Powrót na poprzednią stronę

Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 12

Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 12

Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS Tarnów 2010

ISBN EAN: 9788373328099 (ISBN: 978-83-733280-9-9)
format: 163x228, stron: 164, oprawa: miękka

INDEKS: BIB0252B25952

Cena: 14,00 zł

Kolejny zeszyt „Kręgu Biblijnego” – jak zwykle – składa się z dwóch części. W pierwszej znalazły się omówienia fragmentów ewangelii wyznaczonych na czytania liturgiczne w okresie od III niedzieli Wielkiego Postu, poprzez Zmartwychwstanie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego i uroczystość Trójcy Świętej, do XIII niedzieli zwykłej. Na część drugą złożyły się artykuły dotyczące starożytnych miast w Azji Mniejszej (Perge, Antiochia Pizydyjska, Ikonium, Listra, Derbe, Attalia), Pierwszej i Drugiej Księgi Samuela oraz dalszych losów św. Pawła