Powrót na poprzednią stronę

Bóg wiary i Bóg filozofów. Tom III cz. 1. Opera omnia

Bóg wiary i Bóg filozofów. Tom III cz. 1. Opera omnia

Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger

Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin 2021

ISBN EAN: 9788380619517 (ISBN: 978-83-8061-951-7)
format: 150x220, stron: 486, oprawa: twarda

INDEKS: RWK0530B56869

Cena: 85,00 zł

Spis treści

Tom III/1

Potężny Logos, który jest pokorną Miłością Wprowadzenie do tomu III

Przyczynki Josepha Ratzingera do teologii kultury.

Pierwsza analiza

Wykaz skrótów

Część A
Specyfika wiary chrześcijańskiej: Jeden Bóg w trzech osobach

Pojęcie Boga i obraz Boga [Artykuł w leksykonie, 1962]
a) Chrześcijańskie doświadczenie Boga jako spotkanie z Chrystusem
b) Samoobjawienie istoty Boga
c) Naturalna poznawalność Boga

O rozumieniu osoby w teologii
I. Pojęcie osoby w nauce o Bogu
1. Pochodzenie pojęcia osoby
2. Osoba jako relacja
II. Pojęcie Boga w chrystologii

Historia zbawienia, metafizyka i eschatologia I. Pierwsza faza dialogu:
historia zbawienia jako antyteza metafizyki
II. Nowy front: eschatologia jako antyteza historii zbawienia
1. Stanowisko Bultmanna i jego zwolenników
2. Zbliżenia ze strony katolickiej
3. Uwagi wstępne do rozszerzonego sformułowania pytania
III. Podstawowe założenie próby odpowiedzi: pytanie o centrum chrześcijaństwa
IV. Próba odpowiedzi

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger