Powrót na poprzednią stronę

Mystagogia Benedicti. Komplet 7 tomów

Mystagogia Benedicti. Komplet 7 tomów

Wprowadzenie w tajemnice roku liturgicznego

Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger

Fundacja Ordo et Pax Biskupów

ks. Andrzej Demitrów (redaktor)
format: 150x215, oprawa: twarda

INDEKS: FOA0007B51120

Promocja: 255,00 zł 229,00 złdodaję do koszyka

Tom I. Mystagogia Benedicti. Adwent
"Mystagogia Benedicti. Wprowadzenie w tajemnice roku liturgicznego" - zawiera publiczne wystąpienia papieża Benedykta XVI, poprzez które wprowadzał on swoich słuchaczy w tajemnice przeżywanego aktualnie okresu roku liturgicznego.
Te małe formy są częstokroć mini-traktatami teologicznymi, które łączą w sobie głębię duchowości papieża z prostą formą przekazu, którą stosował on w wystąpieniach kierowanych do szerokiego grona wiernych. Wierzymy, że ta książka i jej następne części będą nie tylko pomocą dla kapłanów w ich codziennym głoszeniu Słowa, ale że znajdą one również odbiorców wśród osób konsekrowanych i świeckich, którzy poszukują duchowych impulsów dla życia tajemnicą Kościoła w codzienności.
Tom rozpoczynający serię obejmuje teksty dotyczące okresu Adwentu. W pierwszej części adwentowego tomu zamieściliśmy rozważania papieskie wygłoszone przed południową modlitwą Anioł Pański w kolejne niedziele Adwentu i w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przez wszystkie lata pontyfikatu. W drugiej części zebraliśmy homilie, które Benedykt XVI wygłosił podczas celebracji nieszporów adwentowych i podczas spotkań ze środowiskami uniwersyteckimi Rzymu. W części trzeciej tego tomu zamieściliśmy katechezy z audiencji generalnych, które były poświęcone bezpośredniemu przygotowaniu do Świąt Bożego Narodzenia. Choć ich charakter jest już wyraźnie świąteczny, to jednak decydujący kontekst pozostaje wciąż adwentowy, zwłaszcza w głębokich nawiązaniach do tekstów liturgicznych ostatnich dni Adwentu.

Tom II. Mystagogia Benedicti. Wielki Tydzień
Prezentując w obecnym tomie Mystagogii Benedicti teksty papieskie dotyczące Wielkiego Tygodnia, pragniemy zwrócić uwagę na kilka cech charakterystycznych w tym zbiorze.
Po pierwsze, pierwotny zamysł mistagogicznej serii opiera się na rozważaniach wygłoszonych przez papieża Benedykta XVI podczas coniedzielnej modlitwy Anioł Pański. W przypadku Wielkiego Tygodnia jedynie rozważania Niedzieli Palmowej wpisują się w ten zamysł, z dodaniem koniecznego wyjaśnienia.
Przez osiem lat pontyfikatu ojciec święty przewodniczył w tym dniu uroczystej Eucharystii, poprzedzonej procesją z palmami, ze szczególnie licznym udziałem młodzieży.
Wygłaszał też okolicznościową homilię, która zawsze koncentrowała się na wyjaśnianiu Słowa Bożego w połączeniu z liturgią i życiem ludzi wierzących. Modlitwa Anioł Pański następowała bezpośrednio po celebracji, a w miejscu zwyczajnego rozważania papież kierował krótkie słowa pozdrowienia do poszczególnych grup pielgrzymów, uczestniczących w liturgii. Przytaczamy je w niniejszym zbiorze, koncentrując jednak uwagę czytelników na homiliach tych dni, które stanowią prawdziwe perły papieskiego nauczania.
Po drugie, w specyficzny klimat Hebdomada Sancta (Wielkiego Tygodnia), dobrze wpisują się homilie Benedykta XVI, które wygłosił w Wielki Poniedziałek, w związku z kolejnymi rocznicami odejścia do domu Ojca św. Jana Pawła II. Umieszczamy je w tym zbiorze ze względu na głębię rozważanych papieża w tym dniu tekstów Liturgii Słowa.
Trzecim ważnym elementem papieskiego nauczania w tych świętych dniach jest audiencja ogólna w Wielką Środę. Od strony treści katechezy Benedykta XVI są przebogatą syntezą teologiczną Świętego Triduum i wprowadzeniem w Misterium Paschalne.
Na szczególną uwagę zasługuje Wielki Czwartek, kiedy papież dwukrotnie sprawuje Eucharystię: przed południem Mszę świętą Krzyżma, z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich, i wieczorem Mszę świętą Wieczerzy Pańskiej. Homilie wygłoszone podczas tych celebracji stanowią bezcenny wkład w rozumienie sakramentu kapłaństwa i Eucharystii.
W Wielki Piątek tradycyjnie papież nie głosił homilii podczas Liturgii Męki Pańskiej ale, zgodnie ze zwyczajem praktykowanym od czasów św. Pawła VI, przewodniczył wieczornej celebracji Drogi Krzyżowej w Koloseum, którą wieńczył krótką medytacją pasyjną. Przytaczając teksty papieskie z lat pontyfikatu Benedykta XVI, zdecydowaliśmy się na poprzedzenie ich słynnym już rozważaniem Drogi Krzyżowej z 25. marca 2005 r., które przygotował on będąc jeszcze kardynałem, na wyraźną prośbę św. Jana Pawła II, w ostatnich tygodniach jego życia. Szczególnym dopełnieniem rozważań wielkopiątkowych jest w naszym zbiorze wywiad z papieżem Benedyktem XVI, transmitowany przez pierwszy kanał włoskiej telewizji w programie Na Jego obraz.
Pytania na temat Jezusa, prowadzonym przez Rosarię Carella.
Wielka Sobota pozostaje dniem wielkiej ciszy, w której papież nie wygłosił żadnego rozważania ani homilii.
Publikujemy jednak w tym miejscu medytację, która – chociaż wygłoszona przy innej okazji, podczas nawiedzin i modlitwy przed Całunem Turyńskim (2 maja 2010) – stanowi zwieńczenie Wielkiego Tygodnia i ukazuje najgłębszy sens tajemnicy Wielkiej Soboty.

Tom III. Mystagogia Benedicti. Boże Narodzenie
Kolejny, trzeci już tom Mystagogia Benedicti, jest poświęcony tajemnicom Bożego Narodzenia. Okres krótki, ale jakże intensywny i obfity w mystagogiczne misteria: od Wigilii po Nowy Rok, czyli Uroczystość Theotokos. Pierwsze słowa tej książki zostały zaczerpnięte z Psalmu 2 i brzmią: „Pan powiedział do mnie, Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem”. I potem, w kolejnych homiliach, orędziach, rozważaniach i katechezach pojawiają się typowe tematy bożonarodzeniowe: radość, pokój, wielkość człowieczeństwa, cud dziecka, wartość rodziny, nadzieja, solidarność, męczeństwo Szczepana, wiara Maryi. Typowe, ale – jak to u Benedykta XVI zawsze – oryginalnie ujęte, odkrywcze teologicznie, przejmujące egzystencjalnie. To wszystko czytelnik wyczyta w kilkudziesięciu tekstach tej wspaniałej książki.

Tom IV. Mystagogia Benedicti. Wielki Post
Kolejny tom papieskich rozważań w Roku Liturgicznym zawiera teksty napisane i wygłoszone przez Benedykta XVI w związku z okresem Wielkiego Postu. To bardzo ważny czas w życiu całego Kościoła i każdego chrześcijanina, w którym wspólnotowo podjęta pokuta staje się drogą nawrócenia i wewnętrznej odnowy. Stąd też wypowiedzi papieskie są tak liczne i tematycznie ukierunkowane przez stosunkowo krótki, ale bardzo intensywny czas pokutnej „czterdziestnicy”.
Tę szczególną rolę Wielkiego Postu Benedykt XVI podkreślał przede wszystkim poprzez doroczne orędzie, publikowane kilka miesięcy wcześniej, którego tematyka służyła umocnieniu całego Kościoła w pokutnych wysiłkach na drodze nawrócenia. W ciągu całego swego pontyfikatu papież podjął w tych orędziach istotne kwestie życia według Ewangelii, z mocnym osadzeniem zasadniczego przesłania w realiach aktualnych problemów Kościoła i świata. W niniejszej publikacji tekstów Benedykta XVI umieszczamy je w pierwszej części, według ich porządku chronologicznego, jako swoiste wprowadzenie w teologię wielkanocnej pokuty.

Tom V. Mystagogia Benedicti.Objawienie Pańskie
"Poruszające homilie, rozważania przed niedzielną modlitwą Anioł Pański, katechezy oraz przemówienia do wiernych i osób konsekrowanych wyrastają z dojrzałej i mądrej wiary Benedykta XVI. W jej centrum zawsze znajduje się Jezus Chrystus. Nawiązując do realiów i uwarunkowań tego świata, naznaczonych tajemnicą wcielenia Syna Bożego, ma ukierunkowanie eschatologiczne, czyli kieruje pragnienia i nadzieje wierzących ku wieczności." Fragment wstępu księdza profesora Waldemara Chrostowskiego.

Tom VI. Mystagogia Benedicti. Uroczystości, święta i wspomnienia NMP
Benedykt XVI nigdy nie napisał jednego systematyczego traktatu o Najświętszej Maryi Pannie. Mamy nadzieję, że niniejszy tom w jakimś stopniu uzupełnieni ten brak, ponieważ, podobnie jak w przypadku poprzednich tomów, staraliśmy się ująć również i w tym całość publicznego nauczania papieża seniora, a nie tylko wybór tekstów. Niniejszy tom w połączeniu z tomem adwentowym i bożonarodzeniowym Mystagogii..., w których znajdują się teksty wygłoszone odpowiednio w związku z Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP, teksty adwentowe o charakterze maryjnym oraz te, związane z Uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, ma ambicję oddania całości myśli maryjnej Benedykta XVI. Jak zwykle w przypadku papieża Benedykta głębia spotyka się z syntezą i, czego nigdy dosyć powtarzać, z prostotą i jasnością przekazu. Znów więc należy się dementi: Ratzinger, szczególnie jako papież dzieli się swoją potężną wiedzą i niewątpliwie również swoją wiarą, w prosty sposób. Owszem, czytanie Benedykta wymaga skupienia, ale w przypadku medytacji jest to podstawa, punkt wyjścia do lektury i rozważania tajemnic Bożych.

Życzymy dobrego spotkania z Najświętsza Maryją Panną, do której znów jako Mistagog doprowadza nas papież Benedykt XVI.

TomVII. Mystagogia Benedicti. Niedziela Zmartwychwstania i Oktawa Wielkanocy
Tym razem papież Benedykt XVI wprowadza nas w najważniejsze misteria - w Świętą i Wielką Noc Zmartwychwstania Pańskiego wraz z jej Oktawę i Niedzielą Miłosierdzia.

 

Kategorie

Książki / Kościół Katolicki / Boże Narodzenie

Książki / Kościół Katolicki / Adwent

Książki / Kościół Katolicki / Wielki Post

Książki / Kościół Katolicki / Benedykt XVI

Książki / Teologia / Teologia

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni

Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger

Bóg Chrystusa. Medytacje trynitarne
Bóg wiary i Bóg filozofów. Tom III cz. 1. Opera omnia
Bóg wiary i Bóg filozofów. Tom III cz. 2. Opera omnia
Caritas in veritate
Deus Caritas Est
Droga krzyżowa z Koloseum
Duch liturgii
Duch Święty. Tchnienie życia Kościoła
Encyklika SPE SALVI O nadziei chrześcijańskiej
Encyklika SPE SALVI. O nadziei chrześcijańskiej
Encykliki i adhortacje Benedykta XVI
Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości. Tom 12. Opera omnia
Głód Boga. Kazania z Pentling
Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo
Jezus z Nazaretu. Komplet 3 tomów
Jezus z Nazaretu. Od Chrztu w Jordanie do Przemienienia
Jezus z Nazaretu. Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania
Jezus z Nazaretu. Tom 6 cz. 1. Opera omnia
Jezus z Nazaretu. Tom 6 cz. 2. Opera omnia
Kazania. Tom 14 cz. 1. Opera omnia
Kazania. Tom 14 cz. 1-3 (komplet). Opera omnia
Kazania. Tom 14 cz. 2. Opera omnia
Kazania. Tom 14 cz. 3. Opera omnia
Kościół - znak wśród narodów . Tom 8 cz. 2. Opera omnia
Kościół - znak wśród narodów. Tom 8 cz. 1. Opera omnia
Kwiatki Benedykta XVI
List apostolski Benedykta XVI Porta fidei
List o przyczynach kryzysu w Kościele
Lud i Dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele. Tom 1. Opera omnia
Matka Boga. Maryja w wierze Kościoła
Moja wiara
Mystagogia Benedicti. Adwent
Mystagogia Benedicti. Boże Narodzenie
Mystagogia Benedicti. Niedziela Zmartwychwstania i Oktawa Wielkanocy
Mystagogia Benedicti. Objawienie Pańskie
Mystagogia Benedicti. Uroczystości, święta i wspomnienia NMP
Mystagogia Benedicti. Wielki Post
Mystagogia Benedicti. Wielki Tydzień
Nie ma go tutaj, Zmartwychwstał
O nauczaniu II Soboru Watykańskiego. Tom 7 cz. 1. Opera omnia
O nauczaniu II Soboru Watykańskiego. Tom 7 cz. 2. Opera omnia
Ostatnie rozmowy
Ostatnie rozmowy
Pakiet. Benedykt XVI
Pakiet. Benedykt XVI (10 książek)
Pakiet: Jezus z Nazaretu
Panie, naucz nas modlić się
Papież o papieżu - słowa o św. Janie Pawle II
Patrzeć na Chrystusa
Patrzeć na Przebitego
Poznanie prawdy. Wykłady papieskie
Prawda i wolność
Prawdziwa Europa. Tożsamość i misja
Przedziwna historia. Bulla kanonizacyjna bł. Małgorzaty Marii Alacoque
Przesłanie Zmartwychwstania
Przyjście Pana. Rozważania papieskie
Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury. Tom 2. Opera omnia
Sacramentum Caritatis
Świadkowie Pana. Twórcy pierwotnego Kościoła
Święto wiary. O teologii mszy świętej
Tajemnica wcielenia. Nauczanie papieskie
Teologia liturgii. Tom 11. Opera omnia
Uczniowie Pana. Katechezy o apostołach
Verbum Domini
Verbum Domini - adhortacja
W rozmowie z czasem. Tom 13 cz. 1. Opera omnia
W rozmowie z czasem. Tom 13 cz. 2. Opera omnia
W rozmowie z czasem. Tom 13 cz. 3. Opera omnia
Wiara w Piśmie i Tradycji. Tom 9 cz. 1. Opera omnia
Wiara, nadzieja, miłość. Przewodnik po życiu chrześcijańskim
Wielość religii i jedno Przymierze
Wprowadzenie do chrześcijaństwa. Tom 4. Opera omnia
Wprowadzenie w chrześcijaństwo
Z głębi naszych serc
Zmartwychwstanie i życie wieczne. Tom 10. Opera omnia
Znak duchowej więzi
Żydzi i chrześcijanie

ks. Andrzej Demitrów

Kryzys w świecie - Kryzys w Kościele
Mystagogia Benedicti. Adwent
Mystagogia Benedicti. Boże Narodzenie
Mystagogia Benedicti. Wielki Post
Mystagogia Benedicti. Wielki Tydzień
Panie, naucz nas modlić się
Papież o papieżu - słowa o św. Janie Pawle II
Po co światu teologia?
Quattro oranti nell'elogio dei padri (Sir 44-49) : studio dei testi e delle tradizioni