Powrót na poprzednią stronę

Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 24

Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 24

Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte.

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS Tarnów 2014

ISBN: 978-83-7793-199-8
ks. Piotr Łabuda (redaktor)
format: 163x228, stron: 208, oprawa: miękka

INDEKS: BIB0496B38127

Cena: 16,00 złdodaję do koszyka

KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 24.
Marzec - czerwiec 2014

Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte.
Dodatkowo film DVD

SPIS TREŚCI

Powołani, aby dawać…
– Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk

SPOTKANIA Z BIBLIĄ

Ks. dr hab. Michał Bednarz
1. „Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie” (Mt 6,24-34) Zaufać bezgranicznie Bogu
2. „Kuszony przez diabła” (Mt 4,1-11) Jezus uczy, jak odrzucać pokusy
3. „To jest mój Syn umiłowany” (Mt 17,1-9) Bóg powołuje, a człowiek odpowiada na Jego wezwanie
4. „Woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu” (J 4,5-42)
Dzięki sakramentom otrzymujemy wodę życia
5. „Wierzę, Panie” (J 9,1-41) Wiara rozświetla ciemności świata

Dr Marcin Majewski
6. „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem” (J 11,1-45)
Łazarz jest w każdym z nas
7. „Pan Bóg Mnie wspomaga” (Iz 50,4-7) Bóg i człowiek wobec cierpienia
8. „Ujrzał i uwierzył” (J 20,1-9) Moja wiara w zmartwychwstanie Jezusa
9. „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20,19-32) Droga Tomasza do wiary w zmartwychwstanie

Ks. dr Marek Dzik
10. „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” (Łk 24,13-35)
Umieć spojrzeć na wydarzenia przez pryzmat Pisma Świętego
11. „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec” (J 10,1-10) Kościół jako owczarnia
12. „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14,1-12) Jezus Chrystus jako pełnia objawienia Bożego
13. „Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego” (J 14,15-21)
Dekalog a dwa przykazania miłości

Ks. dr Tomasz Siemieniec
14. „Idźcie i nauczajcie… Oto Ja jestem z wami” (Mt 28,16-20) Obecność Jezusa źródłem ewangelizacyjnego dynamizmu Kościoła
15. „Weźmijcie Ducha Świętego…” (J 20,19-23)
Dar Ducha dany Kościołowi
16. „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3,16-18) Trójjedyny Bóg jest miłością i nas zaprasza do miłości
17. „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało” (Mt 10,26-33)
Obecność Pana daje moc do odważnego dawania świadectwa
18. „Na tej Skale zbuduję Kościół mój” (Mt 16,13-19)
Bóg – tak, Kościół – tak

POZNAWAĆ BIBLIĘ

I. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek
Historia zbawienia
Wprowadzenie ogólne do zagadnienia zbawienia, część I/6

II. Stary Testament – ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Stanisław Wróbel Księga Koheleta – nazwa, treść i orędzie teologiczne
Prawdziwe szczęście człowieka
III. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda
Listy św. Pawła Apostoła, cz. VIII
List do Rzymian

 

Kategorie

Książki / Pismo Święte / Opracowania (komentarze)

Książki / Teologia / Biblistyka

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

** Ze Słowem w drogę. Rok C cz.1
Aby się przekonał o słuszności nauk
Apokalipsa św. Jana. Objawienie Jezusa Chrystusa
Archeologia Piątej Ewangelii
Bliżej słowa. Nabożeństwa Słowa Bożego
Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego
Bóg Ojciec
Bóg Stwórca
Duch Święty
Duch Święty - Scripturae Lumen
Dziewięć spotkań ze św. Pawłem
Eucharystia - Boski Wędrowiec
Ewangelie. Od głoszenia do spisania
Głosił Słowo Boże (Hbr 13,7)
Jezus Chrystus. Świadectwa
Jezus Chrystus. Zapowiedzi i spełnienie
Kościół Chrystusa
Kościół. Biblijne obrazy Kościoła
Kościół. Narodziny Kościoła i rozwój eklezjologii chrześcijańskiej
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 19
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 20
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 21
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 23
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 25
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 26
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 27
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 28
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 29
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 30
Krąg Biblijny. Zeszyt spotkań (16) + CD
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 12
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 13
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 17
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 18
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 3
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 32
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 33
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 35 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 36 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 37 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 38 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 39 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 40 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 41 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 42
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 44
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 45 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 47 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 48
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 49
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 9
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań nr 11
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań nr 14 (CD gratis)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań nr 4
Kto ma uszy, niechaj słucha. Zasłuchani w przypowieści z Ewangelii św. Mateusza
Listy apostoła Pawła. Wprowadzenie i omówienie. Część II
Maryja - orantka doskonała
Miłosierny i sprawiedliwy. W kręgu miłosierdzia Bożego
Modlitwa w przekazie biblijnym
Od przyjścia do odejścia Pana. Lectio Divina
Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj?
Po drogach Ziemi Świętej - przewodnik
Poznając Biblię cz. 1
Poznając Biblię cz. 3
Poznając Biblię cz. 4
Poznając Biblię cz. 5
Poznając Biblię cz. 6. Bohaterowie Biblii
Poznając Biblię cz. 7. Bohaterowie Biblii
Poznając Biblię cz. 8. Trudne karty Biblii (1)
Poznając Biblię cz. 8. Trudne karty Biblii (2)
Poznając Biblię cz. 8. Trudne karty Biblii (3)
Poznając Biblię cz. 8. Trudne karty Biblii (4)
Poznając Biblię cz. 8. Trudne karty Biblii (5)
Prawda was wyzwoli
Przewodnik po drogach Ziemi Świętej
Qumran - osada, wspólnota i pisma znad Morza Martwego
Sakramenty Kościoła. Sakramenty uzdrowienia. Sakramenty w służbie komunii
Sakramenty Kościoła. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego
Śladami św. Pawła
Śmierć i życie po śmierci wg Ewangelii św. Łukasza
Święty Paweł Trzynasty Apostoł
W ojczyźnie Jezusa. Mały przewodnik po Ziemi Świętej
Wierzę
Wierzę w Jednego Boga
Wtajemniczenie chrześcijańskie - Scripturae Lumen
Wydalenie z instytutu zakonnego w świetle aktualnie obowiązującego kanonicznego prawa karnego
Zostań z nami Panie. Lectio Divina
Życie wieczne - Scripturae Lumen