwa Anny Augustyn w „Listach Matki”
6. Eucharystia źródłem wolności i miłości
27,00 zł
27,00 zł
Okładka
Amedeo Cencini FdCC, ks. Krzysztof Wons SDS
Tematy konferencji:

Amedeo Cencini FdCC

1. Seminarium – kontynuacja doświadczenia Dwunastu 87 min
2. Dynamika paschalna: od wychowania do formacji 73 min
3. Towarzyszenie wspólnotowe i indywidualne wychowankom 56 min
4. Kluczowe znaczenie etapu propedeutycznego 87 min
Krzysztof Wons SDS
5. Stawanie się uczniem Jezusa. Lectio divina do Łk 5, 1-11 57 min
6. Upodabnianie się do Dobrego Pasterza. Lectio divina do J 21 52 min
7. Posłanie w Duchu Świętym. Lectio divina do Dz 2-3 44 min

Całkowity czas: 7 godz. 5 min
27,00 zł
27,00 zł
Okładka %
o. Wacław Królikowski SJ
Rozeznawanie duchowe to podstawowe zadanie chrześcijanina. Poucza o tym zarówno Pismo Święte, różne dokumenty Kościoła, jak też wielu świętych i błogosławionych. Papież Franciszek w adhortacji Gaudete et exultate podkreśla, że „dzisiaj szczególnie potrzebna stała się postawa rozeznawania”.

Podjęta podczas sesji analiza reguł rozeznawania duchów św. Ignacego Loyoli jest odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka, aby dzisiejsi chrześcijanie byli „ludźmi o zmyśle nadprzyrodzoności, to znaczy obdarzonymi wyczuciem tego, co boskie, i tego, co diaboliczne w odniesieniu do wydarzeń życia ludzkiego i historii”.

Sesja jest skierowana do wszystkich, którzy pragną uczyć się sztuki rozpoznawania działania różnych duchów – dobrego i złego, aby zarówno w codziennych, jak i w życiowych decyzjach wybierać drogę Jezusa Chrystusa, drogę prawdziwego pokoju i szczęśliwego życia.

Spis utworów

Tematy konferencji:

01-03 Istota i potrzeba rozeznawania duchowego 50'00"
04-06 Działanie różnych duchów na drodze regresu i rozwoju duchowego człowieka 55'00"
07-09 Strapienie duchowe i jego przyczyny 47'00"
10-12 Strapienie duchowe i jego właściwe przeżywanie 49'00"
13-15 Pocieszenie duchowe i jego właściwe przeżywanie 48'00"
16-18 Jak dokonywać codziennych i życiowych wyborów? 55'00"

Długość nagrania: 5 godz. 04 min
24,90 zł 23,90 zł
24,90 zł 23,90 zł
Okładka
Kardynał Robert Sarah
Całkowity czas: audiobook: 6 godz. 21 min.; wywiad filmowy: 40 min.

audiobook: Dla mnie żyć to Chrystus

Rekolekcje z żywym świadkiem wiary, który wzrastał w młodym Kościele Afryki i który nosi w sobie zapał pierwotnego Kościoła. Na każdym etapie życia, także wtedy, gdy swoją wierność powołaniu mógł przypłacić ofiarą z życia, zawsze mówił Bogu „tak”. Odważny głosiciel Słowa, wezwany z malutkiej gwinejskiej wioski do Watykanu, jest dzisiaj jednym z najbliższych współpracowników papieża Franciszka. Będzie pomagał uczestnikom rekolekcji powrócić do pierwotnej miłości i ponowić swoje oddanie Chrystusowi.

Tematy konferencji:

1. Wejście w ciszę 66 min.
2. Świętość poprzez cnoty 50 min.
3. Rady ewangeliczne 57 min.
4. Miłość pasterska 63 min.
5. Pytania i odpowiedzi 84 min. Homilie:
6. Homilia (Hbr 10, 32-39; Mk 4, 26-34) 12 min.
7. Homilia (Hbr 2, 14-18; Łk 2, 22-40) 15 min.
8. Homilia (1 Kor 12, 31 – 13, 13; Łk 4, 21-30) 23 min.
9. Słowo podczas Nabożeństwa Pokutnego 11 min.
Tłumaczenie z j. włoskiego: Danuta Piekarz ***

wywiad filmowy: Słowo Kościoła musi być jasne Ponad 40-minutowy ekskluzywny wywiad, w którym poruszane są aktualne sprawy Kościoła. Z kard. Robertem Sarahem rozmawia Krzysztof Wons SDS

– Chrystus powiedział: „Ja jestem drogą”, droga jest wyraźna. Tak więc by zbawić siebie, by doprowadzić do zbawienia ludzi, nasze słowo musi być bardzo przejrzyste.
35,00 zł
35,00 zł