Powrót na poprzednią stronę

Bóg wiary i Bóg filozofów. Tom III cz. 2. Opera omnia

Bóg wiary i Bóg filozofów. Tom III cz. 2. Opera omnia

Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger

Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin 2021

ISBN EAN: 9788380619524 (ISBN: 978-83-8061-952-4)
format: 150x220, stron: 918, oprawa: twarda

INDEKS: RWK0531B56870

Cena: 85,00 zł

Spis treści

Tom III/2

Część D
Refleksje na temat kultury i tożsamości Europy Czas przełomu dla Europy?

Przedmowa

Część pierwsza
Podstawy i zasadnicze pytania w relacji między Kościołem a światem

Zerwanie z przeszłością i wyruszenie ku temu, co nowe
Odpowiedź wiary na kryzys wartości 1. Problemy moralne naszych czasów - próba diagnozy
a) Problem narkotyków
b) Terroryzm jako problem moralny
c) Nowe zainteresowanie moralnością i religią
2. Elementy odpowiedzi
a) Istota moralności
b) Falsyfikacja scjentyzmu: likwidacja człowieczeństwa
c) Rozum moralności i rozum wiary

Misja religii w obliczu obecnego kryzysu pokoju i sprawiedliwości
1. Zagrożenia dla pokoju - utrata miary dobra i zła
2. Uzasadnienie i kształtowanie prawa a) Authoritas - Utilitas
b) Triada praw podstawowych - ambiwalencja nauczania o prawach człowieka
3. Co Kościół może i musi zrobić - czego natomiast ani nie może, ani nie powinien
a) Tradycja i ochrona podstawowych miar
b) Rezygnacja z bezpośrednich działań politycznych
c) Świadectwo i posługa miłości

Wiara i odpowiedzialność społeczna
1. Uzasadnienie wiary i społeczne znaczenie wiary
2. Dwie drogi teologii po drugiej wojnie światowej
a) Wiara jako odświatowienie
b) Wiara jako polityka
3. Społeczna odpowiedzialność wiary

Część druga
Diagnozy i prognozy

Drogi wiary w okresie przełomu współczesności
1. Kryzys marksizmu jako pytanie skierowane do świata zachodniego
a) Podstawy metapolityczne kryzysu polityczno-gospodarczego
b) Siły napędowe przełomu
2. Zgodności i różnice w świecie zachodnim
a) Kryzys wiary w naukę
b) Poszukiwanie duchowości i etyki
c) Nowa religijność
3. Drogi wiary dziś
a) Wiara jest rozumna
b) Koegzystencja myślenia, woli i odczuwania w wierze
c) Osobowość i społeczność wiary

Europa - nadzieje i zagrożenia Wstępne refleksje: fenomenologia współczesnej Europy
1. Dwa przypadki grzechu Europy w nowożytności
a) Nacjonalizm
b) Wyłączność technicznego rozumu i zniszczenie etosu
2. Diagnoza w świetle źródeł historycznych

a) Co odróżnia państwo od dobrze zarządzanej bandy zbójców?
b) Postęp i regres
3. Konsekwencje dla przyszłej drogi
a) Odrzucenie wiary w postęp
b) Nadrzędność etyki nad polityką
c) Nieodzowność idei Boga dla etyki Zakończenie: Spira - zwierciadło historii europejskiej

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger