Powrót na poprzednią stronę

Obmyci krwią Sprawiedliwego. Lectio divina do Męki Pańskiej wg św. Mateusza (CD-audiobook)

Obmyci krwią Sprawiedliwego. Lectio divina do Męki Pańskiej wg św. Mateusza (CD-audiobook)

ks. Piotr Szyrszeń SDS

Studio Katolik Kraków

ISBN EAN: 9788364622243 (ISBN: 978-83-64622-24-3)

INDEKS: KAT0139A41022

Cena: 27,00 zł

Całkowity czas: 5 godz. 37 min.

Męka Chrystusa pokazuje sprawiedliwość „na miarę Boga”, głęboko inną od sprawiedliwości ludzkiej. Objawia „nadmiar” sprawiedliwości, bo grzechy ludzi zostają „wyrównane” ofiarą Boga-Człowieka. Bóg „czyni nas wewnętrznie sprawiedliwymi mocą swojego miło­sierdzia” (KKK 1992). Krew Sprawiedliwego, którą grzesząc przelewamy, obmywa „nas i dzieci nasze”, usprawiedliwia nas, jeśli tylko na to pozwolimy. Modląc się Męką Pańską wg św. Mateusza chcemy otworzyć się na tę „większą” sprawiedliwość.

Tematy konferencji:

1. „Tam... umarł Mojżesz, sługa Pański” (Pwt 34, 5). Nowy Mojżesz objawi sprawiedliwość Bożą 49 min.
2. „Wydany... Powstał z martwych” (Mt 26, 2; 27, 64). Dla nas i dla naszego zbawienia! 55 min.
3. „Krew Przymierza za wielu wylana” (Mt 26, 28). Oddał życie za wielu, to jest za wszystkich 57 min.
4. „Przyjacielu, po coś przyszedł?” (Mt 26, 50). Dramat nieodwzajemnionej przyjaźni 61 min.
5. „Krew Jego na nas i na dzieci nasze” (Mt 27, 25). Nie woła o pomstę i karę; jest pojednaniem 61 min.
6. „...i skały zaczęły pękać” (Mt 27, 51). U stóp Krzyża uwierzyć w miłosierdzie 54 min.

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

ks. Piotr Szyrszeń SDS