Powrót na poprzednią stronę

Jak rozeznać i wypełnić wolę Bożą? Droga z Janem Chrzcicielem (CD-audiobook)

Jak rozeznać i wypełnić wolę Bożą? Droga z Janem Chrzcicielem (CD-audiobook)

ks. Piotr Szyrszeń SDS

Studio Katolik Kraków

INDEKS: KAT0048A31188

Cena: 27,00 zł

Zapamiętano Jana jako „chrzciciela”, jako człowieka, który radykalnie wypełniał życiowe powołanie. Na pustyni uczył się słuchania Boga. Potrafił rozpoznać Mesjasza w „zwykłym” Człowieku. Wpatrzony w „Tego, który ma przyjść” i pragnący wzrastania tych, którzy do niego przychodzili. Wierny Bogu i człowiekowi aż po męczeństwo. Podążając drogą proroka znad Jordanu, szukamy odpowiedzi na pytania: Jak rozeznać i wypełniać wolę Bożą w codzienności? Jak pomagać w tym własnym dzieciom, wychowankom i penitentom? Jak pozostać wiernym Prawdzie w świecie przenikniętym relatywizmem moralnym?

Tematy konferencji:
1. Sprawiedliwi wobec Boga. Mój obraz Boga
2. Co mamy czynić? Moja codzienność
3. Czego szukacie? Moje pragnienia i decyzje
4. Pozwól teraz. Moje opory i słuchanie Słowa
5. Wszyscy idą do Niego. Towarzyszenie w dojrzewaniu
6. We własnej krwi ochrzczony. Wierność do końca

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

ks. Piotr Szyrszeń SDS