Powrót na poprzednią stronę

Uświęć je rosą Twojego Ducha... Duch Święty i sakramenty (CD -MP3 - audiobook)

Uświęć je rosą Twojego Ducha... Duch Święty i sakramenty (CD -MP3 - audiobook)

ks. Krzysztof Porosło

Studio Katolik Kraków 2021

ISBN EAN: 9788366372917 (ISBN: 978-83-66372-91-7)

INDEKS: KAT0261A55662

Cena: 25,00 zł

To, czego dotknie Duch Święty, zostaje przemienione.

W każdym sakramencie dokonuje się takie przyjście i uświęcające dotknięcie Świętego Ducha, które nazywamy epiklezą. W czasie sesji będziemy starać się czytać sakramenty – rytuał i teksty modlitw w kluczu działania Ducha Świętego, odkrywając, że bez Niego nie istnieje żadna celebracja, że On jest duszą liturgii i że w liturgii aktualizuje się nieustannie wydarzenie Pięćdziesiątnicy.

Tematy konferencji:

1. Obecny Niewidzialny – kim jest Duch? 48 min.
2. Liturgia Pięćdziesiątnicy 54 min.
3. Epikleza w liturgii – wprowadzenie 59 min.
4. Epiklezy eucharystyczne w rycie rzymskim 52 min.
5. Teologia i historia sakramentu bierzmowania 53 min.
6. Epiklezy innych sakramentów 51 min.

Całkowity czas: 5 godz. 17 min.

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

ks. Krzysztof Porosło