Powrót na poprzednią stronę

Pokuta i przebaczenie. Księga Joela (CD -MP3 - audiobook)

Pokuta i przebaczenie. Księga Joela (CD -MP3 - audiobook)

Ks. Wojciech Węgrzyniak

Studio Katolik Kraków 2020

ISBN EAN: 9788366372450 (ISBN: 978-83-66372-45-0)

INDEKS: KAT0238A53151

Cena: 25,00 zł

Całkowity czas: 5 godz. 26 min.

Wielki Post rozpoczyna się od czytania z Księgi Joela: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament” (Jl 2, 12). Celem sesji biblijnej jest lektura Księgi Joela, tak by uchwycić zasadnicze elementy grzechu, pokuty, przebaczenia i nawrócenia. Jest ona ponadto próbą odpowiedzi na pytanie o związek katastrof globalnych i indywidualnych z grzechem.

Tematy konferencji:

1. Klęska i dramat (Jl 1,1-12; 2,1-11) 50 min.
2. Płacz i lament (Jl 1,13-20) 52 min.
3. Post i nawrócenie (Jl 2,12-17) 65 min.
4. Miłosierdzie (Jl 2,18-27) 55 min.
5. Duch (Jl 3,1-5) 53 min.
6. Sąd (Jl 4,1-21) 50 min.

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

Ks. Wojciech Węgrzyniak