Powrót na poprzednią stronę

Krąg biblijny.  Zeszyt spotkań 30

Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 30

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS Tarnów 2016

format: 163x228, oprawa: miękka

INDEKS: BIB0641B43835

Cena: 16,00 zł

Trzydziesty zeszyt „Kręgu Biblijnego” składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza część zawiera omówienia trzynastu kolejnych ewangelii niedzielnych, zmierzające do wydobycia ich zasadniczego przesłania, wraz z aktualizacjami nawiązującymi do problemów, jakimi żyje współczesny Kościół. Kończą się one wykazem literatury pozwalającej na dalsze, już samodzielne, zgłębianie tajemnic słowa Bożego. Pierwsza część tym razem obejmuje cały okres wielkanocny, rozpoczynający się Niedzielą Miłosierdzia, i kilka niedziel okresu zwykłego, do 13. niedzieli zwykłej włącznie. Druga cześć kreśli biblijną historię zbawienia, koncentrując się na postaci Abrahama, ukazuje kolejną księgę Starego Testamentu – Księgę Lamentacji wraz z jej orędziem teologicznym, kontynuuje omawianie pism Pawłowych, sięgając tym razem do Drugiego Listu do Tymoteusza. Część trzecia ma charakter liturgiczny – skupia się na biblijnych źródłach symboliki Eucharystii. Do zeszytu dołączona jest płyta CD, z drugą częścią nagrania Ewangelii św. Łukasza (Łk 11,36 - 24,53), nazywanej też Ewangelią Miłosierdzia.