Powrót na poprzednią stronę

Na miłosierdzie trzeba pracować (3 kasety)

Na miłosierdzie trzeba pracować (3 kasety)

o. Józef Augustyn

INIGO Kraków 2005

INDEKS: INI0564A11112

Cena: 22,06 zł

Zapis skupienia rekolekcyjnego, które odbyło się w Domu Duszpasterskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach, w dniach 3 i 4 grudnia 2004 r.

Słowa Kamila C. Norwida „Na miłość trzeba pracować” autor stosuje, przez analogie, do miłosierdzia i twierdzi: „Na miłosierdzie trzeba pracować”.
Bo chociaż samo miłosierdzie Boga jest zawsze łaską i tylko łaską, to jednak przyjęcie go przez człowieka wymaga wielkiej ludzkiej pracy: szczerej modlitwy, postawy skruchy, pokuty, postu, jałmużny, współczucia wobec bliźnich. Przyjmujemy w pocie czoła miłosierdzie Boga, aby – również w pocie czoła – dzielić się z nim z bliźnimi, których On sam stawia na
Miłosierdzie bowiem – podkreśla autor – nie jest „darem konsumpcyjnym”, ale „sednem życiem i miłością”.
Życie i miłość musi się nieustannie pomnażać. Wykonując tę wielką pracę „na miłosierdzie” doświadczamy prawdziwego pokoju, radości i sensu życia.

Kaseta 1
Strona A

1. Homilia (Mt 9,27-31)
2. Wiara koniecznym warunkiem miłosierdzia
3. Konferencja pierwsza
4. Na miłosierdzie trzeba „pracować”

Strona B

1. Konflikt pomiędzy Miłosierdziem a dążeniem do przyjemności
2. Samotność współczesnego człowieka 3. Świat spragniony miłosierdzia jak zeschła ziemia wody
4. Modlitwa Psalmem 42

Kaseta 2
Strona A

1. Konferencja druga (Rz 7,18-25)
2. Któż mnie wyzwoli z ciała co wiedzie ku śmierci
3. Słabość człowieka "środowiskiem" Miłosierdzia
4. Jezus Obliczem miłosierdzia Ojca
Strona B

1. Konferencja trzecia
2. Asceza a doświadczenie miłosierdzia 3. Modlitwa
4. Post
5. Jałmużna

Kaseta 3
Strona A

1. Konferencja czwarta
2. Dźwiganie codziennych trudności
3. Ks. Piotr Skarga o miłosierdziu
4. Nędza żywota tego
5. Szpital duchowy (P. Skarga)
6. Szpital domowy (P. Skarga)
7. Konferencja piąta
8. Odpowiedzi na pytania

Strona B

1. Odpowiedzi na pytania

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

o. Józef Augustyn