Szkoła podstawowa kl. VIII

Okładka
Zeszyt ćwiczeń „Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość” Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak opracowany według programu „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość”, Numer programu AZ-2-02/20 z dnia 11.05.2020
16,50 zł
16,50 zł
Okładka
ks. Dr Krzysztof Mielnicki
PODRĘCZNIK nr AZ-32-01/13-KI-4/14 do nauki religii rzymskokatolickiej dla klasy VIII szkoły podstawowej zgodny z programem nauczania nr AZ-3-01/13 z dnia 9 IV 2013 r.
22,50 zł
22,50 zł
Okładka
• Obejmuje 60 jednostek tematycznych.

• Zawiera stałe elementy: fragment Pisma Świętego, tekst narracyjny, Módl się, Zaśpiewaj, Zastanów się, Zapamiętaj,

Zadanie.

• Hasła #WARTO oraz #WIEM, ŻE pomagają uczniowi odkryć proponowaną wartość we własnym życiu. Hasła zebrane na końcu każdego rozdziału służą uwypukleniu proponowanych wartości i postaw. Nowoczesna grafika zachęca do zapoznania się z tematem.

• Zawiera elementy przygotowania do sakramentu bierzmowania, do którego przyjęcia uczniowie przygotowują się w parafii.
22,50 zł
22,50 zł
Okładka
Ewelina Parszewska
PRZEWODNIK METODYCZNY do podręcznika nr AZ-32-01/13-KI-4/14 opracowany według programu nauczania religii nr AZ-3-01/13 z dnia 9 IV 2013 r.
18,00 zł
18,00 zł
Okładka
Jest integralną częścią pakietu edukacyjnego dla klasy VIII szkoły podstawowej. Zawiera kolorowe mapy, zdjęcia oraz ilustracje w formacie A4, które wzbogacą warsztat katechety. Do teczki dołączona jest płyta CD z prezentacjami multimedialnymi oraz materiałami do druku.
21,50 zł
21,50 zł
Okładka
Podręcznik nr AZ-24-01/18-KR-12/23 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony do klasy ósmej szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania nr AZ-1-01/18.
59,00 zł
59,00 zł
Okładka
Podręcznik zgodny z programem nauczania "Pójść za Jezusem Chrystusem" nr AZ-3-01/10 autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia 9.06.2010 r.

Numer dopuszczenia podręcznika: AZ-32-01/10-KR-12/13 Data dopuszczenia: 20.05.2013 Nr Imprimatur - dopuszczenia do druku: 674/2013
22,00 zł
22,00 zł
Okładka
Podręcznik zgodny z programem nauczania "Pójść za Jezusem Chrystusem" nr AZ-3-01/10 autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia 9.06.2010 r.

Numer dopuszczenia podręcznika: AZ-32-01/10-KR-3/12 Data dopuszczenia: 11.06.2012 r. Nr Imprimatur - dopuszczenia do druku: 1962/2012
24,90 zł
24,90 zł
Okładka
„Chodź ze Mną” to czwarta część serii wydawniczej Słuchaj, mój ludu zgodnej z „Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z 2018 roku.

Scenariusze zawarte w poradniku metodycznym są wsparciem dla katechety w takim prowadzeniu lekcji, by uczniów zainteresować, zachęcić do aktywnego udziału w zajęciach, sprowokować do refleksji, włączyć do modlitwy i prowadzić do zaangażowania się z wiarą w życie Kościoła.
45,00 zł
45,00 zł
Okładka
Treści podręcznika metodycznego skoncentrowane są wokół chrześcijańskiego rozumienia wolności oraz uczenia się, jak z niej należy korzystać. Za podstawę kształcenia takich postaw przyjęto wezwanie do naśladowania Jezusa w codziennym życiu, które On kieruje do ludzi w Kazaniu na Górze.W materiałach zaprezentowano również postaci świętych i błogosławionych takich jak: Jan Ewangelista, Augustyn z Hippony, s. Faustyna Kowalska, Brat Albert, papież Jan XXIII, Antoni Padewski, Karolina Kózkówna.
35,00 zł
35,00 zł
Okładka
Tematyka podręcznika metodycznego skupia się na zagadnieniach pragnienia szczęścia, potrzeby wspólnoty, Wcielenia i dzieła paschalnego Chrystusa, obecności Jezusa i działania w Kościele, sakramentów, wolności, sumienia, prawa naturalnego, Ośmiu Błogosławieństw, Dekalogu, wydarzeń z historii Kościoła powszechnego i polskiego w XVI i XVII w. oraz roku liturgicznego.
35,00 zł
35,00 zł
Okładka
Nowy podręcznik do klasy VIII szkoły podstawowej - część I
30,99 zł
30,99 zł
Okładka
Kto z nas nie słuchał legend, przyprószonych nieco siwizną odległych czasów, o rycerzach bądź świętych... I kto nie tęskni, choć rzadko się do tego przyznaje, nawet przed sobą, za ich światem poukładanym i prawym, odwołującym się do prawd prostych i ważnych? Czy znajdzie się ktoś taki? Można by wątpić. Oto sześć historii, które choć ukryte w dawnych wiekach mogą zdarzyć się zawsze. Także teraz. Co więcej, każda z nich odsłania jakieś tajemnice, otwierając szeroko oczy, a jeszcze szerzej – serce!

Obok legend polskich czytelnik znajdzie tu opowieści z kręgu kultury romańskiej, niemieckiej, skandynawskiej i rosyjskiej, zarówno ludowe, jak i literackie. Zawsze chętnie słuchane i czytane nie tylko przez dzieci. Wspaniała lektura dla całej rodziny. Książka jest pięknie ilustrowana.
30,99 zł
30,99 zł
Okładka
Katechizm SP 8 Mocą Ducha Świętego przemieniamy świat KP- red. Waldemar Janiga
26,90 zł
26,90 zł
Okładka
Podręcznik nr KR-33-02/13-KR-6/14 do nauczania religii rzymskokatolickiej w klasie ósmej szkoły podstawowej na terenie archidiecezji krakowskiej, zgodny z programem nauczania nr AZ- 3-02/13
29,90 zł
29,90 zł
Okładka
Program: AZ-2-04/20 Bóg jest wśród nas. Katecheza mistagogiczna, wprowadzająca w historię zbawienia
Tytuł podręcznika: Chrześcijanin w świecie,
nr podręcznika: KR-24-04/20-KR-23/23
19,90 zł
19,90 zł
Okładka
Podręcznik do nauki religii przeznaczony dla klasy 8 Szkoły Podstawowej.
35,00 zł
35,00 zł
26,00 zł
Okładka
Teresa Król
Lekcje WDŻ to spotkanie wychowanka i nauczyciela, który nie tylko przekazuje wiadomości z różnych dziedzin, ale może także wspiera nastolatka w trudnym okresie rozwojowym, wzbudza ciekawość świata i wskazuje zasady oraz wartości stymulujące jego rozwój. Program nauczania uwrażliwia uczniów na potrzeby drugiego człowieka, mobilizuje do samowychowania i poszanowania godności swojej i innych ludzi. Jest to szczególnie ważne w kontekście seksualności i przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich.
19,00 zł
19,00 zł
Okładka
Podręcznik WDŻ w klasie 8 szkoły podstawowej obejmuje tematy:

budowanie relacji międzyosobowych, zakochanie, miłość i odpowiedzialność, etapy i rodzaje miłości,
rozwój psychoseksualny człowieka, przedwczesna inicjacja seksualna;
potrzeba integracji seksualnej,
choroby przenoszone drogą płciową, AIDS: rozwój, objawy, profilaktyka,
płodność człowieka i jej rozpoznawanie,
metody naturalnego planowania rodziny,
antykoncepcja i środki wczesnoporonne,
leczenie niepłodności a techniki wspomaganego rozrodu,
dojrzałość do małżeństwa; przepisy prawa chroniące rodzinę,
choroba, cierpienie i śmierć w rodzinie.
34,00 zł
34,00 zł