Powrót na poprzednią stronę

Krąg biblijny. Zeszyt spotkań nr 14 (CD gratis)

Krąg biblijny. Zeszyt spotkań nr 14 (CD gratis)

Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte

ks. Piotr Łabuda

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS Tarnów 2010

ISBN EAN: 9788373328976 (ISBN: 978-83-733289-7-6)
format: 145x210, stron: 174, oprawa: miękka

INDEKS: BIB0295B28241

Cena: 14,00 zł

Poprzez słowo objawione i sakramenty Kościół prowadzi człowieka do zbawienia. Zeszyt 14 „Kręgu Biblijnego” im właśnie został poświęcony. Kolejne jednostki „Spotkań z Biblią” koncentrują się jak zwykle wokół wyznaczonych na niedziele czytań (a dokładniej – ewangelii), ale tym razem mają one swój specyficzny profil, podejmują bowiem jednocześnie temat tych dwóch rzeczywistości zbawczych. Takie podejście wydaje się być naturalne, wszak między sakramentem a Ewangelią istnieje ścisła więź. Jest on następstwem dwustronnego aktu wiary: przepowiadającego słowo i przyjmującego je.
Część „Poznając Biblię” – tradycyjnie – składa z artykułów o charakterze bardziej ogólnym: ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel zajął się Pierwszą i Drugą Księgą Kronik, wydobywając ich zasadnicze orędzie teologiczne. Scharakteryzował też służbę kapłańską w świątyni jerozolimskiej. Miasta Macedonii (Tesalonika, Berea) i Grecji (Ateny) stały się tematem omówienia archeologiczno-historycznego dr hab. Krzysztofa Mielcarka. Natomiast ks. dr Piotr Łabuda opisał kolejny etap dziejów św. Pawła, a dokładniej – jego trzecią wyprawę misyjną.
Do zeszytu dołączona jest płyta ze zdjęciami z Ziemi Świętej (głównie z miejsc położonych wokół Jeziora Galilejskiego)

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

ks. Piotr Łabuda