Powrót na poprzednią stronę

Mystagogia Benedicti. Wielki Post

Mystagogia Benedicti. Wielki Post

Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger

Fundacja Ordo et Pax Warszawa 2020

ISBN EAN: 9788395064128 (ISBN: 978-83-950641-2-8)
format: 150x215, oprawa: twarda

INDEKS: FOA0009B53167

Cena: 40,00 zł

Kolejny tom papieskich rozważań w Roku Liturgicznym zawiera teksty napisane i wygłoszone przez Benedykta XVI w związku z okresem Wielkiego Postu. To bardzo ważny czas w życiu całego Kościoła i każdego chrześcijanina, w którym wspólnotowo podjęta pokuta staje się drogą nawrócenia i wewnętrznej odnowy. Stąd też wypowiedzi papieskie są tak liczne i tematycznie ukierunkowane przez stosunkowo krótki, ale bardzo intensywny czas pokutnej „czterdziestnicy”. Tę szczególną rolę Wielkiego Postu Benedykt XVI podkreślał przede wszystkim poprzez doroczne orędzie, publikowane kilka miesięcy wcześniej, którego tematyka służyła umocnieniu całego Kościoła w pokutnych wysiłkach na drodze nawrócenia. W ciągu całego swego pontyfikatu papież podjął w tych orędziach istotne kwestie życia według Ewangelii, z mocnym osadzeniem zasadniczego przesłania w realiach aktualnych problemów Kościoła i świata. W niniejszej publikacji tekstów Benedykta XVI umieszczamy je w pierwszej części, według ich porządku chronologicznego, jako swoiste wprowadzenie w teologię wielkanocnej pokuty. Drugą część zbioru papieskich rozważań stanowią teksty wygłoszone w Środę Popielcową, zarówno podczas przedpołudniowych audiencji generalnych, jak też w homiliach wieczornej celebracji Liturgii stacyjnej i Mszy świętej w Bazylice św. Sabiny. O ile katechezy tego dnia od strony treści były wyraźnym podjęciem głównego tematu aktualnego orędzia na Wielki Post, to w homiliach celebracji liturgii eucharystycznej papież pogłębiał istotne postawy i czyny pokutne, które stanowią czytelne 28 świadectwo autentycznego nawrócenia chrześcijanina, zarówno w aspekcie osobistym, jak i wspólnotowym. Podobnie jak w orędziach wielkopostnych tak i tym razem został zachowany porządek chronologiczny wygłoszonych rozważań, zarówno w przypadku katechez z audiencji generalnych, jak i w homiliach ze mszy świętej Środy Popielcowej. W części trzeciej wielkopostnej Mystagogii Benedicti zebraliśmy papieskie rozważania podczas południowej modlitwy Anioł Pański, wygłoszone w poszczególne niedziele Wielkiego Postu. Zawierają one bardzo syntetyczne i pogłębione zarazem wyjaśnienie czytań biblijnych, według ich kolejności zawartej w lekcjonarzu mszalnym. W ich zestawieniu kierowaliśmy się kolejnością liturgicznego porządku tego czasu, od pierwszej do piątej niedzieli wielkopostnej, a dopiero na drugim miejscu ich chronologicznym wygłoszeniem. Dodatkowo, w niektóre niedziele tego okresu Benedykt XVI odwiedzał parafie Wiecznego Miasta, bądź odbywał podróże apostolskie. Zawsze przy takiej sposobności wygłaszał homilię do czytań z danego dnia Wielkiego Postu, wprowadzając wiernych zgromadzonej wspólnoty w misteria tego świętego czasu. Przypuszczalnie z uwagi na ich lokalny charakter niektóre z tych tekstów nie zostały przetłumaczone w polskiej edycji L’Osservatore Romano. W tym wydaniu po raz pierwszy ukazują się one w języku polskim będąc tym samym pomocą w zrozumieniu i przyjęciu Słowa Bożego w tak ważnym okresie dla życia Kościoła. W ostatniej, czwartej części tego zbioru zamieściliśmy trzy homilie Benedykta XVI wygłoszone w dni powszednie Wielkiego Postu, przy okazji podróży apostolskich i w rocznicę śmierci Dziękując za życzliwe przyjęcie dotychczas opublikowanych tomów Mystagogii Benedicti życzymy owocnego zgłębiania i podjęcia Chrystusowego orędzia wzywającego nas do ciągłego nawracania się. Niech niniejsza publikacja będzie dla wszystkich czytelników dodatkowym wsparciem i umocnieniem na drodze wielkanocnej pokuty.

Ks. Andrzej Demitrów
Redaktor serii Mystagogia Benedicti

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger