Bierzmowanie

Okładka
Magdalena Kędzierska-Zaporowska
W jaki sposób dojrzały chrześcijanin może zmienić swoje życie, gdy otworzy się na owoce Ducha Świętego, przyjęte w sakramencie bierzmowania? Swoimi refleksjami zechcieli podzielić się cenieni i lubiani duszpasterze młodzieży, a także młodzi ludzie, którzy we współczesnym świecie dopiero uczą się czerpać z bogactwa darów Ducha Świętego. Przewodnikiem w tej ich drodze ku prawdziwemu szczęściu został bł. Carlo Acutis – nastolatek, który pokazał światu, jak mądrze i dobrze żyć, na co dzień doświadczając Bożej miłości, radości i pokoju.
24,90 zł
24,90 zł
Okładka
Jakub Kuchta
Obowiązujący, wydany w tym roku, przewodnik dla kandydatów do sakramentu bierzmowania opracowany jest w formie pytań i odpowiedzi, aby młodemu człowiekowi łatwiej było przyswoić podaną w nim wiedzę. Książka łączy w sobie katechizm oraz indeks do zbierania podpisów za uczestnictwo w nabożeństwach. Pomoże ona również świadomie przeżyć dzień, w którym kandydat otrzyma dar Ducha Świętego.
13,00 zł
13,00 zł
Okładka
ks. Krzysztof Guzowski
Gustowny album na Bierzmowanie Szukasz odpowiedniego prezentu z okazji Sakramentu Bierzmowania? Podaruj ten gustowny album, wyróżniający się symboliczną, a jednocześnie zachwycającą oprawą graficzną. To cenna pamiątka tego szczególnego dnia.

Wartościowe cytaty
Album zawiera miejsce na dedykację i zapisanie informacji dotyczących przyjętego sakramentu. Zamieszczono w nim także rozważania i cytaty, pomagające odkryć tajemnicę Sakramentu Bierzmowania.

Cenna pamiątka
Ten elegancki album, niezwykły zarówno ze względu na piękne wydanie, ale też głęboką treść, to pamiątka na całe życie, będąca doskonałą okazją do refleksji i wspomnień.
35,95 zł
35,95 zł
Okładka
Publikacja jest propozycją pomocy katechetycznej w przygotowaniu młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Autorzy podkreślają, że osoby niepełnosprawne intelektualnie zajmują ważne miejsce w Kościele, mają w nim swoją misję do spełnienia, dlatego potrzebują sakramentalnego uświęcenia i umocnienia. W poradniku zamieszczono: opis poszczególnych spotkań (autorzy nie określają ich liczby czy formy. Każda osoba odpowiedzialna za przygotowanie musi dostosować je do możliwości podopiecznych), łatwy do czytania tekst przeznaczony dla uczestników, propozycję zadań do realizacji (w grupie lub indywidualnie, w domu lub na spotkaniu), propozycję celebracji liturgicznych, które będą duchowym pogłębieniem przygotowania. Do poradnika dołączono zestaw znaków komunikacji alternatywnej PSC (Picture Communication Symbols) ułatwiający wypowiedź uczniom z trudnościami w komunikacji. Integralną częścią poradnika jest Mały katechizm w symbolach PCS. Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli, opiekunów i rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
25,00 zł
25,00 zł
Okładka
Ewa Skarżyńska
To było naprawdę niesamowite wydarzenie. W Sakramencie Bierzmowania spłynęła na ciebie szczególna moc Ducha Świętego. Jak na Apostołów w Dniu Pięćdziesiątnicy. Tego dnia - podobnie jak tamtym Dwunastu - powierzona ci została niezwykle ważna misja: masz nie tylko szerzyć wiarę katolicką otrzymaną w Sakramencie Chrztu Świętego słowem i przykładem własnego życia, ale także - jako świadek Chrystusa - jej bronić. Ten albumik jest po to, aby ci o tym przypomniał. Wyjątkowa pamiątka na całe życie.
29,90 zł
29,90 zł
Okładka %
Wilhelm Huenermann
Zbiór opowiadań wprowadza czytelnika w tajemnicę sakramentu chrześcijańskiej dojrzałości. Sugestywność tych wzruszających i pełnych humoru literackich obrazków sprawia, że obok doskonałej lektury mogą być pomocne do lepszego przeżycia sakramentu bierzmowania lub okazją do odnowienia w sobie jego owoców. Książka adresowana nie tylko dla młodego pokolenia.
24,90 zł 22,50 zł
24,90 zł 22,50 zł
Okładka
Księga bierzmowanych wydawnictwa TUM przygotowana w nowej serii. Zawiera 198 rozkładówek po 12 rubryk.
54,90 zł
54,90 zł
Okładka
Proponujemy kandydatom do bierzmowania program, który opracował Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński. Sam autor nadał mu tytuł „Społeczna Krucjata Miłości”. Jest to propozycja odnowy życia codziennego, zaproszenie do oddziaływania miłością w rodzinie, w domu, w pracy, wśród przyjaciół, na wakacjach, wszędzie. Tak, aby zacząć przemieniać świat od siebie, od najbliższego otoczenia.

Indeks kandydata do bierzmowania zawiera krótkie rozważania na każdy miesiąc roku szkolnego uzupełnione tabelami obecności oraz tekstami obrzędu sakramentu bierzmowania i wybranych pieśni.
4,50 zł
4,50 zł
Okładka
Przygotowanie do bierzmowania
10,00 zł
10,00 zł
Okładka
ks. Dr Krzysztof Mielnicki, Bogusław Nosek, Ewelina Parszewska
„Pomocnik bierzmowanego” nie jest zwykłym indeksem przeznaczonym dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Oprócz informacji dotyczących zasad wiary, które kandydaci muszą zapamiętać, oraz formularzy i tabel na wpisy potwierdzające zdobywaną wiedzę i udział w praktykach religijnych, zawiera także strony poświęcone refleksji. Publikacja została przygotowana w taki sposób, aby stworzyć każdemu kandydatowi do bierzmowania okazję do przemyślenia swojego rozwoju duchowego i zaplanowania kolejnych kroków na tej drodze. Może być jego osobistym „pomocnikiem” w dorastaniu do chrześcijańskiej dojrzałości.
12,90 zł
12,90 zł
Okładka
Książka zawiera zbiór urzekających głębią refleksji, a przy tym zanurzonych w tradycji Kościoła myśli i rozważań na temat każdego z siedmiu darów Ducha Świętego. Piękno słów dopełniane jest przez inspirujące do modlitwy i przemyśleń zdjęcia. Jest to niewątpliwie doskonały prezent i pamiątka dla osób, które przygotowują się lub już przyjęły sakrament bierzmowania. Dzięki tej lekturze tajemnica wiary, jaką są dary Ducha Świętego, staje się bliska sercu i bardziej zrozumiała w kontekście codziennego życia.
19,90 zł
19,90 zł
Okładka
ks. Jarosław Gieniec
SAKRAMENT BIERZMOWANIA.

Notatnik kandydata. W oczekiwaniu na Ducha Świętego.

Diecezjalny program przygotowania do Sakramentu Bierzmowania
5,00 zł
5,00 zł
Okładka
Pierwsza część publikacji to obszerny wstęp zawierający informacje na temat istoty tego sakramentu i tego jak powinno wyglądać przygotowanie do jego przyjęcia, a także kto może być świadkiem bierzmowania. Część druga, związana bezpośrednio z przygotowaniem do przyjęcia sakramentu, to zbiór modlitw przed i po przyjęciu bierzmowania, a także teksty liturgiczne, które pomogą lepiej przygotować i bardziej świadomie przeżyć samą liturgię sakramentu. W dodatku umieszczono skrócony katechizm, wybór podstawowych modlitw oraz wybór tradycyjnych i współczesnych pieśni do Ducha Świętego. W wielu diecezjach bierzmowanie odbywa się zwyczajowo w czasie tzw. wizytacji kanonicznej biskupa, dlatego też na samym końcu umieszczono tekst oficjalnego obrzędu powitania biskupa w wizytowanej parafii.
5,00 zł
5,00 zł
Okładka
Lista utworów:

1. Przyjdź i zajmij miejsce swe (C1,K1,K2) 03:05
2. Święte imię Jezus (C1,R1) 03:12
3. Jezus Chrystus moim Panem jest (C1,K4) 01:56
4. Jak ożywczy deszcz (C2,K8,K26,R4) 02:48
5. Com przyrzekł Bogu (C2,K9,R2) 01:34
6. Przyjdź z pokłonem ludu Boży (C2) 02:21
7. Duchu Miłości wylewaj się na nas (C2) 01:56
8. Tu, w Kościele, się zaczęło (C2,K10) 02:16
9. Dziś Kościele żyjącego Boga wstań (C2) 04:48
10. Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa (C3,C5,K22,K23,K25,K26,R1) 02:14
11. Niech oblicze Twe, Panie mój (C3) 01:48
12. Duchu Święty? Przyjdź i rozpal nas (C3,K22,K26,R2) 03:10
13. Podnieś mnie Jezu (C3,K14) 02:23
14. Panie, ogień pal (C3,K15) 02:15
15. Jezu Tyś jest światłością mej duszy (C3,R3) 02:10
16. Tak mnie skrusz (C3) 02:17
17. Dotknij, Panie, moich oczu (C3,R3) 02:19
18. Zbawiciel, On porusza góry (C3) 03:40
19. Przychodzisz Panie (C4,K3) 02:35
20. Jeden chleb (C4) 01:56
21. Panie dobry jak chleb (C4,K17,R4) 04:41
22. W lekkim powiewie (C4) 02:04
23. Dzielmy się wiarą jak chlebem (C4,K21) 02:38
24. Sekwencja o Duchu Świętym (C5,K12,K23) 03:15
25. Hymn do Ducha Świętego (C5,K24,R5) 01:15
26. Idźcie już stąd na ulice (C5,K25,R5) 05:00
Przy tytułach pieśni podano w nawiasach, na które spotkanie proponujemy daną pieśń. Numery oznaczają kolejne spotkania zgodnie z numeracją zawartą w Przewodnikach, natomiast litery odpowiednio:

– C – celebracja,
– K – spotkanie z kandydatami przygotowującymi się do bierzmowania,
– R – spotkanie z rodzicami kandydatów.
19,00 zł
19,00 zł
Okładka
Katechizm i indeks(klasa VI, VII, VIII) kandydata do bierzmowania.
9,00 zł
9,00 zł
Okładka
ks. Tomasz Lelito
Katechizm dla bierzmowanych powstał na bazie poprzedniego, cieszącego się dużym uznaniem katechizmu. Opracowany jest w formie pytań i odpowiedzi, aby młodemu człowiekowi łatwiej było przyswoić podaną w nim wiedzę. Dobre poznanie wiary z całą pewnością pomoże każdemu kandydatowi do bierzmowania zostać dojrzalszym chrześcijaninem, cieszyć się swoją wiarą i z radością świadczyć o Jezusie w codziennym życiu. Pomoże również świadomie przeżyć dzień, w którym otrzyma dar Ducha Świętego.
8,00 zł
8,00 zł
Okładka
ks. Tomasz Lelito
Sięgając do słów arcybiskupa Jerzego Ablewicza, ks. dr Tomasz Lelito ukazuje, że nauczanie długoletniego pasterza naszej diecezji to nie tylko obszerny rozdział w historii Kościoła tarnowskiego. Chociaż ludzi, do których orędzie to było bezpośrednio kierowane, i współczesnych przedstawicieli „pokolenia smartfonów” dzieli prawdziwa przepaść pokoleniowa, autor dowodzi, że stanowi ono depozyt ulokowany w skarbcu nauczania Kościoła, z którego – jak mówił Jezus w Ewangelii – należy wydobywać „rzeczy stare i nowe”. „Tym, co «stare», będą różne myśli powyciągane z nauczania arcybiskupa Jerzego Ablewicza […]. Tym zaś, co «nowe», będzie spojrzenie na ich aktualność w naszym świecie”. Owe „rzeczy stare i nowe” nie tylko tworzą harmonijną całość, ale wzajemnie się przenikają – tak, by w świetle tego, co „nowe”, „stare” mogło zajaśnieć swoim dawnym blaskiem.
19,00 zł
19,00 zł
Okładka
Przewodnik do celebracji przed bierzmowaniem „Ułożyć życie z Bogiem” został opracowany na podstawie „Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania” z dnia 14.03.2017 roku.

Jest on podstawą dla formacji kandydatów, która może być realizowana na różne sposoby, w zależności od możliwości parafii, jej duszpasterzy, stopnia zaangażowania wiernych świeckich oraz wypracowanych dotychczas rozwiązań. Przygotowanie można dowolnie rozłożyć w czasie na przestrzeni trzech lat, a w sytuacjach wyjątkowych – dwóch albo jednego roku.
22,90 zł
22,90 zł
Okładka
„Celebracje przed bierzmowaniem” to publikacja zawierająca teksty modlitw i czytań wykorzystywanych podczas pięciu celebracji realizujących program przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania „Ułożyć życie z Bogiem”. Stanowi ona praktyczną pomoc dla prowadzącego je duszpasterza. Oprócz tekstów liturgicznych zostały w niej zasygnalizowane wszystkie działania przewidziane w planie celebracji, dzięki czemu celebrans będzie mógł na bieżąco śledzić ich tok.

Kompletne scenariusze celebracji znajdują się w osobnej publikacji zatytułowanej „Ułożyć życie z Bogiem. Przewodnik do celebracji”.
13,00 zł
13,00 zł
Okładka
Piotr Studnicki
Duch Święty pobudza misję ewangelizacyjną Kościoła. Jego rola w Kościele jest porównywana do roli duszy w organiźmie ludzkim, w którym jest źródłem życia i jedności. Stąd Ojcowie Kościoła nazywają niekiedy Ducha Świętego duszą Kościoła. Łaska Ducha Świętego nawadnia nas, abyśmy mogli wzrastać i dojrzewać.

Sakrament bierzmowania nie jest nagrodą za dojrzałość w wierze, lecz darem ku większej dojrzałości chrześcijańskiej. To taki prezent od Boga. Każdy go dostaje, ale nie wszyscy chcą ten prezent rozpakować. Bóg daje dary, od nas zależy, co z nimi zrobimy…
9,45 zł
9,45 zł