Powrót na poprzednią stronę

Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 25

Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 25

Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte.

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS Tarnów 2014

ISBN: 978-83-7793-244-5
ks. Piotr Łabuda (redaktor)
format: 163x228, stron: 192, oprawa: miękka

INDEKS: BIB0529B39516

Cena: 16,00 złdodaję do koszyka

KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 25.
Wrzesień - grudzień 2014

Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte.

Spis treści
Biblio, Ojczyzno moja…
– Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk

SPOTKANIA Z BIBLIĄ

Ks. dr Marek Dzik
1. „Gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,15-20)
Będąc Kościołem – słuchaj Kościoła
2. „Bóg posłał Syna, by świat zbawić” (J 3,13-17)
Krzyż znakiem nadziei
3. „Chcę też i ostatniemu dać tak samo jak tobie” (Mt 20,1-16)
Praca na niwie Pańskiej
4. „Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego…” (Mt 21,28-32)
Świadectwo i antyświadectwo

Ks. dr hab. Michał Bednarz
5. „Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce” (Mt 21,33-43)
Konsekwencje wynikające z przynależności do Ludu Bożego
6. „Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych” (Mt 22,1-14)
Nie wolno zlekceważyć Bożego wezwania 7. „Oddajcie Bogu to, co należy do Boga” (Mt 22,15-21)
Kościół a państwo
8. „Będziesz miłował” (Mt 22,34-40) Jezusowe przykazanie miłości bliźniego

Ks. dr Robert Głuchowski
9. „Jezus umarł i zmartwychwstał, abyśmy mieli życie wieczne” (Łk 23,44 – 24,6) Lek na śmierć
10. „Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny” (Mt 25,1-13)
Być gotowym na spotkanie z Panem
11. „Kto ma, temu będzie dodane” (Mt 25,14-30)
Ryzyko wiary
12. „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,31-46)
Miłować każdego, widząc w nim Jezusa Chrystusa

Ks. dr Tomasz Siemieniec
13. „Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie” (Mk 13,33-37) Chrześcijańskie czuwanie to nie bezczynność
14. „Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił… Przyszedł Jezus i głosił…” (Mk 1,1-8)
Radość Ewangelii
15. „Pojawił się Jan… Przyszedł on na świadectwo” (J 1,6-8.19-28)
Żyć w prawdzie
16. „Oto Ja służebnica Pańska” (Łk 1,26-38)
Służba zasłuchanych w słowo Pana
17. „Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa” (Łk 2,22-40)
Nasze rodziny mają być święte

POZNAWAĆ BIBLIĘ

I. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL Historia zbawienia
Wprowadzenie ogólne do zagadnienia zbawienia, część I/7

II. Stary Testament – ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel
Pieśń nad Pieśniami – nazwa, treść i orędzie teologiczne
Biblijna miłość – w ujęciu encykliki Benedykta XVI
Deus Caritas est

III. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda
Listy św. Pawła Apostoła, cz. IX
List do Kolosan

Spis perykop biblijnych opracowanych w zeszytach KB 1-25

 

Kategorie

Książki / Pismo Święte / Opracowania (komentarze)

Książki / Teologia / Biblistyka

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

** Ze Słowem w drogę. Rok C cz.1
Aby się przekonał o słuszności nauk
Apokalipsa św. Jana. Objawienie Jezusa Chrystusa
Archeologia Piątej Ewangelii
Bliżej słowa. Nabożeństwa Słowa Bożego
Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego
Bóg Ojciec
Bóg Stwórca
Duch Święty
Duch Święty - Scripturae Lumen
Dziewięć spotkań ze św. Pawłem
Eucharystia - Boski Wędrowiec
Ewangelie. Od głoszenia do spisania
Głosił Słowo Boże (Hbr 13,7)
Jezus Chrystus. Świadectwa
Jezus Chrystus. Zapowiedzi i spełnienie
Kościół Chrystusa
Kościół. Biblijne obrazy Kościoła
Kościół. Narodziny Kościoła i rozwój eklezjologii chrześcijańskiej
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 19
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 20
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 21
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 23
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 24
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 26
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 27
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 28
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 29
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 30
Krąg Biblijny. Zeszyt spotkań (16) + CD
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 12
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 13
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 17
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 18
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 3
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 32
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 33
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 35 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 36 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 37 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 38 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 39 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 40 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 41 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 42
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 44
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 45 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 47 (z płytą CD)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 48
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 49
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 9
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań nr 11
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań nr 14 (CD gratis)
Krąg biblijny. Zeszyt spotkań nr 4
Kto ma uszy, niechaj słucha. Zasłuchani w przypowieści z Ewangelii św. Mateusza
Listy apostoła Pawła. Wprowadzenie i omówienie. Część II
Maryja - orantka doskonała
Miłosierny i sprawiedliwy. W kręgu miłosierdzia Bożego
Modlitwa w przekazie biblijnym
Od przyjścia do odejścia Pana. Lectio Divina
Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj?
Po drogach Ziemi Świętej - przewodnik
Poznając Biblię cz. 1
Poznając Biblię cz. 3
Poznając Biblię cz. 4
Poznając Biblię cz. 5
Poznając Biblię cz. 6. Bohaterowie Biblii
Poznając Biblię cz. 7. Bohaterowie Biblii
Poznając Biblię cz. 8. Trudne karty Biblii (1)
Poznając Biblię cz. 8. Trudne karty Biblii (2)
Poznając Biblię cz. 8. Trudne karty Biblii (3)
Poznając Biblię cz. 8. Trudne karty Biblii (4)
Poznając Biblię cz. 8. Trudne karty Biblii (5)
Prawda was wyzwoli
Przewodnik po drogach Ziemi Świętej
Qumran - osada, wspólnota i pisma znad Morza Martwego
Sakramenty Kościoła. Sakramenty uzdrowienia. Sakramenty w służbie komunii
Sakramenty Kościoła. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego
Śladami św. Pawła
Śmierć i życie po śmierci wg Ewangelii św. Łukasza
Święty Paweł Trzynasty Apostoł
W ojczyźnie Jezusa. Mały przewodnik po Ziemi Świętej
Wierzę
Wierzę w Jednego Boga
Wtajemniczenie chrześcijańskie - Scripturae Lumen
Wydalenie z instytutu zakonnego w świetle aktualnie obowiązującego kanonicznego prawa karnego
Zostań z nami Panie. Lectio Divina
Życie wieczne - Scripturae Lumen