Powrót na poprzednią stronę

Drugi List do Koryntian.Nowy Komentarz Biblijny. Tom VIII

Drugi List do Koryntian.Nowy Komentarz Biblijny. Tom VIII

ks. Antoni Paciorek

Edycja Świętego Pawła Częstochowa

format: 144x102, oprawa: miękka

INDEKS: PAW2032B40655

Cena: 79,95 zł

„Komentarz ks. prof. Antoniego Paciorka do Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian jest bardzo wnikliwy i rzeczowy. Autor dokonuje w nim wielostronnej analizy nie tylko poszczególnych zwrotów, ale i całych zdań, aby ukazać niekiedy bardzo złożoną treść wypowiedzi św. Pawła. Nawiązuje do elementów kultury starożytnej oraz do literatury starotestamentowej i apokryficznej, które można odnaleźć w różnych fragmentach listu. Autor komentarza odnosi się do tekstu Pawłowego z kompetencją doświadczonego egzegety i teologa. Jednocześnie pisze językiem bardzo komunikatywnym i przejrzystym, dzięki czemu jego komentarz mogą czytać także osoby, które nie mają wykształcenia teologicznego.”

ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz SAC

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni

ks. Antoni Paciorek

Nowy Komentarz Biblijny