Powrót na poprzednią stronę

Krąg biblijny.  Zeszyt spotkań 29

Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 29

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS Tarnów 2015

format: 163x228, oprawa: miękka

INDEKS: BIB0625B43261

Cena: 17,00 zł

Zeszyt 29 „Kręgu Biblijnego” składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza część koncentruje się na omówieniu czytań niedziel okresu Bożego Narodzenia, okresu zwykłego, Wielkiego Postu i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Poszczególne ewangelie zostały ukazane przez biblistów w perspektywie trwającego Roku Miłosierdzia. Stąd też w zaproponowanych przez nich aktualizacjach znalazły się odniesienia do papieskiej bulli Misericordiae vultus, zapowiadającej ten nadzwyczajny jubileusz. Druga część „Kręgu” proponuje pokaźną porcję wiedzy z zakresu historii zbawienia, a konkretnie – upadku pierwszych rodziców, komentarz do Księgę Jeremiasza, ze szczególnym uwzględnieniem problemu powołania proroka, a także egzegezę Pierwszego Listu do Tymoteusza. Część trzecia poświęcona jest biblijnym źródłom posoborowej reformy liturgii.

Mamy nadzieję, że cenną pomocą w przeżywaniu tajemnicy Roku Miłosierdzia okaże się nagranie Ewangelii św. Łukasza, do słuchania której w sposób szczególny w tym roku zapraszamy (znajduje się ono na płycie CD dołączonego do niniejszego zeszytu).