Powrót na poprzednią stronę

Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 42

Krąg biblijny. Zeszyt spotkań 42

Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS Tarnów 2020

ISBN EAN: 9788377937167 (ISBN: 978-83-7793-716-7)
format: 163x228, stron: 172, oprawa: miękka

INDEKS: BIB0857B53711

Cena: 19,00 zł

Spis treści

Tajemnica człowieka – Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk

SPOTKANIA Z EWANGELIĄ ŚW. MATEUSZA

Dr Joanna Jaromin
1. Przypowieść o siewcy (Mt 13,1-23)
2. Przypowieść o chwaście (Mt 13,24-30.36-43)
3. Przypowieść o ziarnku gorczycy i o zaczynie (Mt 13,31-35)
4. Przypowieść o skarbie i perle oraz o sieci (Mt 13,44-52)
5. Jezus w Nazarecie (Mt 13,53-58)
Ks. dr Robert Głuchowski
6. Ścięcie Jana Chrzciciela (Mt 14,1-12)
7. Pierwsze rozmnożenie chleba(Mt 14,13-21)
8. Jezus chodzi po jeziorze. Uzdrowienia w Genezaret (Mt 14,22-36)
9. Spór o tradycję (Mt 15,1-9)
Ks. dr Wojciech Kardyś
10. Prawdziwa nieczystość (Mt 15,10-20)
11. Wiara kobiety kananejskiej. Uzdrowienia nad jeziorem (Mt 15,21-31)
12. Drugie rozmnożenie chleba (Mt 15,32-39)
13. Nowe żądanie znaku. Kwas faryzeuszów i saduceuszów (Mt 16,1-12)
POZNAWAĆ BIBLIĘ
I. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
Historia zbawienia, cz. II/2
Wydarzenia historii zbawienia. Nowy Testament
Kościół Jezusa Chrystusa
II. Stary Testament – ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel
Księga Sofoniasza – nazwa, treść i orędzie teologiczne
Dzień Pański w orędziu proroka Sofoniasza
III. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda, prof. UPJPII
Pisma św. Jana, cz. 7
Apokalipsa św. Jana – egzegeza (2)
BIBLIA I LITURGIA
Ks. dr Grzegorz Rzeźwicki, Dla uświęcenia świata – sakrament święceń