3 kl. LO, 4 Tech.

Okładka
Teresa Król, Magdalena Guziak-Nowak
Współautorzy: Barbara Charczuk, Magdalena Guziak-Nowak, Teresa Król, Józef Nowakowski, Jolanta Tęcza-Ćwierz. Ćwiczenia dla uczniów klasy 3 liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej I stopnia, Wydawnictwo Rubikon Zaproponowane ćwiczenia mobilizują ucznia do refleksji i zaangażowania. Każda z 14 lekcji rozpoczyna się od wprowadzenia do tematu i prezentacji najważniejszych treści. Dlatego ćwiczenia są kompatybilne z treściami podręcznika z serii Wędrując ku dorosłości.
26,00 zł
26,00 zł
Okładka
ks. Dr Krzysztof Mielnicki
Podręcznik do religii dla klasy III i IV technikum „Szczęśliwi, którzy żyją pełnią życia” nr AZ-43-01/18-KI-3/23 zgodny z programem nr AZ-4-01/18 z dn. 19-09-2018
24,00 zł
24,00 zł
Okładka
ks. Dr Krzysztof Mielnicki
Przewodnik metodyczny dla klasy III i IV technikum "Szczęśliwi, którzy żyją pełnią życia" do podręcznika zgodnego z programem nr AZ-4-01/18 z dn. 19-09-2018. Przewodnik zawiera 40 tematów, wśród których są tematy na dwie jednostki lekcyjne zgodnie z planem wynikowym.
34,00 zł
34,00 zł
Okładka
Podręcznik do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy III szkoły ponadpodstawowej, zgodny z programem nauczania nr AZ-5-01/18.

Podręcznik składa się z 64 katechez podstawowych oraz 9 katechez dodatkowych.
48,49 zł
48,49 zł
Okładka
W poszukiwaniu nadziei. Podręcznik dla III klasy szkoły ponadpodstawowej jest przeznaczony dla uczniów kształcących się w liceach, technikach i szkołach branżowych. Stanowi część serii podręczników pt. Z Bogiem przez życie przygotowanych przez grono specjalistów w zakresie katechetyki, związanych ze środowiskiem akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W jednostkach lekcyjnych wykorzystano wiele metod i materiałów, które dynamizują przebieg katechezy i angażują uczniów. Logiczna i przejrzysta struktura lekcji sprawia, że treści w nich prezentowane będą szybko i skutecznie przyswajane przez młodzież.
24,90 zł
24,90 zł
Okładka
W poszukiwaniu nadziei. Poradnik metodyczny dla III klasy szkoły ponadpodstawowej jest przeznaczony dla katechetów uczących w liceach i technikach. Stanowi część serii poradników metodycznych pt. Z Bogiem przez życie przygotowanych przez grono specjalistów w zakresie katechetyki, związanych ze środowiskiem akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Poradnik zawiera przejrzyste konspekty jednostek lekcyjnych, w których wykorzystano wiele metod i materiałów dynamizujących przebieg katechezy i angażujących uczniów. Logiczna i przejrzysta struktura lekcji pomoże katechetom w sprawnym prowadzeniu lekcji, a uczniom w szybkim i skutecznym przyswajaniu treści.
49,90 zł
49,90 zł
Okładka
W poszukiwaniu miłości. Podręcznik dla IV klasy liceum i V klasy technikum jest przeznaczony dla uczniów kształcących się w klasach maturalnych. Stanowi część serii podręczników pt. Z Bogiem przez życie przygotowanych przez grono specjalistów w zakresie katechetyki, związanych ze środowiskiem akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W jednostkach lekcyjnych wykorzystano wiele metod i materiałów, które dynamizują przebieg katechezy i angażują uczniów. Logiczna i przejrzysta struktura lekcji sprawia, że treści w nich prezentowane są szybko i skutecznie przyswajane przez młodzież.
24,90 zł
24,90 zł
Okładka
W poszukiwaniu miłości. Poradnik metodyczny dla IV klasy liceum i V klasy technikum jest przeznaczony dla katechetów uczących w klasach maturalnych. Stanowi część serii poradników metodycznych pt. Z Bogiem przez życie przygotowanych przez grono specjalistów w zakresie katechetyki, związanych ze środowiskiem akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Poradnik zawiera przejrzyste konspekty jednostek lekcyjnych, w których wykorzystano wiele metod i materiałów dynamizujących przebieg katechezy i angażujących uczniów. Logiczna i przejrzysta struktura lekcji pomoże katechetom w sprawnym prowadzeniu lekcji, a uczniom w szybkim i skutecznym przyswajaniu treści.
49,90 zł
49,90 zł
Okładka
Program: "Z BOGIEM W DOROSŁE ŻYCIE" - nr programu AZ-3-01/18 Kl. III LO i kl. III T – W POSZUKIWANIU MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ - AZ-33-01/18-RA-24/22
25,90 zł
25,90 zł
Okładka
Płyta zawiera:
• 60 katechez w formie prezentacji multimedialnych (teksty biblijne, modlitwy, świadectwa, materiały do wydruku)
• e-podręczniki w plikach PDF (poradnik metodyczny, plan dydaktyczny edukacji religijnej, kryteria oceniania)
19,90 zł
19,90 zł
Okładka
Program: "Z BOGIEM W DOROSŁE ŻYCIE" - nr programu AZ-3-01/18 Kl. III LO i kl. III T – W POSZUKIWANIU MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ - AZ-33-01/18-RA-24/22
19,90 zł
19,90 zł
Okładka
Karty Pracy dla klasy III liceum, III i IV technikum według programu nr AZ-33-01/18-KR-11/23 Z BOGIEM W DOROSŁE ŻYCIE KATECHEZA TOŻSAMOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
24,00 zł
24,00 zł
Okładka
,Podręcznik do nauki religii dla kl. III liceum, III i IV technikum według programu nr AZ-33-01/18-KR-11/23 Z BOGIEM W DOROSŁE ŻYCIE KATECHEZA TOŻSAMOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
29,90 zł
29,90 zł
Okładka
Teresa Król
Program dla uczniów klasy 3 liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej I stopnia . Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie.

W obrębie celów i treści nauczania program uwzględnia wymogi wskazane w podstawie programowej. Podkreślone zostały wartości związane z funkcjonowaniem jednostki w społeczeństwie i dotyczą małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i ojcostwa. Podjęte są również problemy wieku młodzieńczego, w tym uzależnienia i sposoby radzenia sobie z nimi.
19,00 zł
19,00 zł
Okładka
Teresa Król, Magdalena Guziak-Nowak
Przystępna forma przekazu podręcznika umożliwia przyswojenie i zapamiętanie przez nastolatków pojęć, nazw i terminów z psychologii komunikacji, biologii i socjologii. Poszczególne rozdziały dotyczą spraw fundamentalnych: wzajemnych relacji, więzi, wartości i wzrastania do miłości. Wiele realizowanych zagadnień poszerzy wiedzę uczniów nt. planowania rodziny, prokreacji i odpowiedzialnego rodzicielstwa.
35,00 zł
35,00 zł