Powrót na poprzednią stronę

Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 32

Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 32

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS Tarnów 2016

oprawa: miękka

INDEKS: BIB0681B45548

Cena: 17,00 zł

Zadaniem, które stawiają sobie zarówno moderatorzy Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, jak i autorzy „Kręgu Biblijnego”, jest przybliżenie niedzielnych czytań. Niniejszy zeszyt koncentruje się na czytaniach Bożego Narodzenia, okresu zwykłego oraz Wielkiego Postu. Każde opracowanie – przygotowane zgodnie z metodą przyjętą w kręgach biblijnych – zawiera omówienie ewangelii, zestaw pytań pogłębiających jej rozumienie, aktualizację słowa Bożego poprzez odniesienie go do współczesnych realiów życiowych, kilka myśli wartych zapamiętania, które mogą nam towarzyszyć przez kolejny tydzień, a na końcu – propozycję dalszej lektury.

Druga część „Kręgu Biblijnego” tradycyjnie dotyczy bardziej ogólnej problematyki biblijnej. Tym razem mamy okazję poznać bliżej kolejne etapy historii zbawienia – wydarzenie wyjścia i przymierza narodu wybranego z Bogiem. Tutaj też zostają omówione Księga Ezechiela oraz List do Hebrajczyków. Część trzecia służy pełniejszemu zrozumieniu liturgii słowa Bożego we Mszy św. Praktyczną pomocą w obcowaniu ze słowem Bożym ma być dołączona do tego zeszytu „Kręgu Biblijnego” płyta CD, na której znajdziemy medytacje w duchu lectio divina.