1 i 2 kl. Szkoła Branżowa 2 st.

Okładka
w sprzedaży od 31 sierpnia

Podręcznik „Jestem chrześcijaninem. Świadczę o Bogu” Autorzy: dr K. Rokosz, B. Nosek opracowany według programu „ Ku dorosłości” Nr programu AZ-5-01/18 z dn. 19 IX 2018
24,00 zł
24,00 zł
Okładka
w sprzedaży od 31 sierpnia

Przewodnik metodyczny „Jestem chrześcijaninem. Świadczę o Bogu” Autorzy: dr K. Rokosz, B. Nosek opracowany według programu „ Ku dorosłości” Nr programu AZ-5-01/18 z dn. 19 IX 2018

Przewodnik metodyczny zawiera gotowe scenariusze, które mogą być wykorzystane w całości bądź też stać się inspiracją dla własnych opracowań katechety.
38,00 zł
38,00 zł