Powrót na poprzednią stronę

Spotkania z Jezusem przy stole (CD -MP3 - audiobook)

Spotkania z Jezusem przy stole (CD -MP3 - audiobook)

ks. Joachim Stencel SDS

Studio Katolik Kraków 2021

ISBN EAN: 9788366372863 (ISBN: 978-83-66372-86-3)

INDEKS: KAT0260A55563

Cena: 25,00 zł

Całkowity czas: 5 godz. 23 min.

Jezus kocha każdy dom i spotkania przy stole: te codzienne w zaciszu Nazaretu oraz te, które miały miejsce podczas Jego ziemskiej wędrówki do Domu Ojca. Był otwarty na każde zaproszenie. Spotykamy Go u celnika Lewiego, na weselu w Kanie Galilejskiej, podczas rozmnożenia chleba dla kilku tysięcy osób, w domu faryzeusza Szymona, u Marty, Marii i Łazarza w Betanii, podczas Ostatniej Wieczerzy z uczniami w Wieczerniku i w wielu innych miejscach. On też czeka na każdego z ucztą w Domu Ojca. Uczestnicy sesji są zaproszeni, aby przy stole Słowa przeżyć swoje osobiste spotkanie z Jezusem i przemodlić wartość i głębię spotkań z drugim człowiekiem przy stole eucharystycznym, rodzinnym i wspólnotowym.

Tematy konferencji:

1. W domu celnika Lewiego (Mk 2, 13-17) 48 min.
2. W Kanie Galilejskiej (J 2, 1-11) 55 min.
3. W domu faryzeusza Szymona (Łk 7, 36-50) 59 min.
4. Na pustkowiu z tłumami (Mk 6, 30-44) 54 min.
5. W Betanii u Marty, Marii i Łazarza (J 12, 1-11) 48 min.
6. W Wieczerniku z uczniami (Mt 26, 17-29; J 13, 1-20) 61 min.

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

ks. Joachim Stencel SDS