2 kl. Szkoła Branżowa 1 st.

Okładka
Jestem chrześcijaninem. Żyję nadzieją. Podręcznik do religii dla klasy II szkoły branżowej I stopnia nr AZ-52-01/18-KI-12/21 z dn. 14 lipca 2021 r.

Podręcznik zgodny z nowa podstawą programową. Numer programu AZ-5-01/18 z dn. 19.09.2018
24,00 zł
24,00 zł
Okładka
Jestem chrześcijaninem. Żyję nadzieją. Przewodnik metodyczny dla klasy II szkoły branżowej I stopnia.

Przewodnik metodyczny zawiera gotowe scenariusze, które mogą być wykorzystane w cało­ści, bądź też stać się inspiracją dla własnych opracowań katechety.
34,00 zł
34,00 zł
Okładka
Podręcznik numer AZ-52-01/18-PO-10/21 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy drugiej szkoły branżowej pierwszego stopnia, zgodny z programem nauczania numer AZ-5-01/18.

Podręcznik do nauki religii w klasie drugiej szkoły branżowej pierwszego stopnia stanowi kontynuację podręcznika dla klasy pierwszej. Zawiera 62 przygotowane według tej samej, niezmiennej struktury katechezy, które umożliwiają realizację programu nauczania religii. Pomoże on dostrzec uczniom Boga, który jest blisko człowieka i cudownie działa w Jego życiu, podpowie, jak budować z Nim więź. Tematyka podręcznika dla klasy 2 skupia się wokół jednej z cnót Boskich – nadziei, co stanowi dla uczniów zachętę do zadania sobie pytania za Świętym Pawłem: „czym jest nadzieja waszego powołania” (Ef 1,18).
48,49 zł
48,49 zł
Okładka
Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-52-01/18-PO-10/21, zgodnego z programem nauczania nr AZ-5-01/18.

W poradniku metodycznym znajdują się scenariusze lekcji do wszystkich kate­chez zawartych w podręczniku ucznia. Wszystkie one sprzyjają dyskusjom – tak ważnym dla młodzieży w tym wieku i tak chętnie przez nią podejmowanym. Treści katechetyczne zintegrowane są z edukacją szkolną, dzięki czemu przekaz wiary jest bliski życiu młodego człowieka. Mogą one być punktem odniesienia do dyskusji na lekcjach innych przedmiotów i do pogłębionej refleksji w eduka­cji szkolnej. Przede wszystkim zainspirują do zastanowienia się nad własnymi wyborami. Wesprą w budowaniu mądrych i przemyślanych argumentów w dys­kusjach o wierze, o kwestiach moralnych, społecznych, codziennych. Zachęcą uczniów do aktywnego poszukiwania odpowiedzi na pytania związane z wiarą, będą towarzyszyć w uzgadnianiu jej z nauką, pokażą świadectwa wiary innych ludzi, które są mocnym argumentem obecności Boga w świecie. Zaproponują prawdziwie chrześcijański styl życia, który nie jest jedynie zbiorem nawyków, przyzwyczajeń i zwyczajów przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Każda jednostka katechetyczna realizowana jest w kilku krokach: odkrywam, spotykam, poznaję, odpowiadam, utrwalam, modlę się. Najpierw stawiamy problem (ta część lekcji nosi nazwę ODKRYWAM). Następnie proponujemy Wam i Waszym uczniom spotkanie z osobą, która z tym problemem się mierzyła. Albo z taką, która zaproponowała jakieś rozwiązanie. Trzeci krok – i trzecia część jednostki lekcyjnej: POZNAJĘ – to budowanie wiedzy. Krok czwarty to kształtowanie postaw ucznia i czas na jego osobistą odpowiedź – ta część jednostki nosi nazwę ODPOWIADAM. Dalej podpowiadamy, jak utrwalić wiadomości. Przy wielu tematach w podręczniku ucznia znajdziecie jeszcze jeden krok: PODEJMUJĘ WYZWANIE. Proponujemy w nim jakieś działanie lub zostawiamy uczniom coś do przemyślenia, poukładania sobie w głowie. Zwieńczeniem każdej jednostki katechetycznej jest modlitwa. Mamy nadzieję, że uczniowie – z Waszą pomocą – skorzystają z tej propozycji.

Do poradnika metodycznego przygotowano pakiet materiałów dodatkowych, które zamieściliśmy na portalu STREFA KATECHETY (www.strefakatechety.pl). Znajdziecie tam cytaty, prezentacje multimedialne, karty pracy, teksty do pracy indywidualnej i wspólnej, zdjęcia i ilustracje, które można wyświetlić (korzystając z komputera i rzutnika) bądź wydrukować. Każdy krok scenariusza, w którym proponujemy skorzystanie z materiału zamieszczonego w Strefie Katechety, oznaczony jest stosowną ikoną. Inne ikony sygnalizują, kiedy warto zajrzeć do Pisma Świętego, a kiedy przyda się Wam (lub Waszym uczniom) urządzenie z dostępem do internetu – komputer z rzutnikiem lub uczniowskie smartfony.
48,49 zł
48,49 zł
Okładka
W poszukiwaniu nadziei. Podręcznik dla III klasy szkoły ponadpodstawowej jest przeznaczony dla uczniów kształcących się w liceach, technikach i szkołach branżowych. Stanowi część serii podręczników pt. Z Bogiem przez życie przygotowanych przez grono specjalistów w zakresie katechetyki, związanych ze środowiskiem akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W jednostkach lekcyjnych wykorzystano wiele metod i materiałów, które dynamizują przebieg katechezy i angażują uczniów. Logiczna i przejrzysta struktura lekcji sprawia, że treści w nich prezentowane będą szybko i skutecznie przyswajane przez młodzież.
24,90 zł
24,90 zł
Okładka
W poszukiwaniu nadziei. Poradnik metodyczny dla III klasy szkoły ponadpodstawowej jest przeznaczony dla katechetów uczących w liceach i technikach. Stanowi część serii poradników metodycznych pt. Z Bogiem przez życie przygotowanych przez grono specjalistów w zakresie katechetyki, związanych ze środowiskiem akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Poradnik zawiera przejrzyste konspekty jednostek lekcyjnych, w których wykorzystano wiele metod i materiałów dynamizujących przebieg katechezy i angażujących uczniów. Logiczna i przejrzysta struktura lekcji pomoże katechetom w sprawnym prowadzeniu lekcji, a uczniom w szybkim i skutecznym przyswajaniu treści.
49,90 zł
49,90 zł
Okładka
Podręcznik nr KR-51-01/18-KR-19/21 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie Archidiecezji Krakowskiej, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II szkoły branżowej, zgodny z programem nauczania nr AZ-5-01/18.
29,90 zł
29,90 zł