Powrót na poprzednią stronę

Bóg karzący czy łaskawy? (CD-MP3-audiobok)

Bóg karzący czy łaskawy? (CD-MP3-audiobok)

Ks. Wojciech Węgrzyniak, ks. Dariusz Dziadosz, s. Joanna Nowińska

Studio Katolik Kraków 2021

ISBN EAN: 9788367132015 (ISBN: 978-83-67132-01-5)

INDEKS: KAT0268A56734

Cena: 30,00 zł

Całkowity czas: 9 godz. 53 min.

XVIII Dni Duchowości Biblijnej

Boże oblicze w Biblii jest niezmiennie piękne, święte, przeniknięte ojcowską miłością do wszystkich ludzi, choć wobec ludzkiej pychy i bez­­bożności przybiera także wyraz stanowczy i surowy. Gniew i suro­wość na Bożym obliczu są wyrazem Jego troski i miłości, łaskawości i miłosierdzia. Rekolekcje są zaproszeniem do odkrywania w Biblii pięk­na Bożego oblicza, które na różne sposoby rozbłyska niezmiennym blaskiem.

Część I: Niewola babilońska
ks. Wojciech Węgrzyniak

1. Niewola Babilońska z perspektywy Proroków 50 min.
2. Niewola Babilońska z perspektywy Psalmisty 59 min.

Część II: Przyjście Boga w Ap 2-3: kara czy ratunek?
s. Joanna Nowińska SM
3. Jeśli ty nie ruszysz – Ja zaingeruje (por. Ap 2,5.16) 46 min.
4. Wszystkich podnoszę (por. Ap 3,19) 49 min.
5. Pytania i odpowiedzi 62 min.

Część III: Bóg karzący czy łaskawy?
ks. Dariusz Dziadosz
6. Bóg sprawiedliwy i miłosierny – kazus prarodziców w Edenie (Rdz 3,1-24) 51 min.
7. Znamię Kaina – znak Bożej kary czy łaski? (Rdz 4,1-26) 53 min.
8. Saul – monarcha doświadczający Bożego wyboru i odrzucenia (1 Sm 28,3-25) 54 min.
9. Związek Dawida z Batszebą – w cieniu bożej kary i przebaczenia (2 Sm 11,1-12,31) 56 min.
10. Psalm 103 – ikona Bożej sprawiedliwości i miłosierdzia 61 min.
11. Bartymeusz – ślepy żebrak, który potrafi dostrzec
sprawiedliwość i łaskawość Jezusa (Mk 10,46-52) 53 min.

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni

Ks. Wojciech Węgrzyniak

ks. Dariusz Dziadosz

s. Joanna Nowińska