Powrót na poprzednią stronę

Acta synodalia. Dokumenty synodów od 50 do 381 roku

Acta synodalia. Dokumenty synodów od 50 do 381 roku

Synody i kolekcje praw, tom I

Henryk Pietras , ks. Arkadiusz Baron

Wydawnictwo WAM Kraków 2006

ISBN EAN: 8373185453 (ISBN: 83-7318-545-3)
seria: Źródła Myśli Teologicznej
format: 156×232, stron: 688, oprawa: twarda

INDEKS: WAM1391B13610

Cena: 120,00 zł

Tom zawiera zachowane akta pierwszych synodów chrześcijańskich: greckich oraz łacińskich (galijskich, afrykańskich i hiszpańskich).

Opracowane dokumenty synodalne są niezmiernie cennym źródłem historycznym i teologicznym. Przedstawiając formuły wiary i dyscyplinę kościelną pierwszych wieków, stanowią kopalnię wiedzy o różnego rodzaju zjawiskach, zwyczajach, praktykach i sporach teologicznych. Wskazują, jak w pierwszych czterech wiekach Kościół tworzył swe struktury, borykał się z prześladowaniami, uczył się żyć w nieprzyjaznym mu początkowo świecie. Na synodach tworzyły się podwaliny prawa kościelnego, które następnie wywarło wpływ na prawodawstwo soborowe, a przez nie na prawa narodów chrześcijańskiej Europy. Tom, poza polskim przekładem akt poszczególnych synodów, wprowadzeniami historycznymi i teologicznymi do tych synodów, wyjaśniającymi notami i niezbędnymi indeksami, zawiera teksty oryginalne tych akt (...). (recenzja - ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz)

Prezentowany tom otwiera serię, w której pragniemy przedstawić chronologicznie teksty synodów Kościoła od jego początków oraz kolekcje praw, które kształtowały życie chrześcijan w poszczególnych okresach jego dziejów. W zasadzie stanowi ona rozszerzenie wydanych przez nas wcześniej tekstów soborowych, oraz uzupełnia i pozwala lepiej zrozumieć rozwój prawodawstwa kościelnego i doktryny wiary w całym ówczesnym Kościele.

Podajemy tylko to, co synody rzeczywiście ustanowiły, pozostawiając na boku obfitą korespondencję biskupów lub cesarzy, czy też wtórne relacje różnych autorów, o których jedynie wspominamy. Naszym zamierzeniem było zwrócenie szczególnej uwagi na listy synodalne i posynodalne, kanony oraz formułowane wyznania wiary. Niniejszy tom obejmuje synody Kościoła powszechnego od tak zwanego "synodu apostolskiego" z roku około 50., do roku 381, czyli do synodu konstantynopolitańskiego, który został uznany następnie za drugi sobór powszechny. (...) (fragment Wprowadzenia)

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni

Henryk Pietras

ks. Arkadiusz Baron