Dokumenty

Poniżej prezentujemy wszystkie pozycje z kategorii „Dokumenty” (liczba wybranych pozycji: 192, strona 1 z 8).


Cipriano Vagaggini OSB i Reforma Liturgiczna

Cipriano Vagaggini OSB i Reforma Liturgiczna

Bartłomiej Matczak

cena: 41,20 zł — do koszyka

Konstytucja o liturgii, koncelebra, modlitwy eucharystyczne i wreszcie problematyka sakramentów i sakramentaliów – to tylko niektóre z elementów zaangażowania Cipriano... Więcej...


Statut Żywego Różańca

Statut Żywego Różańca

cena: 5,00 zł — do koszyka

Zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski Statut Stowarzyszenia „Żywy Różaniec” działającego na terenie każdej diecezji w Polsce to owoc spotkań diecezjalnych... Więcej...


Pastores gregis

Pastores gregis

cena: 8,00 zł — do koszyka

Książka z księgarni stacjonarnej lekko zakurzona Posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II o biskupie słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa... Więcej...


Kościół po soborze

Kościół po soborze

Bolesław Kominek

cena: 25,50 zł — do koszyka

Kardynał Bolesław Kominek, wybitny hierarcha Kościoła wrocławskiego i polskiego, jest autorem konferencji, notatek, zapisków zamkniętych w tomie dotyczącym odnowy posoborowej... Więcej...


+ Familiaris Consortio - adhortacja

+ Familiaris Consortio - adhortacja

cena: 9,00 zł — do koszyka

książka używana z lekkimi zagięciami okładki Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. Komentarz ks. Jana Krucina. Więcej...


Ardens felicitatis desiderium

Ardens felicitatis desiderium

cena: 6,00 zł — do koszyka

Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary na temat modlitwy o uzdrowienie. Więcej...


Centesimus annus

Centesimus annus

cena: 8,00 zł — do koszyka

Encyklika społeczna papieża Jana Pawła II ogłoszona 1 maja 1991. Wydana w 100 rocznicę opublikowania encykliki Leona XIII Rerum novarum. ... Więcej...


Dei Verbum

Dei Verbum

cena: 6,00 zł — do koszyka

Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Soboru Watykańskiego II. Wprowadzenie o. Augustyn Jankowski OSB Więcej...


Deus Caritas Est

Deus Caritas Est

cena: 10,00 zł — do koszyka

Encyklika o miłości chrześcijańskiej. Komentarz ks. J. Krucina. Więcej...


Do moich braci i sióstr

Do moich braci i sióstr

cena: 4,00 zł — do koszyka

List Ojca Świętego do ludzi w podeszłym wieku Więcej...


Gaudium et spes

Gaudium et spes

cena: 9,00 zł — do koszyka

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Soboru Watykańskiego II. Wprowadzenie ks. Józef Majka. Wydanie poprawione i uzupełnione. Więcej...


Kapłan. Pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej

Kapłan. Pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej

cena: 4,00 zł — do koszyka

Instrukcja Kongregacji do Spraw Duchowieństwa. Więcej...


List do rodzin

List do rodzin

cena: 11,00 zł — do koszyka

List do rodzin napisał Jan Paweł II z okazji Międzynarodowego Roku Rodziny (1994), ogłoszonego przez ONZ. Jest on nadal bardzo... Więcej...


Marialis cultus

Marialis cultus

cena: 7,00 zł — do koszyka

Adhortacja apostolska papieża Pawła VI o kulcie maryjnym. Obszerny komentarz o. Stanisława C. Napiórkowskiego. Więcej...


Mater et magistra

Mater et magistra

cena: 7,00 zł — do koszyka

Encyklika o współczesnych przemianach społecznych w świetle nauki chrześcijańskiej. Komentarz ks. Józef Majka. Więcej...


Misericordia Dei

Misericordia Dei

cena: 3,00 zł — do koszyka

"List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II w formie motu proprio o niektórych aspektach sprawowania sakramentu pokuty". Więcej...


Nauczanie społeczne Kościoła

Nauczanie społeczne Kościoła

cena: 4,00 zł — do koszyka

Kongregacja do spraw wychowania katolickiego. Wprowadzenie ks. Jan Krucina. Więcej...


Novo millennio ineunte

Novo millennio ineunte

cena: 5,00 zł — do koszyka

List apostolski na zakończenie Wielkiego Jubileuszu roku 2000. Więcej...


Sacramentum Caritatis

Sacramentum Caritatis

cena: 8,00 zł — do koszyka

Posynodalna adhortacja apostolska o eucharystii, źródle i szczycie życia i misji kościoła. Więcej...


Sacrosanctum concilium

Sacrosanctum concilium

cena: 6,00 zł — do koszyka

Konstytucja o Liturgii świętej Soboru Watykańskiego II. Wprowadzenie ks. St. Czerwik. Więcej...


Salvifici doloris

Salvifici doloris

cena: 7,00 zł — do koszyka

List apostolski o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia. Więcej...


Sollicitudo rei socialis

Sollicitudo rei socialis

cena: 8,00 zł — do koszyka

Encyklika Jana Pawła II opublikowana z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia encykliki Populorum Progressio. Komentarz ks. Józef Majka. Więcej...


Tertio millennio adveniente

Tertio millennio adveniente

cena: 3,50 zł — do koszyka

List apostolski w związku z przygotowaniem Jubileuszu roku 2000. Więcej...Encyklika Humanae vitae w świetle Veritatis splendor

Encyklika Humanae vitae w świetle Veritatis splendor

Chrystian Schulz

cena: 31,00 zł — do koszyka

Odpowiedzialne rodzicielstwo jako model stosowania zasad katolickiej nauki moralnej. Więcej...